Kalendarium-Dane makro w FOREX-Wiadomości & Analizy - bossafx.pl
2019.02.17, godz. 06:34
Forex - rachunek VIP
kontakt.gif

Legenda

slupek3.jpg - wskaźnik istotności danych
opis.jpg - wskaźnik z opisem
erka.jpg - wartość przed korektą


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych
wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.

Czas Kraj Raport Okres Aktualne Prognoza Poprzednie
poniedziałek, 09 lipca 2018
01:50 Japonia waga opis Saldo rachunku bieżącego n.s.a. maj
1938.3 mld JPY
1240 mld JPY 1845.1 mld JPY
01:50 Japonia waga opis Saldo rachunku bieżącego s.a. maj
1850 mld JPY
1885.5 mld JPY
07:45 Szwajcaria waga opis Stopa bezrobocia n.s.a. czerwiec
2.4%
2.4%
07:45 Szwajcaria waga opis Stopa bezrobocia s.a. czerwiec
2.6%
2.5% 2,7% revision
08:00 Niemcy waga opis Bilans handlu zagranicznego s.a. maj
20.3 mld EUR
20 mld EUR 19.4 mld EUR
08:00 Niemcy waga opis Import s.a. maj
0.7% m/m
-0.3% m/m 2.2% m/m
08:00 Niemcy waga opis Eksport s.a. maj
1.8% m/m
0.7% m/m -0.3% m/m
09:00 Czechy waga opis Bilans handlu zagranicznego maj
6.9 mld CZK
14.5 mld CZK 17,5 mld CZK revision
09:00 Czechy waga opis Produkcja przemysłowa maj
1.4% r/r
1.3% r/r 5.5% r/r
09:00 Słowacja waga opis Bilans handlu zagranicznego maj
358.8 mln EUR
240 mln EUR 272,4 mln EUR revision
10:30 Strefa Euro waga opis Indeks Sentix lipiec
12.1
8.2 9.3
15:00 Strefa Euro Wystąpienie publiczne szefa ECB (Mario Draghi)
15:10 USA Wystąpienie szefa Fed z Minneapolis (Neel Kashkari)
21:00 USA waga opis Kredyt konsumencki maj
24.6 mld USD
12.5 mld USD 10,3 mld USD revision
wtorek, 10 lipca 2018
03:30 Chiny waga opis Inflacja CPI czerwiec
1.9% r/r
1.9% r/r 1.8% r/r
03:30 Chiny waga opis Inflacja PPI czerwiec
4.7% r/r
4.5% r/r 4.1% r/r
03:30 Australia waga opis Indeks zaufania biznesu czerwiec
6
6
08:00 Norwegia Inflacja bazowa CPI czerwiec
1.1% r/r
1.1% r/r 1.2% r/r
08:00 Norwegia Inflacja CPI czerwiec
2.6% r/r
2.4% r/r 2.3% r/r
08:00 Norwegia Inflacja PPI czerwiec
20% r/r
14.5% r/r
08:45 Francja waga opis Produkcja przemysłowa maj
-0.2% m/m
0.6% m/m -0.5% m/m
09:00 Węgry waga opis Bilans handlu zagranicznego - wst. maj
577 mln EUR
725 mln EUR 517 mln EUR
09:00 Węgry waga opis Inflacja CPI czerwiec
0.3% m/m
3.1% r/r
3.1% r/r 0.6% m/m
2.8% r/r
10:00 Włochy waga Produkcja przemysłowa maj
0.7% m/m
0.8% m/m -1,3% m/m revision
10:30 Wlk. Brytania waga opis Bilans handlu zagranicznego maj
-12.4 mld GBP
-12 mld GBP -12,4 mld GBP revision
10:30 Wlk. Brytania waga opis Przetwórstwo przemysłowe maj
0.4% m/m
1.1% r/r
0.7% m/m
2% r/r
-1,3% m/m 0,9% r/r revision
10:30 Wlk. Brytania waga opis Produkcja przemysłowa maj
-0.4% m/m
0.8% r/r
0.5% m/m
1.9% r/r
-1% m/m 1,6% r/r revision
11:00 Niemcy waga opis Indeks instytutu ZEW lipiec
-24.7
-18.2 -16.1
14:15 Kanada waga opis Rozpoczęte budowy domów czerwiec
248.1 tys.
210 tys. 193,9 tys. revision
14:30 Kanada waga opis Pozwolenia na budowę domów maj
4.7% m/m
-4,7% m/m revision
19:00 Strefa Euro Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Sabine Lautenschläger)
22:40 USA waga opis Zmiana zapasów ropy wg API tydzień
-6.8 mln brk
-4.5 mln brk
środa, 11 lipca 2018
01:50 Japonia waga opis Zamówienia na sprzęt, maszyny i urządzenia maj
-3.7% m/m
-5.5% m/m 10.1% m/m
03:30 Australia waga opis Kredyt hipoteczny maj
1.1% m/m
-1.9% m/m -0,9% m/m revision
09:00 Czechy waga opis Inflacja CPI czerwiec
0.4% m/m
2.6% r/r
0.3% m/m
2.5% r/r
0.5% m/m
2.2% r/r
09:00 Czechy waga opis Stopa bezrobocia czerwiec
2.9%
2.9% 3%
09:00 Turcja waga Saldo rachunku bieżącego maj
-5.88 mld USD
-5.45 mld USD -5.43 mld USD
09:00 Strefa Euro Wystąpienie publiczne szefa ECB (Mario Draghi)
09:30 Strefa Euro Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Peter Praet)
13:00 USA waga opis Wnioski o kredyt hipoteczny tydzień
2.5%
-0.5%
13:30 Polska waga opis Stopa depozytowa lipiec
0.50%
0.50% 0.50%
13:30 Polska waga opis Stopa lombardowa lipiec
2.50%
2.50% 2.50%
13:30 Polska waga opis Stopa referencyjna lipiec
1.50%
1.50% 1.50%
13:30 Polska waga opis Stopa redyskontowa lipiec
1.75%
1.75% 1.75%
14:00 Strefa Euro Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Yves Mersch)
14:30 USA waga opis Inflacja bazowa PPI czerwiec
0.3% m/m
2.8% r/r
0.2% m/m
2.6% r/r
0.3% m/m
2.4% r/r
14:30 USA waga opis Inflacja PPI czerwiec
0.3% m/m
3.4% r/r
0.2% m/m
3.2% r/r
0.5% m/m
3.1% r/r
16:00 Kanada waga Decyzja BoC ws. stóp procentowych lipiec
1.50%
1.50% 1.25%
16:00 Polska waga opis Komunikat po posiedzeniu RPP lipiec
16:00 USA waga opis Zapasy hurtowników maj
0.6% m/m
0.6% m/m 0.1% m/m
16:30 Kanada waga Raport Banku Kanady nt. polityki monetarnej II kw.
16:30 USA waga opis Zmiana zapasów benzyny tydzień
-0.7 mln brk
-0.75 mln brk -1.5 mln brk
16:30 USA waga opis Zmiana zapasów ropy tydzień
-12.6 mln brk
-4.5 mln brk 1.24 mln brk
16:30 USA waga opis Zmiana zapasów destylatów tydzień
4.1 mln brk
1.2 mln brk 0.1 mln brk
17:15 Kanada waga Konferencja prasowa Banku Kanady II kw.
17:30 Strefa Euro Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Dani?le Nouy)
czwartek, 12 lipca 2018
08:00 Niemcy waga opis Inflacja CPI - fin. czerwiec
0.1% m/m
2.1% r/r
0.1% m/m
2.1% r/r
0.5% m/m
2.2% r/r
08:00 Niemcy waga opis Inflacja HICP - fin. czerwiec
0.1% m/m
2.1% r/r
0.1% m/m
2.1% r/r
0.6% m/m
2.2% r/r
08:45 Francja waga opis Inflacja HICP - fin. czerwiec
0.0% m/m
2.3% r/r
0.1% m/m
2.4% r/r
0.5% m/m
2.5% r/r
08:45 Francja waga opis Inflacja CPI - fin. czerwiec
0.1% m/m
2.1% r/r
0.1% m/m
2.1% r/r
0.4% m/m
2% r/r
09:00 Węgry waga opis Produkcja przemysłowa w.d.a. - fin. maj
3.8% r/r
3.8% r/r 2.9% r/r
09:00 Węgry waga opis Produkcja przemysłowa s.a. - fin. maj
1.9% m/m
1.9% m/m 0.2% m/m
09:00 Węgry waga opis Produkcja przemysłowa n.s.a. - fin. maj
0.4% r/r
0.4% r/r 7.8% r/r
09:00 Słowacja waga opis Produkcja przemysłowa maj
2.5% r/r
4.5% r/r 4,1% r/r revision
09:30 Szwecja waga opis Inflacja CPI czerwiec
0.2% m/m
2.1% r/r
0.2% m/m
2.1% r/r
0.2% m/m
1.9% r/r
09:30 Szwecja Inflacja bazowa CPI CPIF czerwiec
0.3% m/m
2.2% r/r
0.3% m/m
2.2% r/r
0.3% m/m
2.1% r/r
09:30 Szwecja waga opis Protokół z posiedzenia Riksbank lipiec
11:00 Strefa Euro waga Produkcja przemysłowa w.d.a. maj
2.4% r/r
2.2% r/r 1.7% r/r
11:00 Strefa Euro waga opis Produkcja przemysłowa s.a. maj
1.3% m/m
1.1% m/m -0,8% m/m revision
13:30 Strefa Euro Protokół z posiedzenia ECB czerwiec
14:30 USA waga opis Inflacja bazowa CPI czerwiec
0.2% m/m
2.3% r/r
0.2% m/m
2.3% r/r
0.2% m/m
2.2% r/r
14:30 USA waga opis Inflacja CPI czerwiec
0.1% m/m
2.9% r/r
0.2% m/m
2.9% r/r
0.2% m/m
2.8% r/r
14:30 USA waga opis Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień
214 tys.
225 tys. 232 tys. revision
14:30 Kanada waga opis Indeks cen nowych domów maj
0.0% m/m
0.2% m/m 0.0% m/m
18:15 USA Wystąpienie szefa Fed z Filadelfii (Patrick Harker)
20:00 USA waga opis Budżet federalny czerwiec
-74.9 mld USD
-146.8 mld USD
piątek, 13 lipca 2018
02:00 USA Wystąpienie szefa Fed z Minneapolis (Neel Kashkari)
05:04 Chiny waga opis Bilans handlu zagranicznego czerwiec
41.6 mld USD
27.5 mld USD 24.9 mld USD
05:04 Chiny waga opis Eksport czerwiec
11.3% r/r
10.2% r/r 12.6% r/r
05:04 Chiny waga opis Import czerwiec
14.1% r/r
22% r/r 26% r/r
06:30 Japonia waga opis Produkcja przemysłowa n.s.a. - fin. maj
4.2% r/r
4.2% r/r 2.6% r/r
06:30 Japonia waga opis Produkcja przemysłowa s.a. - fin. maj
-0.2% m/m
-0.2% m/m 0.5% m/m
08:00 Norwegia Bilans handlu zagranicznego czerwiec
22 mld NOK
16.3 mld NOK
09:00 Czechy waga Protokół z posiedzenia CNB czerwiec
09:00 Hiszpania waga opis Inflacja CPI czerwiec
0.3% m/m
2.3% r/r
0.3% m/m
2.3% r/r
0.9% m/m
2.1% r/r
09:00 Hiszpania waga opis Inflacja HICP czerwiec
0.2% m/m
2.3% r/r
0.2% m/m
2.3% r/r
0.9% m/m
2.1% r/r
09:00 Słowacja waga opis Inflacja CPI czerwiec
0.1% m/m
2.8% r/r
0.2% m/m
2.8% r/r
0.0% m/m
2.6% r/r
09:00 Polska waga Wskaźnik Przyszłej Inflacji wg BIEC czerwiec
82.2
81,6 revision
09:15 Szwajcaria waga opis Ceny producentów i importu czerwiec
0.2% m/m
3.5% r/r
0.2% m/m 0.2% m/m
3.2% r/r
09:15 Szwajcaria waga opis Ceny producentów czerwiec
0.2% m/m
1.9% r/r
-0.3% m/m
1.6% r/r
10:00 Polska Inflacja CPI - fin. czerwiec
0.1% m/m
2% r/r
0.1% m/m
1.9% r/r
0.2% m/m
1.7% r/r
10:32 Chiny waga opis Nowe kredyty czerwiec
1840 mld CNY
1600 mld CNY 1150 mld CNY
10:32 Chiny waga opis Podaż pieniądza M2 czerwiec
8% r/r
8.3% r/r 8.3% r/r
14:30 USA waga opis Ceny importu czerwiec
-0.4% m/m
0.2% m/m 0,9% m/m revision
14:30 USA waga opis Ceny eksportu czerwiec
0.3% m/m
0.3% m/m 0.6% m/m
14:30 USA waga opis Ceny importu bez ropy czerwiec
-0.3% m/m
0.1% m/m
14:30 USA waga opis Ceny eksportu bez towarów rolniczych czerwiec
0.4% m/m
0,6% m/m revision
16:00 USA Oczekiwania inflacyjne długoterminowe - wst. lipiec
2.4
2.6
16:00 USA Oczekiwania inflacyjne krótkoterminowe - wst. lipiec
2.9
3
16:00 USA waga opis Indeks Uniwersytetu Michigan - wst. lipiec
97.1
98.3 98.2
18:30 USA Wystąpienie szefa Fed z Atlanty (Raphael Bostic)
19:00 USA Ilość wież wiertniczych dla rynku ropy tydzień
863
863
sobota, 14 lipca 2018
Brak danych
niedziela, 15 lipca 2018
Brak danych
bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.