Prosto z rynku

RPP nie zmienia stóp wobec niepewności fiskalnej i regulacyjnej; odnotowuje umocnienie PLN

Bank Kanady utrzymał główną stopę proc. na poziomie 5,00 proc.

Nationale-Nederlanden OFE wartość jednostki rozrachunkowej

Informacja po posiedzeniu decyzyjnym RPP w grudniu 2023 r. (dokumentacja)

Amazon stosował procedury umożliwiające jednostronną zmianę cen od nowego okresu subskrypcji - UOKiK

PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej

GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej

GENERALI OFE informuje

Po otwarciu sesji DJI rośnie o 0,22 proc., S&P 500 zwyżkuje o 0,48 proc.

KNF nałożyła 600 tys. zł kary na Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

RPP może wrócić do obniżek stóp w II połowie 2024 (opinia)

DZIEŃ NA FX/FI: PLN nieznacznie osłabił się wobec euro; SPW umacniają się

Nie pracujemy w tej chwili nad żadnymi zmianami w PPK - Domański, PO

Wynik netto sektora bankowego w I-X '23 wyniósł 23,6 mld zł, wzrósł o 179,8 proc. rdr - BFG (opis)

DZIEŃ NA RYNKACH: Futures w USA rosną; dane z rynku pracy w centrum uwagi

Bilans handlowy USA w X: -64,3 mld USD. Konsensus: -64,2 mld USD. Poprzednio: -61,2 mld USD

RPP utrzymała stopy proc. na niezmienionym poziomie, zgodnie z oczekiwaniami rynku

Wynik netto sektora bankowego w I-X '23 wyniósł 23,6 mld zł, wzrósł o 179,8 proc. rdr - BFG

OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej

OFE PZU „Złota Jesień” informuje

OFE PZU wartość jednostki rozrachunkowej

Deweloperzy sprzedali w listopadzie na 7 rynkach w Polsce 4,9 tys. mieszkań - Otodom Analytics

VIENNA OFE wartość jednostki rozrachunkowej

UNIQA OFE wartość jednostki rozrachunkowej

Stopa bezrobocia rejestrowanego w listopadzie utrzymała się na poziomie 5 proc. - MRiPS (aktl.)

Liczba nowych rejestracji samochodów ciężarowych w XI spadła o 20,1 proc. rdr - PZPM

Wskaźniki referencyjne - EURIBOR

Indeks wniosków o kredyt hipoteczny MBA w USA: +2,8 proc. Poprzednio: +0,3 proc.

Wskaźniki referencyjne i "syntetyczne" – LIBOR

Indeksy transakcyjne - WIRON

1/1