Oferta-GIEŁDA - info.bossa.pl
2019.06.15, godz. 23:00
kontakt
boxy_amIKE_05.jpg


Limit wpłat w 2019 roku:
IKE - 14 295zł
IKZE - 5 718 zł


Limity w poprzednich latach
Indywidualne konta emerytalne (IKE i IKZE)

Dodatkowe zabezpieczenie emerytalne

Indywidualne konto emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) to dodatkowe zabezpieczenie emerytalne, oprócz emerytury wypłacanej z ZUS oraz OFE. IKE oraz IKZE są rodzajem osobistego planu emerytalnego polegającego na gromadzeniu oszczędności poprzez inwestowanie na rachunku brokerskim.

Brak podatku od zysków kapitałowych

Największą zaletą obu rachunków, jest brak podatku od zysków kapitałowych (tzw. „podatku Belki”), który istnieje w przypadku „tradycyjnych” form inwestowania na rynku kapitałowym. Oznacza to, że jeśli inwestując poprzez IKE i/lub IKZE - zarobimy na akcjach, nie musimy dzielić się zyskiem z fiskusem, jeśli posiadamy obligacje – otrzymamy odsetki w pełnej wysokości, jeśli przysługuje nam dywidenda z posiadanych akcji – również otrzymamy pełną wysokość dywidendy, bez potrącenia 19-procentowego podatku (w przypadku dywidend zwolnienie dotyczy tylko polskich emitentów, podmioty zagraniczne mogą pobierać podatek według własnych regulacji).

Bieżąca i przyszła korzyść podatkowa

Po uzyskaniu uprawnień emerytalnych , wypłacając z IKE jesteśmy zwolnieni z podatku dochodowego. Natomiast przy IKZE zapłacimy podatek dochodowy „na wyjściu” z inwestycji, ale wpłaty dokonywane na ten rachunek można odliczyć od podstawy opodatkowania (w ramach przysługującego limitu), co ma wpływ na zmniejszenie podatku płaconego fiskusowi.

Dowolność wpłat

Gromadząc środki na IKE oraz IKZE nie jesteśmy obligowani do dokonywania regularnych wpłat – możemy to robić dowolnie, byle nie przekroczyć w danym roku możliwego maksymalnego limitu wpłat. Wpłat możemy dokonywać zatem jednorazowo, na raty, na początku lub w dowolnym momencie roku, a nawet nie wpłacać środków wcale, jeśli mamy pilniejszy wydatki – nie poniesiemy wówczas żadnych konsekwencji takiego „nieregularnego” postępowania.

Dodatkowy rachunek maklerski

Jeśli inwestujemy samodzielnie na giełdzie - nic nie stoi na przeszkodzie, aby IKE oraz IKZE były dodatkowymi rachunkami maklerskimi – możemy przecież inwestować wg takich samych zasad jak na rachunku zwykłym. Prowadzenie rachunków IKE i IKZE jest w DM BOŚ bezpłatne (rachunki internetowe).