Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.11.13, godz. 18:30
kontakt
FABRYKAKD

Komunikaty

13/11/19 09:46 FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A.: Podpisanie znaczącej umowy
05/11/19 17:39  brak uprawnień FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH SA (23/2019) Emisja obligacji serii AA
17/10/19 10:16 FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A.: Rozpoczęcie negocjacji z wierzycielem
10:12 FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 11/2019 - Spłata kredytu inwestycyjnego
10/10/19 17:09 FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A.: Opóźniona informacja poufna o zawarciu umowy pożyczki
04/09/19 09:52 FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A.: Nabycie nieruchomości od spółki z grupy kapitałowej
14/08/19 18:51  brak uprawnień FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH SA (22/2019) Raport kwartalny za II kwartał 2019 r.
06/08/19 15:24 FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A.: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
01/08/19 20:35  brak uprawnień FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH SA (21/2019) Wykup obligacji serii N oraz zawarcie umowy pożyczki
17/07/19 14:10  brak uprawnień FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH SA (20/2019) Częściowy wykup Obligacji serii O w celu ich umorzenia
16/07/19 23:33 FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A.: Spłata kredytu inwestycyjnego
12/07/19 14:31  brak uprawnień FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH SA (19/2019) Powołanie Członków Rady Nadzorczej
14:13 FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA Wierzyciel S.A. w dniu 01.07.2019 r.
08/07/19 10:56  brak uprawnień FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH SA (18/2019) Zawarcie umowy z Best Capital Sp. z o.o. o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy
02/07/19 23:11  brak uprawnień FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH SA (17/2019) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 01 lipca 2019 roku
baner_SCANER_920X112_10.jpg