Instrumenty interwencja-Harmonogram naliczania dywidend Equity CFD w FOREX-Oferta - bossafx.pl
2019.05.19, godz. 21:18
Forex - rachunek VIP
kontakt.gif

Harmonogram korygowania spadku wartości teoretycznej instrumentów Equity CFD

Z posiadaniem akcji wiąże się wiele praw. Jednym z nich jest prawo do dywidendy, czyli udziału w wypracowanym zysku netto spółki. Otworzenie długich pozycji w instrumentach Equity CFD nie jest równoważne z zakupem akcji odpowiadających tym instrumentom. Posiadacze długich pozycji w instrumentach Equity CFD nie mają praw, jakie przysługują posiadaczom akcji (jak np. prawo do udziału w walnym zgromadzeniu, prawa poboru, czy do wspomnianej już dywidendy). Dywidenda jednak wpływa na kurs akcji – teoretycznie go obniżając. W ostatnim dniu przysługiwania prawa do dywidendy otwarte pozycje zostaną odpowiednio skorygowane o spadek wartości teoretycznej instrumentu. Przydzielenie dywidendy obniża kurs akcji, dlatego pozycje krótkie zostaną obciążone wartością odpowiadającą wypłacanej dywidendzie. Pozycje długie zostaną uznane wartością wypłacanej dywidendy. Poniższa tabela zawiera zestawienie wartości o jakie nastąpi korekta teoretycznego spadku wartości instrumentów.

UWAGA: Informacje o wielkości i dniu korekty spadku wartości teoretycznej instrumentów uzupełniane będą sukcesywnie, w miarę podawaniania przez spółki informacji o dywidendach.

LP.SYMBOLDATA NALICZENIA KOREKTY
KOREKTA NA 1 LOT
POZYCJE DŁUGIE
POZYCJE KRÓTKIE
HARMONOGRAM KORYGOWANIA SPADKU WARTOŚCI TEORETYCZNEJ INSTRUMNETÓW EQUITY CFD
1ACP_PL2019.05.16 3.07 PLN- 3.07 PLN
2BHW_PL2019.06.113.74 PLN - 3.74 PLN 
3PEO_PL2019.07.086.6 PLN - 6.6 PLN
4BZW_PL2019.04.267.20 PLN
- 7,20 PLN
5MBK_PL  
6EUR_PL2019.05.271 PLN- 1 PLN
7GTC_PL2019.05.200.37 PLN- 0.37 PLN
8LTS_PL2019.09.103 PLN - 3 PLN
9JSW_PL2019.08.251.71 PLN- 1.71 PLN
10KER_PL2019.04.160.25 PLN- 0.25 PLN
11KGH_PL
12LWB_PL
13PGE_PL
14PKN_PL2019.07.183.5 PLN- 3.5 PLN
15PGN_PL
16PKO_PL2019.07.291.33 PLN- 1.33 PLN
17PZU_PL2019.08.122.8 PLN-2.8 PLN
18TPE_PL
19
TPS_PL
20ALR_PL
21BRS_PL
22CCC_PL2019.09.150.48 PLN- 0.48 PLN
23CPS_PL
24ENA_PL
25ATT_PL 
26ING_PL2019.04.163.5 PLN- 3.5 PLN
27LPP_PL2019.06.1660 PLN- 60 PLN
28NET_PL