Aktualność

Doświadczony Klient Detaliczny

- BossaFX wprowadza nowy status klienta

Decyzja KNF z dnia 1 sierpnia 2019 r. umożliwiła wprowadzenie nowego statusu klienta doświadczanego dla klientów detalicznych.

O status klienta doświadczonego mogą ubiegać się inwestorzy spełniający warunki określone w decyzji KNF.

W ramach statusu Klienta doświadczonego inwestor może oczekiwać między innymi wyższego poziomu dźwigni finansowej – do 100:1 dla wybranych instrumentów finansowych na parach walutowych z USD, EUR, JPY, GBP, CAD i CHF, indeksach giełdowych i złocie.

Pozostałe warunki zawierania transakcji oraz otrzymywania pozycji, jak ochrona przed ujemnym saldem czy poziom stop out nie ulegają zmianie.

Chcąc uzyskać status Klienta doświadczonego należy skontaktować się z DM BOŚ, złożyć wniosek oraz dokumenty potwierdzające spełnienie warunku doświadczenia i warunku wiedzy.

Szczegółowy wykaz instrumentów dostępnych w ramach wyższego poziomu dźwigni finansowej oraz warunki niezbędne do spełnienia w celu zmiany statusu na Klienta doświadczonego znajduje się na stronie Klient doświadczony

1/1