Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.04.22, godz. 03:02
kontakt
CAPPARK

Komunikaty

12/04/19 08:58 CAPITAL PARK S.A.: CAPITAL PARK S.A. formularz raportu rocznego
CAPITAL PARK S.A.: CAPITAL PARK S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
08:54 CAPITAL PARK S.A.: Uzupełnienie brakującego elementu jednostkowego raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego.
00:13 CAPITAL PARK S.A.: CAPITAL PARK S.A. formularz raportu rocznego
00:11 CAPITAL PARK S.A.: CAPITAL PARK S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
11/04/19 17:04 CAPITAL PARK S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów reprezentowanych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 8 kwietnia 2019 roku.
08/04/19 15:33 CAPITAL PARK S.A.: Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Capital Park SA w dniu 8 kwietnia 2019 roku
28/03/19 19:08  brak uprawnień GPW: Komunikat - CAPITAL PARK SA
21/03/19 14:21 CAPITAL PARK S.A.: Powołanie Zarządu Spółki na nową kadencję
11/03/19 16:44 CAPITAL PARK S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Capital Park S.A. oraz projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Capital Park SA
08/03/19 20:44 CAPITAL PARK S.A.: żądanie akcjonariusza zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia.
20:41 CAPITAL PARK S.A.: zmiana stanu posiadania akcji Emitenta
20:34 CAPITAL PARK S.A.: przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej
20:30 CAPITAL PARK S.A.: otrzymanie zawiadomienia o zawarciu umowy dotyczącej zbycia udziałów w Townsend Holding B.V.
26/02/19 10:07 CAPITAL PARK S.A.: korekta raportu bieżącego 2/2019 - zmiana terminów przekazywania raportów okresowych w 2019 roku
baner_SCANER_920X112_10.jpg