Kalendarium-Dane makro w FOREX-Wiadomości & Analizy - bossafx.pl
2019.03.22, godz. 04:52
Forex - rachunek VIP
kontakt.gif

Legenda

slupek3.jpg - wskaźnik istotności danych
opis.jpg - wskaźnik z opisem
erka.jpg - wartość przed korektą


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych
wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.

Czas Kraj Raport Okres Aktualne Prognoza Poprzednie
poniedziałek, 05 listopada 2018
00:50 Japonia waga Protokół z posiedzenia BoJ wrzesień
01:00 Australia waga opis Inflacja konsumencka - Melbourne Institute październik
0.1% m/m
0.3% m/m
01:30 Australia Ogłoszenia o pracę październik
0.2
-0.8
02:00 Japonia Wystąpienie publiczne szefa BoJ (Haruhiko Kuroda)
02:45 Chiny waga Indeks PMI dla usług październik
50.8
53 53.1
08:00 Turcja waga Inflacja CPI październik
25.2% r/r
24.5% r/r 24.5% r/r
08:00 Turcja waga Inflacja PPI październik
45% r/r
46.15% r/r
09:00 Węgry waga opis Bilans handlu zagranicznego - fin. sierpień
31 mln EUR
51 mln EUR 362.2 mln EUR
09:00 Czechy sprzedaż detaliczna bez samochodów wrzesień
1.4% r/r
3% r/r 4.2% r/r
09:00 Węgry waga opis Indeks PMI dla przemysłu październik
57.3
54,1 revision
10:30 Strefa Euro waga opis Indeks Sentix listopad
8.8
10.1 11.4
10:30 Wlk. Brytania waga opis Indeks PMI dla usług październik
52.2
53.3 53.9
14:10 Kanada Wystąpienie publiczne szefa BoC (Stephen Poloz)
15:45 USA Indeks PMI dla usług - fin. październik
54.8
54.7 53.5
16:00 USA Indeks zatrudnienia październik
59.7
62.4
16:00 USA Indeks cen płaconych październik
61.7
64.2
16:00 USA waga opis Indeks aktywności biznesowej październik
62.5
64.5 65.2
16:00 USA waga opis Indeks ISM dla usług październik
60.3
59.3 61.6
wtorek, 06 listopada 2018
00:30 Japonia waga opis Wydatki gospodarstw domowych wrzesień
-1.6% r/r
1.6% r/r 2.8% r/r
04:30 Australia waga opis Decyzja RBA ws. stóp procentowych listopad
1.50%
1.50% 1.50%
08:00 Niemcy waga opis Zamówienia w przemyśle s.a. wrzesień
0.3% m/m
-0.6% m/m 2,5% m/m revision
08:00 Niemcy waga opis Zamówienia w przemyśle n.s.a. wrzesień
-5% r/r
-1,9% r/r revision
08:00 Niemcy waga opis Zamówienia w przemyśle w.d.a. wrzesień
-2.2% r/r
-2.8% r/r -1,8% r/r revision
08:30 Strefa Euro Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Peter Praet)
09:00 Czechy waga opis Bilans handlu zagranicznego wrzesień
13.7 mld CZK
14 mld CZK -0,7 mld CZK revision
09:00 Czechy waga opis Produkcja przemysłowa wrzesień
-0.9% r/r
0.5% r/r 1.9% r/r
09:15 Hiszpania waga opis Indeks PMI dla usług październik
54
51.8 52.5
09:30 Szwecja waga opis Produkcja przemysłowa s.a. wrzesień
2.2% r/r
2,7% r/r revision
09:45 Włochy waga Indeks PMI dla usług październik
49.2
52 53.3
09:50 Francja waga opis Indeks PMI dla usług - fin. październik
55.3
55.6 54.8
09:55 Niemcy waga opis Indeks PMI dla usług - fin. październik
54.7
53.6 55.9
10:00 Strefa Euro waga opis Indeks PMI dla usług - fin. październik
53.7
53.3 54.7
11:00 Strefa Euro waga opis Inflacja PPI wrzesień
0.5% m/m
4.5% r/r
0.4% m/m
4.2% r/r
0,4% m/m 4,3% r/r revision
12:15 Strefa Euro Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Benoit Coeuré)
13:00 Strefa Euro Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Sabine Lautenschläger)
14:30 Kanada waga opis Pozwolenia na budowę domów wrzesień
0.4% m/m
0.4% m/m -1,1% m/m revision
22:40 USA waga opis Zmiana zapasów ropy wg API tydzień
7.8 mln brk
2 mln brk 5.7 mln brk
22:45 Nowa Zelandia waga opis Indeks kosztów zatrudnienia III kw.
0.5% k/k
0.6% k/k 0.6% k/k
22:45 Nowa Zelandia waga opis Zmiana zatrudnienia III kw.
1.1% k/k
0.5% k/k 0.5% k/k
22:45 Nowa Zelandia waga opis Stopa bezrobocia III kw.
3.9%
4.5% 4.5%
środa, 07 listopada 2018
08:00 Norwegia Przetwórstwo przemysłowe wrzesień
-0.3% m/m
-0,2% m/m revision
08:00 Niemcy waga opis Produkcja przemysłowa w.d.a. wrzesień
0.8% r/r
0,2% r/r revision
08:00 Niemcy waga opis Produkcja przemysłowa n.s.a. wrzesień
-2.7% r/r
0,2% r/r revision
08:00 Niemcy waga opis Produkcja przemysłowa s.a. wrzesień
0.2% m/m
0.1% m/m 0,1% m/m revision
09:00 Węgry waga opis Sprzedaż detaliczna w.d.a. wrzesień
5.4% r/r
6.8% r/r
09:00 Słowacja waga opis Sprzedaż detaliczna wrzesień
3.6% r/r
3% r/r
09:00 Słowacja waga opis Bilans handlu zagranicznego wrzesień
436.8 mln EUR
372 mln EUR -125,5 mln EUR revision
09:30 Wlk. Brytania waga opis Indeks cen nieruchomości - Halifax październik
0.7% m/m
0.3% m/m -1,3% m/m revision
10:00 Włochy waga Sprzedaż detaliczna s.a. wrzesień
-0.8% m/m
-0.1% m/m 0,6% m/m revision
11:00 Strefa Euro waga Sprzedaż detaliczna w.d.a. wrzesień
0.8% r/r
0.7% r/r 2,2% r/r revision
11:00 Strefa Euro waga opis Sprzedaż detaliczna s.a. wrzesień
0.0% m/m
0.1% m/m 0,3% m/m revision
13:00 USA waga opis Wnioski o kredyt hipoteczny tydzień
-4%
-2.5%
14:00 Polska waga opis Stopa depozytowa listopad
0.50%
0.50% 0.50%
14:00 Polska waga opis Stopa lombardowa listopad
2.50%
2.50% 2.50%
14:00 Polska waga opis Stopa referencyjna listopad
1.50%
1.50% 1.50%
14:00 Polska waga opis Stopa redyskontowa listopad
1.75%
1.75% 1.75%
14:00 Węgry waga Protokół z posiedzenia NBH październik
16:00 Polska waga opis Komunikat po posiedzeniu RPP listopad
16:00 Kanada waga opis Indeks Ivey PMI s.a. październik
61.8
50.9 50.4
16:30 USA waga opis Zmiana zapasów benzyny tydzień
1.85 mln brk
-2.6 mln brk -3.2 mln brk
16:30 USA waga opis Zmiana zapasów ropy tydzień
5.8 mln brk
2.4 mln brk 3.2 mln brk
16:30 USA waga opis Zmiana zapasów destylatów tydzień
-3.5 mln brk
-2.8 mln brk -4.05 mln brk
21:00 USA waga opis Kredyt konsumencki wrzesień
10.9 mld USD
16.5 mld USD 22,9 mld USD revision
21:00 Nowa Zelandia waga Protokół z posiedzenia RBNZ III kw.
21:00 Nowa Zelandia waga Decyzja RBNZ ws. stóp procentowych listopad
1.75%
1.75% 1.75%
czwartek, 08 listopada 2018
00:50 Japonia waga opis Saldo rachunku bieżącego n.s.a. wrzesień
1821.6 mld JPY
1773 mld JPY 1838.4 mld JPY
00:50 Japonia waga opis Saldo rachunku bieżącego s.a. wrzesień
1334 mld JPY
1428.8 mld JPY
00:50 Japonia waga opis Zamówienia na sprzęt, maszyny i urządzenia wrzesień
-18.3% m/m
-10% m/m 6.8% m/m
04:00 Chiny waga opis Bilans handlu zagranicznego październik
34 mld USD
35 mld USD 31.7 mld USD
04:00 Chiny waga opis Eksport październik
15.6% r/r
11% r/r 14.5% r/r
04:00 Chiny waga opis Import październik
21.4% r/r
14% r/r 14.3% r/r
07:45 Szwajcaria waga opis Stopa bezrobocia n.s.a. październik
2.4%
2.4%
07:45 Szwajcaria waga opis Stopa bezrobocia s.a. październik
2.5%
2.5% 2.5%
08:00 Niemcy waga opis Bilans handlu zagranicznego s.a. wrzesień
17.6 mld EUR
18 mld EUR 18,2 mld EUR revision
08:00 Niemcy waga opis Import s.a. wrzesień
-0.4% m/m
0.8% m/m -2,4% m/m revision
08:00 Niemcy waga opis Eksport s.a. wrzesień
-0.8% m/m
0.3% m/m 0,1% m/m revision
08:45 Francja waga opis Bilans handlu zagranicznego s.a. wrzesień
-5.66 mld EUR
-6.2 mld EUR -5,7 mld EUR revision
09:00 Węgry waga opis Inflacja CPI październik
0.5% m/m
3.8% r/r
3.6% r/r 0.3% m/m
3.6% r/r
09:00 Węgry waga opis Produkcja przemysłowa w.d.a. - wst. wrzesień
2.2% r/r
4,6% r/r revision
09:00 Węgry waga opis Produkcja przemysłowa s.a. - wst. wrzesień
-2.1% m/m
3,9% m/m revision
09:00 Węgry waga opis Produkcja przemysłowa n.s.a. - wst. wrzesień
-0.6% r/r
3.3% r/r 1,6% r/r revision
09:00 Hiszpania waga opis Produkcja przemysłowa w.d.a. wrzesień
-0.1% r/r
1,1% r/r revision
09:00 Czechy waga opis Stopa bezrobocia październik
2.8%
2.9% 3%
14:15 Kanada waga opis Rozpoczęte budowy domów październik
205.9 tys.
200 tys. 189,7 tys. revision
14:30 USA waga opis Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień
214 tys.
215 tys. 215 tys. revision
14:30 Kanada waga opis Indeks cen nowych domów wrzesień
0.0% m/m
0.1% m/m 0.0% m/m
15:15 Strefa Euro Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Benoit Coeuré)
20:00 USA waga opis Decyzja FOMC ws. stóp procentowych listopad
piątek, 09 listopada 2018
01:30 Australia Raport RBA nt. polityki monetarnej IV kw.
01:30 Australia waga opis Kredyt hipoteczny wrzesień
-1% m/m
-2,2% m/m revision
02:30 Chiny waga opis Inflacja CPI październik
2.5% r/r
2.5% r/r 2.5% r/r
02:30 Chiny waga opis Inflacja PPI październik
3.3% r/r
3.3% r/r 3.6% r/r
08:00 Norwegia Inflacja bazowa CPI październik
1.6% r/r
1.8% r/r 1.9% r/r
08:00 Norwegia Inflacja CPI październik
3.1% r/r
3.4% r/r 3.4% r/r
08:00 Norwegia Inflacja PPI październik
22.5% r/r
21.1% r/r
08:45 Francja waga opis Produkcja przemysłowa wrzesień
-1.8% m/m
-0.3% m/m 0,2% m/m revision
09:00 Węgry waga opis Bilans handlu zagranicznego - wst. wrzesień
268 mln EUR
590 mln EUR 31 mln EUR
09:00 Czechy waga Protokół z posiedzenia CNB listopad
09:00 Czechy waga opis Inflacja CPI październik
0.4% m/m
2.2% r/r
0.5% m/m
2.3% r/r
-0.3% m/m
2.3% r/r
09:00 Słowacja waga opis Produkcja przemysłowa wrzesień
0.4% r/r
2.5% r/r 2.1% r/r
10:30 Wlk. Brytania waga opis Bilans handlu zagranicznego wrzesień
-9.73 mld GBP
-11.25 mld GBP -11,72 mld GBP revision
10:30 Wlk. Brytania waga opis PKB s.a. - wst. III kw.
0.6% k/k
1.5% r/r
0.6% k/k
1.5% r/r
0.4% k/k
1.2% r/r
10:30 Wlk. Brytania waga opis Przetwórstwo przemysłowe wrzesień
0.2% m/m
0.5% r/r
0.1% m/m
0.4% r/r
-0,1% m/m revision
10:30 Wlk. Brytania waga opis Produkcja przemysłowa wrzesień
0.0% m/m
0.0% r/r
0.1% m/m
0.5% r/r
0,0% m/m 1% r/r revision
11:00 Strefa Euro Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Benoit Coeuré)
14:30 USA waga opis Inflacja bazowa PPI październik
0.5% m/m
2.6% r/r
0.2% m/m
2.3% r/r
0.2% m/m
2.5% r/r
14:30 USA waga opis Inflacja PPI październik
0.6% m/m
2.9% r/r
0.2% m/m
2.5% r/r
0.2% m/m
2.6% r/r
14:45 USA Wystąpienie szefa Fed z Filadelfii (Patrick Harker)
15:05 USA Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed (Randal K. Quarles)
16:00 USA Oczekiwania inflacyjne długoterminowe - wst. listopad
2.6
2.4
16:00 USA Oczekiwania inflacyjne krótkoterminowe - wst. listopad
2.8
2.9
16:00 USA waga opis Indeks Uniwersytetu Michigan - wst. listopad
98.3
98 98.6
16:00 USA waga opis Zapasy hurtowników wrzesień
0.4% m/m
0.3% m/m 1% m/m
19:00 USA Ilość wież wiertniczych dla rynku ropy tydzień
886
874
sobota, 10 listopada 2018
Brak danych
niedziela, 11 listopada 2018
Brak danych
bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.