Komunikaty giełdowe, wiadomości ze spółek GPW | info.bossa.pl
2019.07.16, godz. 16:52
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

16/07/19 16:50 EVEREST INVESTMENTS S.A.: Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2019 roku.
16:45 UNIBEP S.A.: Zawarcie umowy na realizację inwestycji mieszkaniowej dotyczącej wspólnego przedsięwzięcia budowlanego w dzielnicy Ursus w Warszawie oraz aneks do Umowy Inwestycyjnej
16:40 4MOBILITY S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wznowionym po przerwie w dniu 16 lipca 2019 r.
16:38 PRYMUS S.A.: Rozwiązanie umowy o współpracy
16:35 GINO ROSSI S.A.: Treść uchwał podjętych przez NWZA
16:30 CPD S.A.: Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych oraz zmiana umowy inwestycyjnej.
16:28  brak uprawnień 4MOBILITY SA (16/2019) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po wznowieniu obrad w dniu 16 lipca 2019 r.
16:24 GINO ROSSI S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Gino Rossi S.A. w dniu 16 lipca 2019 r.
16:21 OPEN FINANCE S.A.: ZAWARCIE ANEKSÓW DO UMÓW ZNACZĄCYCH
16:20 GTC: Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie warunkowej rejestracji akcji zwykłych na okaziciela serii N Globe Trade Centre S.A.
16:02  brak uprawnień Nationale-Nederlanden OFE wartość jednostki rozrachunkowej
16:01 ORPHEE SA: Udzielenie pożyczki na rzecz PZ Cormay S.A.
15:59 R22 S.A.: Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
15:49 INTERSPORT S.A.: Materiały na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERSPORT Polska S.A. zwołane na dzień 26 lipca 2019 roku - uzupełnienie.
15:38  brak uprawnień Tauron Ciepło otrzymał ok. 12,6 mln zł z gwarancji bankowej w związku z kontraktem Elektrobudowy
15:34 KRUK S.A.: Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR
15:33  brak uprawnień MIiR opublikował uwagi do projektu ustawy przekształcającej OFE
15:30  brak uprawnień AEGON OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 brak uprawnień OFE PZU wartość jednostki rozrachunkowej
15:29  brak uprawnień OFE PZU Złota Jesień informuje
15:28 MO-BRUK S.A.: Liczba akcji objętych ofertami sprzedaży w ramach skupu akcji własnych
15:23 MONNARI TRADE S.A.: Skup akcji własnych.
15:11 ENEA: Rejestracja zmian w Statucie Spółki
 brak uprawnień Odpływy środków z TFI w czerwcu to 1.023 mln zł - IZFiA
15:09 ELBUDOWA: Powzięcie informacji o wypłacie przez Bank Polska Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. środków z gwarancji na rzecz Tauron Ciepło sp. z o.o.
15:07  brak uprawnień ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
15:06  brak uprawnień AXA PTE SA informuje
14:50  brak uprawnień AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 brak uprawnień OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 brak uprawnień PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
« następne poprzednie »