Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy & Informacje - bossa.pl
2018.06.21, godz. 20:19
bossaskaner_59x479.gif
kontakt
ATREM

Komunikaty

20/06/18 14:14 ATREM S.A.: Otrzymanie informacji o wyborze oferty Konsorcjum z udziałem Emitenta przez spółkę AMW SINEVIA sp. z o. o. na realizację zamówienia pn. "Wykonanie robót branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej w ramach przebudowy budynku szkolnego nr 22 w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu przy ul. Wojska Polskiego"
19/06/18 15:51 ATREM S.A.: Otrzymanie informacji o wyborze oferty spółki zależnej od Emitenta: Contrast sp. z o. o. przez Tauron Dystrybucja S.A. na realizację zamówienia pn. "Przebudowa i modernizacja stacji 110/6 kV SIEMIANOWICE" w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.01.04.01-00-0022/17-00 projektu: "Budowa i wymiana rozdzielni SN w GPZ na obszarze aglomeracji śląskiej w celu realizacji koncepcji sieci inteligentnej" w ramach działania 1.4 Rozwijanie i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji działających na nisk
13:05 ATREM S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atrem S.A. w dniu 19 czerwca 2018 r.
12:58 ATREM S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Atrem S.A. w dniu 19 czerwca 2018 r.
11/06/18 13:17 ATREM S.A.: Zmiana postanowień umowy ramowej zawartej z mBank S.A. przedmiotem, której jest udostępnienie Atrem S.A. linii na gwarancje
13:10 ATREM S.A.: Zmiana postanowień umowy ramowej zawartej z mBank S.A. przedmiotem, której jest udostępnienie Contrast Sp. z o. o. linii na gwarancje
13:00 ATREM S.A.: Zmiana postanowień umowy o kredyt w rachunku bieżącym Umbrella Facility
08/06/18 14:03 ATREM S.A.: Wystąpienie przez Emitenta z postępowania arbitrażowego objętego wnioskiem o arbitraż złożonym do sądu arbitrażowego przy Międzynarodowej Izby Handlowej (International Chamber of Commerce) z siedzibą w Paryżu (Francja) przeciwko Force Technology (Pozwany) z siedzibą w Brondby (Dania)
05/06/18 16:33 ATREM S.A.: Informacja, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o ofercie, o nabyciu znacznego pakietu akcji Spółki
22/05/18 15:44 ATREM S.A.: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. zwołane na dzień 19 czerwca 2018 roku
15:42 ATREM S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Atrem S.A.
16/05/18 17:42 ATREM S.A.: Zawarcie przez spółki Grupy Kapitałowej ATREM szeregu umów ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
15/05/18 08:57  brak uprawnień Portfel zleceń grupy Atrem na '18 wynosi 112,4 mln zł
07:54 ATREM S.A.: ATREM S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
30/04/18 10:01 ATREM S.A.: Otrzymanie informacji o wyborze oferty Konsorcjum z udziałem Emitenta przez spółkę Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. na realizację zamówienia pn. "Przebudowa WRG Gustorzyn etap II automatyzacja procesu sterowania węzłem"
baner_SCANER_920X112_10.jpg
bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.