Mikroloty-Harmonogram naliczania dywidend Equity CFD w FOREX-Oferta - bossafx.pl
2018.07.16, godz. 12:49
Forex - rachunek VIP
kontakt.gif

Harmonogram korygowania spadku wartości teoretycznej instrumentów Equity CFD

Z posiadaniem akcji wiąże się wiele praw. Jednym z nich jest prawo do dywidendy, czyli udziału w wypracowanym zysku netto spółki. Otworzenie długich pozycji w instrumentach Equity CFD nie jest równoważne z zakupem akcji odpowiadających tym instrumentom. Posiadacze długich pozycji w  instrumentach Equity CFD nie mają praw, jakie przysługują posiadaczom akcji (jak np. prawo do udziału w walnym zgromadzeniu, prawa poboru, czy do wspomnianej już dywidendy). Dywidenda jednak wpływa na kurs akcji – teoretycznie go obniżając. W ostatnim dniu przysługiwania prawa do dywidendy otwarte pozycje zostaną odpowiednio skorygowane o spadek wartości teoretycznej instrumentu. Przydzielenie dywidendy obniża kurs akcji, dlatego pozycje krótkie zostaną obciążone wartością odpowiadającą wypłacanej dywidendzie. Pozycje długie zostaną uznane wartością netto wypłacanej dywidendy. Poniższa tabela zawiera zestawienie wartości o jakie nastąpi korekta teoretycznego spadku wartości instrumentów.

UWAGA: Informacje o wielkości i dniu korekty spadku wartości teoretycznej instrumentów uzupełniane będą sukcesywnie, w miarę podawaniania przez spółki informacji o dywidendach.

LP.SYMBOLDATA NALICZENIA KOREKTY
KOREKTA NA 1 LOT
POZYCJE DŁUGIE
POZYCJE KRÓTKIE
HARMONOGRAM KORYGOWANIA SPADKU WARTOŚCI TEORETYCZNEJ INSTRUMNETÓW EQUITY CFD
1ACP_PL2018.05.172.44 PLN
- 3.01 PLN
2BHW_PL2018.06.153.33 PLN
- 4.11 PLN
3PEO_PL2018.07.056.40PLN- 7.90 PLN
4BZW_PL2018.05.282.51 PLN
- 3,10 PLN
5MBK_PL2018.05.224.17 PLN
- 5.15 PLN
6EUR_PL2018.05.130.59 PLN
- 0.73 PLN
7GTC_PL2018.05.230.26 PLN
- 0.33 PLN
8LTS_PL-
-
-
9JSW_PL-
--
10KER_PL2018.04.170.20 USD
- 0.25 USD
11KGH_PL-
--
12LWB_PL-
-
-
13PGE_PL---
14PKN_PL2018.07.192.43 PLN
- 3.00 PLN
15PGN_PL2018.07.17
0.12 PLN
- 0.15 PLN
16PKO_PL---
17PZU_PL---
18TPE_PL---
19
TPS_PL--
-
20ALR_PL---
21BRS_PL---
22CCC_PL2018.09.271.86 PLN
- 2.30 PLN
23CPS_PL-
-
-
24ENA_PL---
25ATT_PL--
-
26ING_PL2018.04.232.59 PLN
- 3.20 PLN
27LPP_PL2018.08.2328.95 PLN
- 35.74 PLN
28NET_PL--
-

Przykład korygowania spadku teoretycznej wartości instrumentu:
Załóżmy, że posiadamy długą pozycję 100 lotów w instrumencie KGH_PL w dniu kiedy posiadaczom akcji przysługuje prawo do wypłaty dywidendy. Dywidenda wynosi 10 PLN brutto. Jeżeli nie zamkniemy pozycji przed końcem sesji, to o północy nasz rachunek zostanie uznany kwotą równą: 100 x 10 PLN x 0,81 =810 PLN. Wzór na wyliczenie korekty dla pozycji długich jest więc następujący: [ilość lotów] x [dywidenda netto w PLN].
Załóżmy, że posiadamy pozycję krótką 100 lotów w PZU_PL w ostatnim dniu prawa do dywidendy, która wynosi 8 PLN. Zgodnie z formułą [ilość lotów] x [dywidenda brutto w PLN], nasz rachunek zostanie obciążony kwotą: 100 x 8PLN = 800 PLN.

bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.