Fundusze-Stopy zwrotu OFE w GIEŁDA-Notowania&Wykresy - bossa.pl
2019.01.19, godz. 19:15
kontakt
Stopa zwrotu funduszy emerytalnych liczona według wartości jednostek:
Od:
Do:
Stopa zwrotu funduszy emerytalnych
nazwa
funduszu
wartość jednostki
[ PLN]
2018.11.16
wartość jednostki
[ PLN]
2019.01.17
zmiana średnia miesięczna
stopa zwrotu
odchylenie
standardowe
współczynnik
Sharpa
Aegon Aegon 38,2140,14 +5,05%0,00%0,00%0,00
Allianz Allianz 38,5640,74 +5,65%0,00%0,00%0,00
Aviva Aviva 39,8642,03 +5,44%0,00%0,00%0,00
AXA AXA 40,4342,41 +4,90%0,00%0,00%0,00
Generali Generali 40,3642,37 +4,98%0,00%0,00%0,00
MetLife MetLife 41,1343,36 +5,42%0,00%0,00%0,00
Nationale-Nederlanden Nationale-Nederlanden 43,2245,69 +5,71%0,00%0,00%0,00
PKO BP Bankowy PKO BP Bankowy 40,3942,55 +5,35%0,00%0,00%0,00
Pocztylion Pocztylion 36,7338,76 +5,53%0,00%0,00%0,00
PZU PZU 41,5743,54 +4,74%0,00%0,00%0,00
średnia miesięczna stopa zwrotu -
Średnia arytmetyczna zmian miesięcznych jednostki w zadanym okresie np. wpisując daty od 2002-05-06 do 2002-07-30 otrzymamy średnią ze stóp zwrotu uzyskanych przez fundusz w czerwcu i lipcu 2002 roku.
 
odchylenie standardowe -
Miara statystyczna odzwierciedlająca stopień rozproszenia miesięcznych stóp zwrotu wokół średniej w zadanym okresie. W praktyce stosowana jest jako miara ryzyka. Zakłada się, że im odchylenie jest mniejsze tym fundusz zarządzany jest bezpieczniej (jego wyniki podlegają mniejszym wahaniom).
Porównując dane dwóch funduszy należy brać pod uwagę zarówno stopę zwrotu jak i odchylenie (ryzyko) od średniej. Jeżeli dwa fundusze przynoszą taki sam zysk, należy wybrać ten z mniejszym odchyleniem standardowym.
 
współczynnik Sharpa -
Miara stopy zwrotu i ryzyka, używana do porównania funduszy, liczona jako stosunek średniej stopy zwrotu do odchylenia standardowego. Im wartość współczynnika jest większa tym wyższa stopa zwrotu przypada na miarę ryzyka. W rozszerzonej formie wzór uwzględnia dodatkowo stopę wolną od ryzyka, co może być istotne w przypadku wysokich stóp procentowych.
 
bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.