Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy & Informacje - bossa.pl
2019.01.21, godz. 13:35
bossaskaner_59x479.gif
kontakt
CAPPARK

Komunikaty

31/12/18 15:02  brak uprawnień GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji serii D spółki CAPITAL PARK SA
30/12/18 20:49 CAPITAL PARK S.A.: Zawiadomienie o dokonaniu transakcji na imiennych warrantach subskrypcyjnych serii K przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce.
19:25 CAPITAL PARK S.A.: Zawiadomienie o dokonaniu transakcji na imiennych warrantach subskrypcyjnych serii K przez osoby pełniące obowiązki zarządcze w Spółce.
21/12/18 19:23 CAPITAL PARK S.A.: Zawarcie umowy kredytowej i istotna zmiana umowy kredytowej przez jednostkę zależną od emitenta
14/12/18 17:15 CAPITAL PARK S.A.: Informacja o zarejestrowaniu przez sąd rejestrowy zmiany statutu Capital Park S.A. oraz o przyjęciu przez Radę Nadzorczą Capital Park S.A. tekstu jednolitego statutu.
03/12/18 17:23 CAPITAL PARK S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów reprezentowanych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 listopada 2018 roku - korekta raportu bieżącego 38/2018
15:29 CAPITAL PARK S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów reprezentowanych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 listopada 2018 roku
29/11/18 15:13 CAPITAL PARK S.A.: Wydanie dokumentów akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego emitenta
14:30 CAPITAL PARK S.A.: Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osoby pełniące obowiązki zarządcze w Spółce
28/11/18 16:05 CAPITAL PARK S.A.: Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Capital Park SA w dniu 28 listopada 2018 roku
27/11/18 13:18 CAPITAL PARK S.A.: Decyzja Zarządu Spółki o zmianie projektu uchwały nr 05/11/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Capital Park S.A. zwołanego na dzień 28 listopada 2018 roku
20/11/18 14:02 CAPITAL PARK S.A.: Decyzja Zarządu Spółki o zmianie projektu uchwały nr 05/11/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Capital Park S.A. zwołanego na dzień 28 listopada 2018 roku półki o zmianie projektu uchwały nr 05/11/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Capital Park S.A. zwołanego na dzień 28 listopada 2018 roku.
19/11/18 16:28 CAPITAL PARK S.A.: Wydanie dokumentów akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego emitenta
09/11/18 00:09 CAPITAL PARK S.A.: CAPITAL PARK S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
30/10/18 13:17 CAPITAL PARK S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Capital Park S.A. oraz projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Capital Park SA
baner_SCANER_920X112_10.jpg
bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.