Kalendarium-Dane makro w FOREX-Wiadomości & Analizy - bossafx.pl
2019.03.21, godz. 06:26
Forex - rachunek VIP
kontakt.gif

Legenda

slupek3.jpg - wskaźnik istotności danych
opis.jpg - wskaźnik z opisem
erka.jpg - wartość przed korektą


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych
wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.

Czas Kraj Raport Okres Aktualne Prognoza Poprzednie
poniedziałek, 14 maja 2018
08:45 USA Wystąpienie szefa Fed z Cleveland (Loretta Mester)
09:00 Węgry waga opis Produkcja przemysłowa w.d.a. - fin. marzec
1.9% r/r
1.9% r/r 4.1% r/r
09:00 Węgry waga opis Produkcja przemysłowa s.a. - fin. marzec
-0.7% m/m
-0.7% m/m 0.6% m/m
09:00 Węgry waga opis Produkcja przemysłowa n.s.a. - fin. marzec
-2.4% r/r
-2.4% r/r 4.1% r/r
09:00 Turcja waga Saldo rachunku bieżącego marzec
-4.81 mld USD
-4.12 mld USD -4.15 mld USD
09:00 Słowacja waga opis Inflacja CPI kwiecień
0.6% m/m
2.9% r/r
0.1% m/m
2.4% r/r
0.2% m/m
2.4% r/r
10:00 Czechy waga opis Saldo rachunku bieżącego marzec
-5.55 mld CZK
30 mld CZK 31 mld CZK
10:00 Wlk. Brytania Wystąpienie publiczne szefa BoE (Mark Carney)
12:00 Strefa Euro Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Yves Mersch)
12:15 Strefa Euro Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Sabine Lautenschläger)
13:45 Strefa Euro Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Peter Praet)
14:00 Polska waga opis Saldo obrotów towarowych marzec
-317 mln EUR
-601 mln EUR revision
14:00 Polska waga opis Saldo rachunku bieżącego marzec
-982 mln EUR
-1049 mln EUR -972 mln EUR revision
15:40 USA Wystąpienie szefa Fed z St. Louis (James Bullard)
17:00 Strefa Euro Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Sabine Lautenschläger)
18:15 Strefa Euro Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Peter Praet)
19:45 Strefa Euro Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Benoit Coeuré)
wtorek, 15 maja 2018
03:30 Australia waga Protokół z posiedzenia RBA maj
04:00 Chiny waga opis Inwestycje w aglomeracjach miejskich kwiecień
7% r/r
7.4% r/r 7.5% r/r
04:00 Chiny waga opis Produkcja przemysłowa kwiecień
7% r/r
6.3% r/r 6% r/r
04:00 Chiny waga opis Sprzedaż detaliczna kwiecień
9.4% r/r
10% r/r 10.1% r/r
08:00 Norwegia PKB I kw.
0.6% k/k
-0.3% k/k
08:00 Norwegia PKB bez ropy i gazu I kw.
0.6% k/k
0.5% k/k 0,7% k/k revision
08:00 Niemcy PKB n.s.a. - wst. I kw.
1.6% r/r
1.7% r/r 2.3% r/r
08:00 Niemcy waga opis PKB s.a. - wst. I kw.
0.3% k/k
0.4% k/k 0.6% k/k
08:00 Norwegia Bilans handlu zagranicznego kwiecień
19.4 mld NOK
15 mld NOK
08:45 Francja waga opis Inflacja HICP - fin. kwiecień
0.2% m/m
1.8% r/r
0.1% m/m
1.8% r/r
1.1% m/m
1.7% r/r
08:45 Francja waga opis Inflacja CPI - fin. kwiecień
0.2% m/m
1.6% r/r
0.1% m/m
1.6% r/r
1% m/m
1.6% r/r
09:00 Węgry waga opis PKB n.s.a. - wst. I kw.
4.4% r/r
4% r/r 4.4% r/r
09:00 Węgry PKB s.a. - wst. I kw.
1.2% k/k
4.8% r/r
4,8% r/r revision
09:00 Czechy waga opis PKB s.a. - wst. I kw.
0.5% k/k
4.5% r/r
0.7% k/k
4.8% r/r
0.8% k/k
5.5% r/r
09:00 Turcja waga Stopa bezrobocia marzec
10.6%
10.8%
09:00 Słowacja waga opis PKB - wst. I kw.
3.6% r/r
3.6% r/r 3.5% r/r
09:00 Polska waga Wskaźnik Przyszłej Inflacji wg BIEC kwiecień
81.5
81.5
09:15 Szwajcaria waga opis Ceny producentów i importu kwiecień
0.4% m/m
2.7% r/r
0.3% m/m -0.2% m/m
2% r/r
09:15 Szwajcaria waga opis Ceny producentów kwiecień
0.2% m/m
1.5% r/r
0.0% m/m
1.1% r/r
10:00 Polska waga opis PKB n.s.a. - wst. I kw.
5.1% r/r
4.8% r/r 4,9% r/r revision
10:00 Polska waga opis PKB s.a. - wst. I kw.
1.6% k/k
4.9% r/r
1.3% k/k 4,4% r/r revision
10:00 Polska Inflacja CPI - fin. kwiecień
0.5% m/m
1.6% r/r
0.5% m/m
1.6% r/r
-0.1% m/m
1.3% r/r
10:30 Wlk. Brytania waga opis Stopa bezrobocia marzec
4.2%
4.2% 4.2%
10:30 Wlk. Brytania waga Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych kwiecień
31.2 tys.
7.5 tys. 15,7 tys. revision
10:30 Wlk. Brytania Średnie tygodniowe wynagrodzenie bez bonusów (r/r) marzec
2.9%
2.9% 2.8%
10:30 Wlk. Brytania Średnie tygodniowe wynagrodzenie (r/r) marzec
2.6%
2.6% 2.8%
11:00 Strefa Euro waga opis PKB s.a. - rew. I kw.
0.4% k/k
2.5% r/r
0.4% k/k
2.5% r/r
0.7% k/k
2.8% r/r
11:00 Niemcy waga opis Indeks instytutu ZEW maj
-8.2
-8.2 -8.2
11:00 Strefa Euro waga Produkcja przemysłowa w.d.a. marzec
3% r/r
3.7% r/r 2,6% r/r revision
11:00 Strefa Euro waga opis Produkcja przemysłowa s.a. marzec
0.5% m/m
0.6% m/m -0,9% m/m revision
14:30 USA waga opis Indeks NY Empire State maj
20.1
15 15.8
14:30 USA waga opis Sprzedaż bez samochodów kwiecień
0.3% m/m
0.5% m/m 0,4% m/m revision
14:30 USA Sprzedaż bez samochodów i paliw kwiecień
0.3% m/m
0,4% m/m revision
14:30 USA waga opis Sprzedaż detaliczna kwiecień
0.3% m/m
0.3% m/m 0,8% m/m revision
16:00 USA waga opis Indeks rynku nieruchomości - NAHB maj
70
69 68 revision
16:00 USA waga opis Zapasy niesprzedanych towarów marzec
0.0% m/m
0.1% m/m 0.6% m/m
19:10 USA Wystąpienie szefa Fed z San Francisco (John Williams)
22:00 USA waga opis Napływ kapitałów długoterminowych marzec
61.8 mld USD
49 mld USD
22:00 USA waga opis Miesięczny napływ kapitałów netto marzec
-38.5 mld USD
47,5 mld USD revision
22:40 USA waga opis Zmiana zapasów ropy wg API tydzień
4.85 mln brk
-1.5 mln brk -1.85 mln brk
środa, 16 maja 2018
01:50 Japonia PKB n.s.a. - wst. I kw.
0.9% r/r
1,8% r/r revision
01:50 Japonia PKB (annualizowany) - wst. I kw.
-0.6%
-0.2% 0,6% revision
01:50 Japonia waga opis PKB s.a. - wst. I kw.
-0.2% k/k
0.0% k/k 0,1% k/k revision
03:30 Australia waga opis Indeks wynagrodzeń I kw.
0.5% k/k
0.6% k/k 0,5% k/k revision
03:30 Chiny Ceny nieruchomości kwiecień
4.7% r/r
4.9% r/r
06:30 Japonia waga opis Produkcja przemysłowa n.s.a. - fin. marzec
2.4% r/r
2.2% r/r 1.6% r/r
06:30 Japonia waga opis Produkcja przemysłowa s.a. - fin. marzec
1.4% m/m
1.2% m/m 0.0% m/m
08:00 Niemcy waga opis Inflacja CPI - fin. kwiecień
0.0% m/m
1.6% r/r
0.0% m/m
1.6% r/r
0.4% m/m
1.6% r/r
08:00 Niemcy waga opis Inflacja HICP - fin. kwiecień
-0.1% m/m
1.4% r/r
-0.1% m/m
1.4% r/r
0.4% m/m
1.5% r/r
09:00 Turcja waga Produkcja przemysłowa marzec
7.6% r/r
9.9% r/r
09:00 Słowacja waga opis Inflacja HICP kwiecień
3% r/r
2.5% r/r 2.5% r/r
11:00 Strefa Euro waga opis Inflacja bazowa HICP kwiecień
0.2% m/m
1.1% r/r
1.1% r/r 1.3% m/m
1.3% r/r
11:00 Strefa Euro waga opis Inflacja HICP kwiecień
0.3% m/m
1.2% r/r
0.3% m/m
1.2% r/r
1% m/m
1.3% r/r
11:00 Włochy waga Inflacja CPI - fin. kwiecień
0.1% m/m
0.5% r/r
0.1% m/m
0.5% r/r
0.3% m/m
0.8% r/r
12:45 Polska waga opis Stopa depozytowa maj
0.50%
0.50% 0.50%
12:45 Polska waga opis Stopa lombardowa maj
2.50%
2.50% 2.50%
12:45 Polska waga opis Stopa referencyjna maj
1.50%
1.50% 1.50%
12:45 Polska waga opis Stopa redyskontowa maj
1.75%
1.75% 1.75%
13:00 USA waga opis Wnioski o kredyt hipoteczny tydzień
-2.7%
-0.4%
14:00 Strefa Euro Wystąpienie publiczne szefa ECB (Mario Draghi)
14:00 Polska waga opis Inflacja bez cen najbardziej zmiennych kwiecień
1.2% r/r
1.0% r/r
14:00 Polska waga opis Inflacja bez cen administrowanych kwiecień
1.7% r/r
1.5% r/r
14:00 Polska waga opis Inflacja - 15% średnia obcięta kwiecień
1.5% r/r
1.2% r/r
14:00 Polska waga opis Inflacja bez cen żywności i energii kwiecień
0.6% r/r
0.6% r/r 0.7% r/r
14:30 USA waga opis Rozpoczęte budowy domów kwiecień
1287 tys.
1324 tys. 1336 tys. revision
14:30 USA waga opis Pozwolenia na budowę domów kwiecień
1352 tys.
1350 tys. 1377 tys. revision
14:30 USA Wystąpienie szefa Fed z Atlanty (Raphael Bostic)
14:30 Strefa Euro Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Benoit Coeuré)
15:15 USA waga opis Produkcja przemysłowa kwiecień
0.7% m/m
0.6% m/m 0,7% m/m revision
15:15 USA waga opis Wykorzystanie mocy produkcyjnych kwiecień
78%
78.4% 77,6% revision
16:00 Polska waga opis Komunikat po posiedzeniu RPP maj
16:30 USA waga opis Zmiana zapasów benzyny tydzień
-3.8 mln brk
-1 mln brk -2.2 mln brk
16:30 USA waga opis Zmiana zapasów ropy tydzień
-1.4 mln brk
-1.5 mln brk -2.2 mln brk
16:30 USA waga opis Zmiana zapasów destylatów tydzień
-0.1 mln brk
-1.8 mln brk -3.8 mln brk
16:30 Strefa Euro Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Peter Praet)
czwartek, 17 maja 2018
00:30 USA Wystąpienie szefa Fed z St. Louis (James Bullard)
00:45 Nowa Zelandia waga opis Inflacja PPI I kw.
0.6% k/k
0.3% k/k 0.9% k/k
01:50 Japonia waga opis Zamówienia na sprzęt, maszyny i urządzenia marzec
-3.9% m/m
-3% m/m 2.1% m/m
03:30 Australia waga opis Stopa bezrobocia kwiecień
5.6%
5.5% 5.5%
03:30 Australia waga opis Zmiana zatrudnienia kwiecień
22.6 tys.
20 tys. -0,7 tys. revision
10:00 Włochy waga Bilans handlu zagranicznego marzec
4.53 mld EUR
3.74 mld EUR 3.1 mld EUR
12:30 Strefa Euro Wystąpienie publiczne wiceszefa ECB (Vítor Constâncio)
14:00 Strefa Euro Wystąpienie publiczne wiceszefa ECB (Vítor Constâncio)
14:30 USA waga opis Indeks Fed z Filadelfii maj
34.4
21 23.2
14:30 USA waga opis Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień
222 tys.
216 tys. 211 tys.
16:00 USA waga opis Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board kwiecień
0.4%
0.4% 0.3%
16:45 USA Wystąpienie szefa Fed z Minneapolis (Neel Kashkari)
19:00 USA Wystąpienie szefa Fed z Dallas (Robert Kaplan)
piątek, 18 maja 2018
01:30 Japonia waga opis Inflacja CPI kwiecień
0.6% r/r
1.1% r/r
01:30 Japonia waga opis Inflacja bazowa CPI kwiecień
0.7% r/r
0.8% r/r 0.9% r/r
08:00 Niemcy waga opis Inflacja PPI kwiecień
0.5% m/m
2% r/r
0.3% m/m
1.8% r/r
0.1% m/m
1.9% r/r
09:00 Czechy waga opis Inflacja PPI kwiecień
0.2% m/m
0.0% r/r
0.3% m/m
0.1% r/r
0.3% m/m
0.1% r/r
09:00 USA Wystąpienie szefa Fed z Cleveland (Loretta Mester)
10:00 Strefa Euro waga Saldo rachunku bieżącego n.s.a. marzec
40.6 mld EUR
24,2 mld EUR revision
10:00 Strefa Euro waga opis Saldo rachunku bieżącego s.a. marzec
32 mld EUR
35.1 mld EUR 36,8 mld EUR revision
10:00 Polska waga opis Przeciętne wynagrodzenie brutto kwiecień
4840.44 PLN
4886.56 PLN
10:00 Polska waga opis Wynagrodzenie kwiecień
7.8% r/r
7.1% r/r 6.7% r/r
10:00 Polska waga opis Zatrudnienie kwiecień
3.7% r/r
3.7% r/r 3.7% r/r
10:00 Polska waga opis Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw kwiecień
6212.3 tys.
6205.3 tys.
10:30 Słowacja waga opis Stopa bezrobocia kwiecień
5.4%
5.4% 5.6%
11:00 Strefa Euro waga opis Bilans handlu zagranicznego n.s.a. marzec
26.9 mld EUR
18.9 mld EUR
11:00 Strefa Euro waga opis Bilans handlu zagranicznego s.a. marzec
21.2 mld EUR
20.7 mld EUR 21 mld EUR
14:30 Kanada waga opis Inflacja bazowa CPI kwiecień
0.1% m/m
1.5% r/r
0.2% m/m
1.4% r/r
14:30 Kanada waga opis Inflacja CPI kwiecień
0.3% m/m
2.2% r/r
0.4% m/m
2.3% r/r
0.3% m/m
2.3% r/r
14:30 Kanada waga opis Sprzedaż bez samochodów marzec
-0.2% m/m
0.4% m/m 0.0% m/m
14:30 Kanada waga opis Sprzedaż detaliczna marzec
0.6% m/m
0.4% m/m 0,5% m/m revision
15:15 USA Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed (Lael Brainard)
19:00 USA Ilość wież wiertniczych dla rynku ropy tydzień
844
844
sobota, 19 maja 2018
Brak danych
niedziela, 20 maja 2018
Brak danych
bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.