Kalkulator FX (mt4)
Podsumowanie pozycji
Depozyt zabezpieczający
-
Wartość 1 pipsa
-
Wartość transakcji
-
Spread
-
Swap (dzienny)
-
Swap skumulowany (dni)
-
Portfel
(MT4)
  Pozycja Kurs otwarcia Wolumen Depozyt Wartość pipsa Spread Swap dzienny Swap skumulowany Take Profit Stop loss  
Brak wpisów.
Dane uzyskane w wyniku korzystania z aplikacji Kalkulator FX mają jedynie charakter informacyjny i poglądowy. DM BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania przez Użytkownika z Kalkulatora FX oraz za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie wyliczeń przedstawionych przez Kalkulator FX. DM BOŚ S.A. nie gwarantuje osiągnięcia zysku oraz ostrzega, iż Klient może ponieść stratę przewyższającą wartość zainwestowanych środków.
1/1