Klient detaliczny doświadczony

Zwiń wszystko
Rozwiń wszystko

Interwencja produktowa KNF ma zastosowanie do Klientów detalicznych. W związku z powyższym oferta dostępu do rynku CFD dla klientów profesjonalnych nie podlega ograniczeniom wynikającym z Decyzji KNF. 

DM BOŚ S.A. po rozpatrzeniu wniosku o zmianę kategorii na kategorię Klienta detalicznego doświadczonego poinformuje Klienta o akceptacji lub odrzuceniu wniosku. DM BOŚ S.A. przekazuje informację na adres e-mail Klienta lub telefonicznie. 

Decyzja KNF zobowiązuje DM BOŚ S.A. do weryfikacji przynajmniej raz w roku spełniania przez Klienta warunków statusu Klienta doświadczonego. W przypadku stwierdzenia, że Klient przestał spełniać warunki do posiadania status Klienta doświadczonego DM BOŚ S.A. podejmie działania zmierzające do zmiany statusu na Klienta detalicznego. Zmiana statusu nie dotyczy wartości depozytu zabezpieczającego dla pozycji zawartych przed utratą statusu. 

Tak, wniosek o rezygnację z kategorii Klienta doświadczonego może zostać złożony:

 • mailowo: na adres makler@bossa.pl
 • pisemnie, osobiście w dowolnym oddziale DM BOŚ S.A.
 • drogą pocztową na adres: DM BOŚ S.A., Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa 

Dla Klientów doświadczonych obowiązują niższe wartości wymaganego depozytu zabezpieczającego co oznacza wyższą dostępną dźwignię finansową dla wybranych instrumentów finansowych, dla których instrumentem bazowym jest:

 1. Para walutowa (składająca się  z następujących dowolnych dwóch walut: dolar amerykański, euro, jen japoński, funt szterling, dolar kanadyjski lub frank szwajcarski
 2. Jeden z następujących indeksów akcyjnych:
 • Financial Times Stock Exchange 100 (FTSE 100);
 • Cotation Assistée en Continu 40 (CAC 40);
 • Deutsche Boerse AG German Stock Index 30 (DAX30);
 • Dow Jones Industrial Average (DJIA);
 • Standard & Poors 500 (S&P 500);
 • NASDAQ Composite Index (NASDAQ);
 • NASDAQ 100 Index (NASDAQ 100);
 • Nikkei Index (Nikkei 225);
 • Standard & Poors / Australian Securities Exchange 200 (ASX 200);
 • EURO STOXX 50 Index (EURO STOXX 50);
 1. Para walutowa, w której co najmniej jedna waluta jest inna niż wymieniona w lit.a).
 2. Złoto

Pozostałe warunku zawierania transakcji oraz otrzymywania pozycji, min. ochrona przed ujemnym saldem, poziom stop out nie ulegają zmianie. 

Przed interwencją produktową ESMA, poziomy Stop-Out, przy których najbardziej stratne pozycje są zamykane przez system automatycznie, różniły się w zależności od oferty danego brokera. Zgodnie z Decyzją KNF, podtrzymującą postanowienia interwencji produktowej ESMA, poziom Stop-Out wynosi 50%.

1/1