Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.06.17, godz. 10:41
kontakt
PAK

Komunikaty

29/05/19 18:07 ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA
15/05/19  brak uprawnień EBITDA grupy ZE PAK w I kw. wyniosła 74,3 mln zł; zysk netto j.d. wyniósł 13,3 mln zł
15/05/19 17:45 ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.: ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
13/05/19 09:03 ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.: Korekta raportu bieżącego 19/2019
10/05/19 20:39 ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.: Powołanie nowego członka Zarządu ZE PAK SA
30/04/19 23:13  brak uprawnień Skonsolidowana strata ZE PAK w 2018 roku wyniosła 464 mln zł, zgodnie z szacunkami
20:41 ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.: ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
20:34 ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.: Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej
20:33 ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.: ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A. formularz raportu rocznego dla emitentów prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
23/04/19 17:34 ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.: Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok
20/04/19 10:41  brak uprawnień ZE PAK utworzy dodatkowe rezerwy, strata netto grupy w '18 wyniosła 464 mln zł
19/04/19 18:59 ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.: Aktualizacja informacji o zamiarze ujęcia w sprawozdaniach finansowych za 2018 rok odpisów aktualizujących wartość aktywów oraz informacja o innych zdarzeniach o jednorazowym charakterze i szacunkowych wynikach finansowych za 2018
16/04/19 12:09 ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA rozpoczętym w dniu 29 marca 2019 i kontynuowanym po przerwie w dniu 15 kwietnia 2019 roku
11:08 ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA w dniu 15 kwietnia 2019 roku
15/04/19 21:54 ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.: Powołanie nowej Rady Nadzorczej ZE PAK SA
baner_SCANER_920X112_10.jpg