Platforma transakcyjna
MetaTrader5

bossaFX MT5 to szybka i niezawodna platforma dla początkujących jak i doświadczonych inwestorów.
Dostępna w wersji webowej (przeglądarka!), desktop, na telefony i tablety.

Masz rachunek rzeczywisty bossaFX MT4 w DM BOŚ?
MT5 aktywujesz z poziomu bossafx.pl po zalogowaniu - Dyspozycje/Umowy do otwarcia. 

metatreder na urządzeniach mobilnych

mobile - Android & iOS

Chcesz w pełni kontrolować swoje inwestycje? Załóż rachunek demo lub real bossaFX MT5, pobierz platformę na urządzenia z systemem Android lub iOS i miej dostęp zawsze i wszędzie.

web terminal bossafx

web bossaFX MT5

Załóż demo lub rachunek rzeczywisty bossaFX MT5 i loguj się do wersji webowej z poziomu przeglądarki. 

widok platformy MT4 na notowaniach

desktop

Pobierz platformę na urządzenie stacjonarne, załóż demo lub rachunek real MT5 i korzystaj z pełnej funkcjonalności bossaFX MT5.

Porównanie systemów transakcyjnych
bossaFX MT5 vs bossaFX MT4

Egzekucja zleceń

bossa FX MT4

bossa FX MT5

Komentarz

 • Tryb natychmiastowy (Instant)
 • Tryb przez zapytanie (Request)
 • Tryb rynkowy (Market)
 • Tryb rynkowy (Market)

Tryb egzekucji zleceń to sposób realizacji składanego zlecenia. Zlecenia realizowane w trybie Instant gwarantują jedną cenę realizacji zlecenia, natomiast nie gwarantują wykonania zlecenia w sytuacji kiedy cena ulegnie zmianie. W trybie Market gwarantowana jest realizacja zlecenia, natomiast brak gwarancji po aktualnej cenie rynkowej (sytuacja kiedy w trakcie składania zlecenia cena ulega zmianie). Są odpowiednikiem giełdowych zleceń Po Cenie Rynkowej. Tryb Market eliminuje ryzyko rekwotowania i wpływa na wzrost szybkości realizacji zleceń.

Spread transakcyjny

bossa FX MT4

bossa FX MT5

Komentarz

 • Stały z możliwością rozszerzenia
 • Zmienny (Rynkowy)

Spread zmienny to różnica między rynkowymi najlepszymi cenami ofert kupna i sprzedaży. Wartości minimalne osiąga na płynnych rynkach, w godzinach kiedy na rynku obecnych jest szereg podmiotów dokonujących transakcji. W czasie obniżonej płynności, zwiększonej zmienności (publikacja danych makro) spread ulega rozszerzeniu.

Zlecenia oczekujące

bossa FX MT4

bossa FX MT5

Komentarz

 • Buy Limit
 • Sell Limit
 • Buy Stop
 • Sell Stop
 • Take profit
 • Stop Loss
 • Buy Limit
 • Sell Limit
 • Buy Stop
 • Sell Stop
 • Buy Stop Limit
 • Sell Stop Limit
 • Take profit
 • Stop Loss

W systemie transakcyjnym Bossa FX MT5 istnieją dwa nowe rodzaje zleceń oczekujących: Buy Stop Limit i Sell Stop Limit. W przypadku tych zleceń należy podać dwie ceny: cenę po osiągnięciu której zlecenie ma zostać złożone i cenę aktywacji zlecenia – jest to cena po osiągnięciu której ma dojść do realizacji zlecenia. Oba rodzaje zleceń składane są w przypadku strategii w której zakładana jest korekta ruchu ceny.

Zlecenia zamykające pozycje

bossa FX MT4

bossa FX MT5

Komentarz

 • Zamknij
 • Zamknij przez
 • Wielokrotnie Zamknij przez
 • Zamknij
 • Zamknij wszystkie pozycje
 • Zamknij tracące pozycje
 • Zamknij pozycje buy
 • Zamknij pozycje sell
 • Zamknij pozycje na instrumencie
 • Zamknij pozycje buy na instrumencie
 • Zamknij pozycje sell na instrumencie
 • Zamknij pozycje w/g instrumentu

W Systemie Transakcyjnym Bossa FX MT5 dostępnych jest dużo więcej opcji redukowania i zamykania pozycji.

Okno Rynek

bossa FX MT4

bossa FX MT5

Komentarz

 • Ręczne sortowanie instrumentów
 • Automatyczne sortowanie instrumentów po grupach, wolumenie, wzrostach, spadkach
 • Przełączanie listy instrumentów na tryb One Click Trading

Okno Rynek Platformy Transakcyjnej Bossa FX MT5 daje dużo więcej możliwości sortowania układu instrumentów.

Kalendarz makroekonomiczny

bossa FX MT4

bossa FX MT5

Komentarz

 • Brak
 • Wbudowany

W platformie Bossa FX MT5 występuje wbudowany kalendarz publikacji danych makroekonomicznych.

Okno wykresy

bossa FX MT4

bossa FX MT5

Komentarz

 • Standardowych 9 interwałów (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN)
 • 30 wskaźników analizy technicznej
 • 31 obiektów graficznych nakładanych na wykresy
 • Dodatkowe obok standardowych 12 interwałów (M2, M3, M4, H2, H6, H8, itd.)
 • 38 wskaźników analizy technicznej
 • 44 obiekty graficzne nakładanych na wykresy

Platforma Bossa FX MT5 daje większe możliwości analizy wykresów: występują dodatkowe interwały świec, dostępnych więcej wskaźników analizy technicznej oraz obiektów graficznych nakładanych na wykresy cenowe.

Tester strategii

bossa FX MT4

bossa FX MT5

Komentarz

 • Jednowątkowy
 • Wielowątkowy
 • Możliwość testowania w chmurze

Wielowątkowy tester strategii umożliwia przeprowadzanie testów strategii na kilku instrumentach jednocześnie.

Język programowania strategii automatycznych

bossa FX MT4

bossa FX MT5

Komentarz

 • MQL4
 • MQL5 – dwadzieścia razy szybszy niż MQL4

Język MQL5 oferuje szersze możliwości w porównaniu z MQL4. Dzięki optymalizacji aplikacje w nim napisane wykonują się szybciej.

  bossa FX MT4 bossa FX MT5 Komentarz
Egzekucja zleceń
 • Tryb natychmiastowy (Instant)
 • Tryb przez zapytanie (Request)
 • Tryb rynkowy (Market)
 • Tryb rynkowy (Market)
Tryb egzekucji zleceń to sposób realizacji składanego zlecenia. Zlecenia realizowane w trybie Instant gwarantują jedną cenę realizacji zlecenia, natomiast nie gwarantują wykonania zlecenia w sytuacji kiedy cena ulegnie zmianie. W trybie Market gwarantowana jest realizacja zlecenia, natomiast brak gwarancji po aktualnej cenie rynkowej (sytuacja kiedy w trakcie składania zlecenia cena ulega zmianie). Są odpowiednikiem giełdowych zleceń Po Cenie Rynkowej. Tryb Market eliminuje ryzyko rekwotowania i wpływa na wzrost szybkości realizacji zleceń.
Spread transakcyjny
 • Stały z możliwością rozszerzenia
 • Zmienny (Rynkowy)
Spread zmienny to różnica między rynkowymi najlepszymi cenami ofert kupna i sprzedaży. Wartości minimalne osiąga na płynnych rynkach, w godzinach kiedy na rynku obecnych jest szereg podmiotów dokonujących transakcji. W czasie obniżonej płynności, zwiększonej zmienności (publikacja danych makro) spread ulega rozszerzeniu.
Zlecenia oczekujące
 • Buy Limit
 • Sell Limit
 • Buy Stop
 • Sell Stop
 • Take profit
 • Stop Loss
 • Buy Limit
 • Sell Limit
 • Buy Stop
 • Sell Stop
 • Buy Stop Limit
 • Sell Stop Limit
 • Take profit
 • Stop Loss
W systemie transakcyjnym Bossa FX MT5 istnieją dwa nowe rodzaje zleceń oczekujących: Buy Stop Limit i Sell Stop Limit. W przypadku tych zleceń należy podać dwie ceny: cenę po osiągnięciu której zlecenie ma zostać złożone i cenę aktywacji zlecenia – jest to cena po osiągnięciu której ma dojść do realizacji zlecenia. Oba rodzaje zleceń składane są w przypadku strategii w której zakładana jest korekta ruchu ceny.
Zlecenia zamykające pozycje
 • Zamknij
 • Zamknij przez
 • Wielokrotnie Zamknij przez
 • Zamknij
 • Zamknij wszystkie pozycje
 • Zamknij tracące pozycje
 • Zamknij pozycje buy
 • Zamknij pozycje sell
 • Zamknij pozycje na instrumencie
 • Zamknij pozycje buy na instrumencie
 • Zamknij pozycje sell na instrumencie
 • Zamknij pozycje w/g instrumentu
W Systemie Transakcyjnym Bossa FX MT5 dostępnych jest dużo więcej opcji redukowania i zamykania pozycji.
Okno Rynek
 • Ręczne sortowanie instrumentów
 • Automatyczne sortowanie instrumentów po grupach, wolumenie, wzrostach, spadkach
 • Przełączanie listy instrumentów na tryb One Click Trading
Okno Rynek Platformy Transakcyjnej Bossa FX MT5 daje dużo więcej możliwości sortowania układu instrumentów.
Kalendarz makroekonomiczny
 • Brak
 • Wbudowany
W platformie Bossa FX MT5 występuje wbudowany kalendarz publikacji danych makroekonomicznych.
Okno wykresy
 • Standardowych 9 interwałów (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN)
 • 30 wskaźników analizy technicznej
 • 31 obiektów graficznych nakładanych na wykresy
 • Dodatkowe obok standardowych 12 interwałów (M2, M3, M4, H2, H6, H8, itd.)
 • 38 wskaźników analizy technicznej
 • 44 obiekty graficzne nakładanych na wykresy
Platforma Bossa FX MT5 daje większe możliwości analizy wykresów: występują dodatkowe interwały świec, dostępnych więcej wskaźników analizy technicznej oraz obiektów graficznych nakładanych na wykresy cenowe.
Tester strategii
 • Jednowątkowy
 • Wielowątkowy
 • Możliwość testowania w chmurze
Wielowątkowy tester strategii umożliwia przeprowadzanie testów strategii na kilku instrumentach jednocześnie.
Język programowania strategii automatycznych
 • MQL4
 • MQL5 – dwadzieścia razy szybszy niż MQL4
Język MQL5 oferuje szersze możliwości w porównaniu z MQL4. Dzięki optymalizacji aplikacje w nim napisane wykonują się szybciej.
1/1