Waluta rachunku a transakcje

Wiele osób zastanawia się jak mając złotówki może zawierać transakcje na rynku eurodolara (EUR/USD), albo kupować euro za funty (EUR/GBP). To proste. Broker (platforma transakcyjna) dokonuje automatycznego przewalutowania złotych na walutę potrzebną w danym momencie do zawarcia transakcji.

Jest to możliwe dzięki temu, iż dokonywane przez nas operacje nie polegają na fizycznej wymianie walut, lecz na chęci uzyskania pozytywnej różnicy między ceną kupna/sprzedaży i późniejszą ceną zamknięcia transakcji.

Analogicznie, po zamknięciu transakcji, w której waluta kwotowaną nie jest złoty, system dokona automatycznego przeliczenia. W praktyce nie jest to tak trudne, zobaczmy to na przykładzie:

Przykład 1

Inwestor spodziewa się umocnienia euro wobec dolara amerykańskiego wobec czego o godzinie 09:23 kupuje 0.5 lota EUR/USD co jest równoznaczne z kupnem 50 000 EUR za dolary. Będzie on posiadał, zatem długą pozycję w euro i krótką w dolarze. Kursy z tego momentu przedstawia tabela:

  Bid Ask
EUR/USD 1.44553 1.44571
EUR/PLN 4.3310 4.3350

 

W momencie zawarcia transakcji z rachunku zostanie pobrana kwota odpowiadająca depozytowi zabezpieczającemu, który w przypadku EUR/USD wynosi 1 proc (dla klienta doświadczonego) czyli:

Wartość zlecenia *wymagany depozyt

50 000*3.33%=1665 EUR

W związku z tym, że walutą rachunku jest złoty, to depozyt w EUR musi być przeliczony na złote. Brany jest wtedy środek przedziału bid i ask dla pary EUR/PLN
 
wymagany depozyt w EUR* kurs średni EUR/PLN (środek przedziału bid i ask)

50 000*3.33%*4.3330 = 7214.45 PLN

Do godz. 14:00 kurs rośnie zgodnie z oczekiwaniami. Inwestor dochodzi do wniosku, iż jego zysk jest satysfakcjonujący i podejmuje decyzję o zamknięciu pozycji. Operacja zostaje zrealizowana o godz. 14:02 przy następujących warunkach:

  Bid Ask
EUR/USD 1.45784 1.45802
EUR/PLN 3.1500 3.1570

 

Zysk w pipsach wyniósł 1.45784 – 1.44571 = 121,3 pipsa

Teraz jedna z trudniejszych rzeczy. W transakcji sprzedaży EUR/USD euro jest sprzedawane, a dolar kupowany. Wartość w punktach jest liczona zatem po kursie ask (zakupu dolarów) USD/PLN. Analogicznie, przy kupnie EUR/USD, kiedy to euro jest kupowane, a dolar sprzedawany, wartość punktu będzie przeliczana z USD na PLN po kursie bid (sprzedaży dolarów) USD/PLN.

Klient doświadczony

Niższe depozyty zabezpieczające!

Łatwo więc zauważyć, iż 1 punkt na pozycji krótkiej (sprzedanej) EUR/USD będzie wart w złotówkach minimalnie więcej niż jeden punkt na pozycji długiej (kupionej) EUR/USD i różnica ta będzie się zmieniać w zależności od spreadu na parze USD/PLN.

Wartość punktu w PLN: 50 000*0.0001*3.1500=15.75 PLN

Zysk z transakcji wyniósł: 121*15.75 PLN= 1 905.75 PLN

Jak widać z powyższego przykładu, waluta rachunku to waluta w którym prowadzony jest rachunek i na którą przeliczane są zarówno depozyty, jak i zyski/straty. Handlując na instrumentach nominowanych w innych walutach (np. dolarze), musimy brać pod uwagę także jak zachowuje się nasza waluta rachunku. Może się bowiem okazać, że np. wzmocnienie złotego do dolara obniży nam poziom zysków lub odwrotnie, spowoduje, że strata będzie mniej dotkliwa. 

Niniejszy materiał, przygotowany przez DM BOŚ S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny, prezentowany jest w celach edukacyjnych i nie stanowi porady prawnej oraz nie jest rekomendacją osobistą w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

1/1