Automaty Bossa-Plugin bossaAB (Amibroker) w GIEŁDA-Narzędzia - bossa.pl
2019.02.22, godz. 22:07
kontakt
Plugin bossaAB (AmiBroker)
Zapraszamy do instalacji nowej wersji aplikacji Plugin bossaAB oraz Kreator bossaAB dostosownych do bossaNOL3 wersja 3.1:


Plugin_bossaAB_3.3.2 (2017.11.22)

Podrecznik_Plugin_bossaAB_v3.3.2 (2017.11.22)

Podrecznik_bossaABKreator_v3.3.2 (2017.08.02)

Ważne! Nowy Plugin bossaAB poprawnie działa wyłącznie z bossaNOL3 wersja 3.1 i wyżej.

Plugin bossaAB pozwala na składanie zleceń z aplikacji AmiBroker.

Wystarczy:

 • posiadać system inwestycyjny napisany w jęzku AFL,
 • zalogować się do bossa.pl i uruchomić bossaNOL3,
 • uruchomić bossaStatica4 oraz AmiBroker,
 • podłączyć i uruchomić system inwestycyjny za pomocą pluginu bossaAB.

bossaAB_auto_small.png

Zarządzanie systemem inwestycjnym odbywa się za pomocą okna(interfejsu) pluginu bossaAB, który pozwala na indywidualne uruchamianie automatycznego przekazywania zleceń dla wybranych walorów.

Zapraszamy do zapoznania się z poniższym filmem dot. wykorzystania pluginu bossaAB.

film_bossaAB.png Przykład wykorzystania systemu inwestycjnego oraz automatycznego przekazywania zleceń za pomocą pluginu bossaAB.


Ponadto, udostępniamy unikatową aplikację bossaABKreator , wspomagającą tworzenie kodu AFL, korzystającego z funkcji pluginu bossaAB.

W celu skorzystania z pluginu bossaAB, wystarczy posiadać rachunek maklerski wraz z włączonym pakietem Zielony1+ (pakiet z AmiBrokerem).

Uwaga! Poniższy opis przedstawia najistotniejsze funkcje.  Pełny opis zawiera Podręcznik Użytkownika.

Instalacja

Instalacja plugin'u bossaAB oraz aplikacji bossaABKreator:
 • Pobierz plik instalacyjny Pluginu bossaAB oraz aplikacji bossaABKreator: Plugin_bossaAB_3.3.2 (2017.11.22),
 • Poprzednia wersja aplikacji dla bossaNOL3 3.0: Plugin bossaAB v3.1.5 UTP (2014.04.02),
 • Wyodrębnij(rozpakuj) zwartość ww. plików do katalogu np.: C:\plugin_bossaAB,
 • Plik bossaAB.dll należy skopiować do podkatalogu \Plugins, głównego katalogu aplikacji Amibroker,
 • Do głównego katalogu instalacji aplikacji Amibroker(C:\Program files\Amibroker) należ skopiować plik nolNadzoraca.exe.

Po uruchomieniu aplikacji Amibroker, pojawi się komunikat o niecertyfikowanym pluginie, który należy zaakceptować. W innym przypadku Ambroker nie pozwoli na używanie pluginu bossaAB.

Historia wersji - Plugin bossaAB


2017.11.22 wer.3.3.2 - aktualizacja#2
Zmiany:
 • Aktualizacja Podręcznika - dodano informację:
  • O wymogu korzystania z bossaNOL3 od wersji 3.1.
  • O unikaniu sytuacji wyłączania i włączania bossaNOL3 w trakcie ustanowionego połączenia z Pluginem bossaAB, co może powodować problemy komunikacyjne pomiędzy aplikacjami.

2017.10.24 wer.3.3.2 - aktualizacja
Zmiany:
 • Poprawki błędów w bilbliotece dll.
 • Aktualizacja Podręcznika - dodany Rozdział 12 - Uwagi o zabezpieczeniach


2017.09.11 wer.3.3.2
Zmiany:
 • Dostosowano do bossaNOL3 wersja 3.1.
 • Dodano następujące funkcje:
  • nolPositionsAcc - pobiera stan walorów z określonego rachunku.
  • nolBlockedPositionsAcc - pobiera ilość zablokowanych walorów na określonym rachunku.
  • nolConnection - zwraca stan połączenia aplikacji NOL.
  • nolSessionStat - zwraca stan sesji dla określonego waloru.
  • nolVersion - zwraca numer wersji plugina.
  • nolSettrading - włącza/wyłacza autotrading dla określonego waloru z poziomu AFL.
  • nolSetSecurity - włącza/wyłącza poszczególne zabezpieczenia dla określonego waloru.
 • Dodano następujące funkcjonalności - Interfejs:
  • Zlecenia manualne pozwalają na składanie zleceń na zamknięcie.
  • Dodano tryb TRACE, wywołujący w Amibrokerze _TRACE dla funkcji składania/modyfikowania/anulowania zleceń.
  • Dodano opcję kasowania zawartości pliku AmiNol.log co tydzień.
  • Zmieniono nazwy przycisków sterujących tradingiem z "włącz" na "wyłączony", "wyłącz" na "wyłączony".
  • Dodano opcję Autotrading "Kontrolowany poprzez AFL".
 • Pozostałe zmiany:
  • Przy zmianie daty w czasie działania, plugin resetuje znaczniki czasu dla każdego z walorów oraz czyści stan zleceń z poprzedniego dnia.
  • Składowa sekundowa zleceń WDC (ważne do czasu) jest wewnętrznie w pluginie zerowana.

2014.04.02 wer.3.1.5
Zmiany:
 • Poprawiono błąd dot. odświeżania informacji o limicie aktywacji po modyfikacji zlecenia.

 

2013.12.20 wer.3.1.4
Zmiany:
 • Dodano automatyczną identyfikację kontraktów na obligacje i wibor.
 • Poprawiono błąd odczytywania statusu połączenia z NOL3.
 • Poprawiono błąd dot. odświeżenia daty sesji w przypadku pozostawienia włączonego plugin'u na dłużej niż 24h.

 

2013.04.12 wer.3
Zmiany:
 • Dostosowanie Pluginu do nowego systemu giełdowego UTP.  

 

2012.09.24 wer.2.1
Zmiany:
 • Plugin sygnalizuje stan OFF-LINE/ON-LINE NOL
 • Rozszerzono informację o kontach - dodano rubrykę Typ rachunku oraz rubrykę Należności/Wolny depozyt
 • W okienku Ustawienia w zakładce Alerty dźwiękowe dodano opcję wyskakującego okienka powiadamiającego o braku połączenia z NOL
 • Dodano wyświetlanie ilości zablokowanych akcji do sprzedaży (w oknie głównym interfejsu plugina)
 • Dodano nowe funkcje: 
  nolBlockedPositions - zwraca ilość zablokowanych akcji do sprzedaży
  nolFreeDeposit - zwraca wartość należności/wolnego depozytu  

 

2012.06.29 wer. 2.0.2
Zmiany:
 • Dostosowanie aplikacji w zakresie komunikacji z nową wersją NOL3 (3.0.29.158)

 

2012.01.03 - wer. 2.0.1

Zmiany:
 •  Do okna zleceń manulanych dodano dwie dodatkowe opcje:
  • Możliwość ręcznego wyboru rachunku na który chcemy złożyć zlecenie(do tej pory rachunek wybierał automat na podstawie waloru).
  • Opcja Rachunek domyślny - w przypadku jej zaznaczenia - zachowanie starego automatycznego sposobu wyboru rachunku przy składaniu zleceń.
 • Poprawiono błąd w funkcji wyświetlającej stan gotówki na rachunku: nolCash(string: rachunek);.

Uruchamianie pluginu

bossaAB_run_small.png W celu uruchomienia pluginu bossaAB, należy własny AFL(musi zawierać funkcje inicjalizujące plugin) nanieść na wybrany przez siebie wykres waloru.

Główne okno pluginu

bossaAB_main_small.png Główne okno interfejsu graficznego pluginu bossaAB(okno wyświetlane jest zawsze na wierzchu) zostanie wyświetlone, jeśli odpowiedni skrypt AFL zostanie wykonany wykresie dowolnie wybranego waloru.

Wybór odpowiedniego pola Autotrading włącza/wyłącza funkcje automatycznego wysyłania zleceń:
 • Wyłącz - wyłącza autotrading dla wszystkich walorów,
 • Włącz dla wszystkich walorów - włącza autotrading na wszystkich walorach w Amibrokerze, dla których zainicjalizowano plugin,
 • Włącz dla wybranych walorów - włącza autotrading dla walorów zaznaczonych na liście poniżej (o ile w Amibrokerze został dla nich zainicjalizowany plugin).

Lista Bieżące zlecenia wyświetla listę złożonych zleceń.

Walory objęte autotradingiem - wyświetla listę walorów wybranych w Amibrokerze do autotradingu oraz posiadane walory na rachunkach maklerskich.

Menu główne

bossaAB_menu_zlecenia_small.png


Menu Zlecenia:
 • Nowe - uruchamia okno zleceń manualnych,
 • Anuluj wszystkie - anuluje wszystkie aktywne zlecenia złożone poprzez plugin (także manualne). Anulowanie odbywa się zlecenie po zleceniu.
bossaAB_menu_informacje_small.png


Menu Informacje:
 • O zleceniach.. - wyświetla okno ze złożonymi zleceniami. Każde zlecenie pokazane jest w postaci: data i czas, BUY(Kupno) lub SELL(Sprzedaż), nazwa waloru, ilość, identyfikator zlecenia lub opis błędu,
 • O kontach.. - wyświetla informacje o rachunkach użytkownika i posiadanej gotówce do dyspozycji,
 • O limitach.. - podaje informacje o ilości wykonanych zleceń/modyfikacji/anulat i pozostałej ilości takich operacji.
 • O programie.. - wyświetla krótkie informacje o pluginie.

bossaAB_menu_opcje_small.png Menu Opcje:
 • Ustawienia.. - uruchamia okno ustawień pluginu,
 • Tryb testowy - włącza/wyłącza tryb testowy pluginu. W tym trybie plugin nie składa zleceń. Po uruchomieniu funkcji "Bar replay" w Amibrokerze plugin reaguje na pojawiające się sygnały kupna/sprzedaży generując odpowiednie zapisy w okienku z informacjami o zleceniach (Informacje -> O zleceniach) Tryb testowy można włączyć tylko przy wyłączonym autotradingu!
 • Pokaż okienko logów - rozszerza okno programu i pokazuje istotne informacje o działaniu pluginu.
 • Wyczyść zabezpieczenia.. - pozwala na zresetowanie zastosowanych zabezpieczeń (poprzez skrypt AFL). Opcja istotna jeżeli użytkownik stosował zabezpieczenia warunków tradingu dla danego waloru i chce je zmienić. Usunięcie zabezpieczeń możliwe jest tylko przy wyłączonym autotradingu. Uwaga! Ponowne ustawienie zabezpieczeń na ogół wiąże się z koniecznością ponownego uruchomienia Amibrokera.

 Menu Wycisz: wyłącza alert dźwiękowy.

Stan połączenia z bossaNOL3

bossaAB_stan_small.png Wybranie kursorem myszki lewej kony na pasku tytułowym pluginu wyświetla systemowe menu z pozycją Połącz ponownie z NOL. Wybór tej pozycji wymusza ponowne zalogowanie się do bossaNOL3.

Kolor ikony informuje o aktualnym stanie pluginu:
 • - plugin zalogowany, normalna prędkość transmisji,
 • - plugin zalogowany, wolna transmisja,
 • - plugin w trakcie łączenia z bossaNOL3 lub nieznany stan pluginu,
 • - błąd plugina, plugin odłączony od NOL lub plugin OFF-Line

Walory objęte autotradingiem

bossaAB_auto_small.png Pozycja Walory objęte autotradingiem wyświetla nazwy walorów zarówno objętych tradingiem jak i zdeponowanych na rachunkach maklerskich:
 • nazwa wyświetlana "kursywą" w kolorze szarym oznacza walor zdeponowany na rachunku, ale niepodlegający autotradingowi. Takiego waloru nie można zaznaczyć jako włączony do tradingu,
 • nazwa wyświetlana "kursywą" w kolorze czarnym oznacza walor wybrany do autotradingu,
 • nazwa wyświetlana "pogrubioną czarną czcionką" oznacza walor, dla którego włączono autotrading.

Automatyczne odświeżanie wykresów

W przypadku tworzenia własnego systemu inwestycjnego, operującego na kliku walorach, szczególnie przydatna będzie funkcja:
 • RequestTimedRefresh(interval,onlyvisible); - funkcja pozwala na automatyczne odświeżanie w tle, okna wskaźnika wg. określonego interwału, niezależnie od źródła danych.

W praktyce, funkcja pozwala na odświeżanie wykresów(danych) w nieaktywnych górnych zakładkach w AmiBrokerze, a tym samym stosowanie automatów nie tylko dla aktywnej zakładki. 

Np.:

RequestTimedRefresh(1,False);
 • interval - oznacza odświeżanie w sekundach, w ww.przykładzie co 1 sek.
 • onlyvisible = false - włącza wymuszenie odświeżania okna wskaźnika, np. wykresu.

Funkcja powinna zostać wprowadzona każdorazowo do skryptu AFL, działającego na danym wykresie.

Bieżące zlecenia

bossaAB_zlecenie_small.png Lista Bieżące zlecenia wyświetla listę złożonych zleceń, opisanych następującymi ikonami:
 • p.jpg - zlecenie przyjęte przez biuro maklerskie do realizacji,
 • w.jpg - zlecenie wykonane (Uwaga! może być wykonane częściowo!),
 • x.jpg - zlecenie anulowane,
 • o.jpg - zlecenie odrzucone przez biuro maklerskie lub GPW,
 • a.jpg - zlecenie archiwalne,
 • pyt.jpg - nieznany stan zlecenia, może być np. w trakcie anulaty lub modyfikacji,
 • b.jpg - zlecenie kupna (buy),
 • s.jpg - zlecenie sprzedaży (sell).

bossaAB_zlec_info_1_small.png


Kliknięcie prawym przyciskiem myszki na wybranym zleceniu wyświetla menu podręczne z następującymi opcjami:
 • Informacje - wyświetla okienko z podstawowymi informacjami o zleceniu,
 • Odśwież - wysyła żądanie pobrania stanu zlecenia poprzez NOL,
 • Anuluj - anuluje dane zlecenie.
bossaAB_zlec_info_2_small.png Wybór opcji Informacje wyświetli okienko Informacje o zleceniu.

Okno zleceń manualnych

bossaAB_zlecenie_small.png
 • Rozwijalna lista Walor daje możliwość wybrania waloru do zlecenia. Na liście wyświetlane są tylko walory, które znajdują się na liście walorów objętych autotradingiem,
 • Pole Ilość służy do zdefiniowania ilości papierów w zleceniu,
 • Pole Limit - tu należy wpisać limit zakupu/sprzedaży,
 • Pole Lim. Akt. - tu należy wpisać limit aktywacji zlecenia,
 • Opcja PKC - jeśli jest zaznaczona, to zlecenie zostanie wysłane z limitem PKC
 • Opcja PCR - jeśli jest zaznaczona, to zlecenie zostanie wysłane z limitem PCR,
 • Opcja Lim. Akt. - jeśli jest zaznaczona, to w zleceniu można określić limit aktywacji,
 • Pole Nr rachunku - pozwala na indywidualny wybór rachunku maklerskiego, na który będą przekazywane zlecenia (z rozwijanej listy wszystkich dostępnych rachunków),
 • Pole Rachunek domyślny – jeśli zaznaczone, wszystkie zlecenia będą przekazywane automatycznie na pierwszy domyślny rachunek maklerski (wybierany automatycznie w zależności od waloru).

bossaAB_zlec_przeslane_small.png W celu wysłania zlecenia należy nacisnąć przycisk KUP lub SPRZEDAJ. Prawidłowo wysłane zlecenie w polu Stan zlecenia generuje komunikat Zlecenie przyjęte, w przeciwnym przypadku pojawi się Nie powiodło się wysyłanie zlecenia.

Ustawienia

bossaAB_ustawienia_ogolne_small.png


Okno ustawień składa się z dwóch zakładek:
 • Ogólne:
  • Zapamiętaj położenie głównego okna - zapamiętuje położenie okna pluginu. Przy ponownym uruchomieniu Amibrokera okno jest wyświetlane w zapamiętanym położeniu na ekranie,
  • Automatycznie pokaż okno informacyjne - po każdej zmianie statusu zlecenia zostanie pokazane okno z informacjami o zleceniach,
  • Maksymalna ilość zleceń/anulat/modyfikacji na 10 sekund - należy ustawić częstość wymienionych akcji, domyślny poziom to 8,
  • Poziom logów - Podstawowy i Szczegółowy - na poziomie podstawowym zapisywane są tylko najważniejsze informacje np. o błędach. Logi szczegółowe zawierają treść komunikatów wysyłanych i otrzymywanych z bossaNOL3, a także komunikaty wewnętrzne pluginu. Przy wielu operacjach plik NolAMI.log będzie szybko zwiększał objętość, więc co pewien czas należy go kasować jeżeli nie ma potrzeby analizy komunikatów.
  • Max liczba wyświetlanych wierszy w oknie.. - okno będzie zawierać nie więcej niż ustalona liczba wierszy.
bossaAB_ustawienia_alerty_small.png
 • Alerty dźwiękowe - tutaj ustawia się ścieżki dostępu do plików dźwiękowych dla poszczególnych alertów. Przy każdym polu edycyjnym znajduje się przycisk, […] który służy do uruchomienia okna dialogowego wczytywania dźwięku. Zaznaczenie opcji Dźwięk ciągły powoduje, że sygnał będzie generowany w zamkniętej pętli. Alert dźwiękowy można wyłączyć pozycją menu Wycisz.

Dokumentacja

Pobierz podręcznik użytkownika: Podrecznik_Plugin_bossaAB (2017.11.22).

Aplikacja bossaABKreator

Zapoznaj się z opisem aplikacji - kreatora AFL: bossaABKreator
bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.