Prosto z rynku

19:00 Kalendarium
USA

Liczba wież wiertniczych dla rynku ropy

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
10:00 Kalendarium
Polska

Produkcja przemysłowa

Okres
Prognoza
Poprzednie
10:00 Kalendarium
Polska

Zatrudnienie

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
10:00 Kalendarium
Polska

Wynagrodzenie

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
10:00 Kalendarium
Polska

Produkcja przemysłowa

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
10:00 Kalendarium
Polska

Ceny produkcji budowlano-montażowej

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
10:00 Kalendarium
Polska

Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
10:00 Kalendarium
Polska

Przeciętne wynagrodzenie brutto

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
10:00 Kalendarium
Polska

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu

Okres
Prognoza
Poprzednie
8:30 Kalendarium
Szwajcaria

Produkcja przemysłowa

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
8:00 Kalendarium
Niemcy

Inflacja PPI

Okres
Poprzednie
8:00 Kalendarium
Wlk. Brytania

Sprzedaż detaliczna

Okres
Poprzednie
3:15 Kalendarium
Chiny

Stopa pożyczkowa - jednoroczna

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
1:30 Kalendarium
Japonia

Inflacja bazowa CPI

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
1:30 Kalendarium
Japonia

Inflacja CPI

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
0:45 Kalendarium
Nowa Zelandia

Bilans handlu zagranicznego

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
19.05 16:30 Kalendarium
USA

Tygodniowa zmiana zapasów gazu

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
1/1