Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.10.22, godz. 01:34
kontakt
KINKASO

Komunikaty

09/10/19 09:13 KREDYT INKASO S.A.: Informacje udzielone akcjonariuszowi poza Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem na podstawie Art. 428 §5 kodeksu spółek handlowych.
07/10/19 13:10 KREDYT INKASO S.A.: Wybór osób pełniących funkcje w Radzie Nadzorczej oraz wybór Komitetu Audytu.
03/10/19 14:49 KREDYT INKASO S.A.: Zawarcie umowy pożyczki z podmiotem powiązanym większościowego akcjonariusza Spółki
02/10/19 11:27 KREDYT INKASO S.A.: Wykaz akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25 września 2019 r.
25/09/19 19:18 KREDYT INKASO S.A.: Powołanie osób nadzorujących
19:05 KREDYT INKASO S.A.: Treść uchwał podjętych oraz treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 września 2019 r., oraz informacja o zgłoszonych sprzeciwach, o punktach porządku obrad od których rozpatrzenia odstąpiono.
20/09/19 08:15  brak uprawnień GPW: Komunikat - KREDYT INKASO SA
19/09/19 09:18  brak uprawnień GPW: Komunikat dotyczący obligacji serii A2 (KRE1019) spółki KREDYT INKASO S.A
06/09/19 13:04 KREDYT INKASO S.A.: informacja o uzupełnieniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 25 września 2019 r. w związku z wnioskiem akcjonariusza Spółki; projekty uchwał
05/09/19 08:57 KREDYT INKASO S.A.: Zgłoszenie przez akcjonariusza Spółki żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 25 września 2019 r.
29/08/19 17:04 KREDYT INKASO S.A.: KREDYT INKASO S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
15:45 KREDYT INKASO S.A.: Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso S.A., projekty uchwał oraz istotne dokumenty, które mają być przedmiotem walnego zgromadzenia.
09/08/19 11:34 KREDYT INKASO S.A.: zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu za pierwszy kwartał roku obrotowego rozpoczynającego się 1 kwietnia 2019 r. i kończącego się 31 marca 2020 r
07/08/19 13:29 KREDYT INKASO S.A.: Informacja o wniesieniu przez akcjonariusza Spółki pozwu przeciwko Spółce o stwierdzenie nieważności, ewentualnie uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 4/2019 z dnia 30 maja 2019 r.
23/07/19 12:20 KREDYT INKASO S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 31/2019 z dnia 4 lipca 2019 r.
baner_SCANER_920X112_10.jpg