Pakiety dopasowane
do potrzeb inwestorów

Dobierz pakiet usług w zależności od swojej aktywności

Rynek od kuchni

Standard

Dla początkujących i mniej aktywnych. 
Standardowe spready.

VIP

Dla aktywnych inwestorów.
Preferencyjne spready.

Dźwignia i depozyt zabezpieczający - poziomy dla klientów detalicznych

Główne pary walutowe

Dźwignia
Depozyt

1:30

3,33%

Inne pary walutowe

Dźwignia
Depozyt

1:20

5%

Główne indeksy

Dźwignia
Depozyt

1:20

5%

Inne indeksy

Dźwignia
Depozyt

1:10

10%

Złoto

Dźwignia
Depozyt

1:20

5%

Surowce

Dźwignia
Depozyt

1:10

10%

Akcje (Equity CFD)

Dźwignia
Depozyt

1:5

20%

 
Dźwignia
Depozyt
Główne pary walutowe 1:30 3,33%
Inne pary walutowe 1:20 5%
Główne indeksy 1:20 5%
Inne indeksy 1:10 10%
Złoto 1:20 5%
Surowce 1:10 10%
Akcje (Equity CFD) 1:5 20%

Porównanie pakietów

 

Standard

VIP

Liczba dostępnych instrumentów

130

130

Maksymalna dostępna dźwignia

1:30 (dla walut)

1:30 (dla walut)

Minimalna wielkość transakcji

0,01 lota

0,01 lota

Minimalna wpłata wstępna

brak

brak

Wymagany obrót

brak

100 lotów / mc

Dodatkowe subkonta

1

3

Serwis informacyjny w platformie

tak

tak

Obniżone spready

nie

tak

Oprocentowane wolne środki

nie

tak

Kursy na wykresie

równe transakcyjnym

oparte o kwotowania rachunków w Pakiecie Standard

 

Standard

VIP

Liczba dostępnych instrumentów

130

130

Maksymalna dostępna dźwignia

1:30 (dla walut)

1:30 (dla walut)

Minimalna wielkość transakcji

0,01 lota

0,01 lota

Minimalna wpłata wstępna

brak

brak

Wymagany obrót

brak

100 lotów / mc

Dodatkowe subkonta

1

3

Serwis informacyjny w platformie

tak

tak

Obniżone spready

nie

tak

Oprocentowane wolne środki

nie

tak

Kursy na wykresie

równe transakcyjnym

oparte o kwotowania rachunków w Pakiecie Standard

Warunki przystąpienia do pakietu

Zakładając rachunek możesz wybrać dowolny pakiet. Wszystkie pakiety są bezpłatne. Jedyny warunek jaki trzeba spełnić, to wymagany obrót w lotach. Pakiet przydzielany jest awansem, a warunek średniomiesięcznego obrotu sprawdzany jest w okresach 90 dniowych. 

Jeśli zmieniasz pakiet na wyższy licznik transakcji jest zerowany. Po przejściu na wyższy pakiet sprawdzenie, czy wykonałeś odpowiednią liczbę transakcji przeprowadzamy 90 dni od zmiany pakietu na wyższy.

W każdej chwili możesz zmienić pakiet na niższy. Zmiana następuje na koniec 30 dniowego okresu rozliczeniowego. Licznik transakcji zostaje w tej sytuacji zatrzymany zgodnie ze stanem na koniec miesiąca. Aby awansować muszą zostać odrobione

ścieżka zmiany pakietu

Otwórz rachunek w trzech prostych krokach

1/1