Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy & Informacje - bossa.pl
2019.01.16, godz. 15:57
bossaskaner_59x479.gif
kontakt
ATREM

Komunikaty

16/01/19 13:32 ATREM S.A.: Zawarcie przez Konsorcjum z udziałem Emitenta ze spółką Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie sp. z o. o. umów na realizację zamówienia na wykonanie robót objętych Kontraktem V: "Centralny System Sterowania procesem produkcji wody stacji wodociągowych MPWiK sp. z o.o. w Lublinie", wchodzącym w zakres Projektu pn.: "Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie - Etap III" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Program O
02/01/19 15:41  brak uprawnień Oferta konsorcjum z Atremem za 39,9 mln zł netto wybrana w przetargu MPWiK w Lublinie
15:14 ATREM S.A.: Otrzymanie informacji o wyborze oferty Konsorcjum z udziałem Emitenta przez spółkę Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie sp. z o. o. na realizację zamówienia na wykonanie robót budowlanych objętych Kontraktem V:"Centralny System Sterowania procesem produkcji wody stacji wodociągowych MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie", wchodzącym w zakres Projektu pn.: "Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie - Etap III" współfinansowanego ze środ
21/12/18 10:27 ATREM S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta z InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie aneksu do umowy generalnej o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych
12/12/18 13:58  brak uprawnień Spółka zależna Atremu ma umowę z Budimeksem o wartości 19 mln zł netto
13:46 ATREM S.A.: Otrzymanie informacji o zawarciu przez spółkę zależną od Emitenta umowy ze spółką BUDIMEX S.A. w przedmiocie wykonania prac elektroenergetycznych i elektrycznych w ramach zamówienia pn. "Przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E59 odcinek Rokietnica - Wronki" w ramach projektu "Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dębie"
23/11/18 12:47 ATREM S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta szeregu umów ze spółką PCC Rokita S.A.
13/11/18 08:13 ATREM S.A.: ATREM S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
24/10/18 14:10 ATREM S.A.: Otrzymanie informacji o zawarciu przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast sp. z o. o. umowy z Tauron Dystrybucja S.A. na realizację zamówienia "Modernizacja stacji R-163 Milicz"
03/10/18 15:13 ATREM S.A.: Otrzymanie informacji o wyborze oferty spółki zależnej od Emitenta: Contrast sp. z o. o. przez Tauron Dystrybucja S.A. na realizację zamówienia pn. "Modernizacja stacji R-163 Milicz"
02/10/18 15:15 ATREM S.A.: Otrzymanie informacji o zawarciu przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast sp. z o. o. z ENEA Operator sp. z o.o. umowy na realizację zamówienia pn. Budowa sieci inteligentnej na terenie zachodniej Polski (OD Zielona Góra) poprzez modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn, automatyzację linii i stacji w wyniku zastosowania zdalnego sterowania i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, w tym wskaźników przepływu prądów zwarciowych
10:13 ATREM S.A.: Zawarcie przez Emitenta umowy z InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group o udzielenie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych
10:05 ATREM S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta z InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie aneksu do umowy generalnej o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych
27/09/18 14:18 ATREM S.A.: Zawarcie przez spółki Grupy Kapitałowej ATREM szeregu umów ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
13/09/18 15:07 ATREM S.A.: Otrzymanie informacji o zawarciu przez Konsorcjum z udziałem Emitenta umowy ze spółką AMW SINEVIA sp. z o. o. na realizację zamówienia pn. "Wykonanie robót branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej w ramach przebudowy budynku szkolnego nr 22 w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu przy ul. Wojska Polskiego"
baner_SCANER_920X112_10.jpg
bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.