Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2019.10.23, godz. 09:53
zobowiązania krótkoterminowe

zobowiązania, których okres spłaty na dzień bilansowy jest nie dłuższy niż rok.

Zysk Na Akcję (ang. Earnings Per Share, EPS)

Określa wielkość zysku jaki przypada na jedną akcję. Wartością tego wskaźnika interesują się głównie akcjonariusze, licząc na korzystną dywidendę, jak również na wzrost cen. Informuje on, ile zysku wypracował zainwestowany przez nich kapitał, więcej >>