Aktualność

Wycofanie z obrotu par walutowych z lirą turecką

W związku z ograniczeniem możliwości dokonywania transakcji na rynku międzybankowym na parach walutowych z lirą turecką z dniem 16.05.2023 instrumenty EURTRY. i USDTRY. zostają wycofane z obrotu.

Od dnia wycofania instrumentów z obrotu nie ma możliwości otwierania w instrumentach nowych pozycji, możliwe jest zamknięcie już otwartych pozycji.

1/1