Komunikaty w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.04.21, godz. 10:56
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

20/04/19 22:05 ULTIMATE GAMES S.A.: Szacunkowe dane finansowe za I kwartał 2019 roku
14:14 brak uprawnień INVENTIONMED SA (7/2019) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2018 r.
11:01 brak uprawnień ABC Data utworzyła odpisy, strata netto w '18 sięgnie 78,9 mln zł
10:47 brak uprawnień Oferta Rafako na budowę bloku energetycznego w JSW Koks najkorzystniejsza
10:41 brak uprawnień ZE PAK utworzy dodatkowe rezerwy, strata netto grupy w '18 wyniosła 464 mln zł
10:40 CELON PHARMA S.A.: Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Celon Pharma S.A. zwołane na dzień 23 kwietnia 2019 roku
10:32 brak uprawnień Oferty Stalprofilu za 414 mln zł uznane za najkorzystniejsze w postępowaniu Gaz-Systemu
19/04/19 23:20 brak uprawnień Agencja Moody's potwierdziła rating Polski na poziomie "A2" z perspektywą stabilną (opis)
23:18 ABC DATA S.A.: Informacja o szacunkach wyników finansowych za 2018 r.
22:47 brak uprawnień Agencja Moody's potwierdziła rating Polski na poziomie "A2" z perspektywą stabilną
22:37 brak uprawnień BVT SA (24/2019) Przydział obligacji serii I oraz serii I1
22:36 brak uprawnień PERMA-FIX MEDICAL SA (3/2019) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
22:32 BVT S.A.: Przydział obligacji serii I oraz serii I1
22:30 HORNIGOLD REIT S.A.: Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej
21:45 ABC DATA S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2018
21:40 ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A.: Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji
21:38 ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A.: Zawarcie umowy sprzedaży udziałów w spółce zależnej
21:24 FITEN S.A.: Złożenie skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego w postępowaniu z powództwa PKP Energetyka S.A. przeciwko FITEN S.A. oraz powództwa wzajemnego FITEN S.A. przeciwko PKP Energetyka S.A.
21:08 HORNIGOLD REIT S.A.: Podpisanie umowy sprzedaży nieruchomości
21:01 ATLANTIS: Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2019 roku Amendment of the schedule of periodical reports' publication in 2019.
20:57 MEDICALGORITHMICS S.A.: Wniesienie środków do KDPW na wykup obligacji serii A
20:29 RAFAKO: Wybór najkorzystniejszej oferty na budowę bloku energetycznego opalanego gazem koksowniczym w JSW KOKS S.A. Oddział KKZ - Koksownia Radlin
20:20 KCI: Informacja nt. zakończenia procedury szacowania wartości godziwej akcji spółki zależnej oraz testów na utratę wartości aktywów trwałych
19:55 POLWAX S.A.: Wpływ kwoty z tytułu Gwarancji Dobrego Wykonania Umowy na konto Polwax S.A.
18:59 ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.: Aktualizacja informacji o zamiarze ujęcia w sprawozdaniach finansowych za 2018 rok odpisów aktualizujących wartość aktywów oraz informacja o innych zdarzeniach o jednorazowym charakterze i szacunkowych wynikach finansowych za 2018
18:51 APS ENERGIA S.A.: Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 29 kwietnia 2019 r. o sprawozdania Rady Nadzorczej
18:34 brak uprawnień Getin Noble utworzy odpis na 72 mln zł w wynikach za IV kw. '18
18:30 brak uprawnień IDH DEVELOPMENT SA (5/2019) Rezygnacja Członka Rady
18:29 brak uprawnień IDH DEVELOPMENT SA (4/2019) Podpisanie porozumienia z Autoryzowanym Doradcą
18:28 APS ENERGIA S.A.: Uchwała Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy
« następne poprzednie »