Kalendarium-Dane makro w FOREX-Wiadomości & Analizy - bossafx.pl
2018.12.11, godz. 14:24
Forex - rachunek VIP
kontakt.gif

Legenda

slupek3.jpg - wskaźnik istotności danych
opis.jpg - wskaźnik z opisem
erka.jpg - wartość przed korektą


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych
wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.

Czas Kraj Raport Okres Aktualne Prognoza Poprzednie
poniedziałek, 14 maja 2018
08:45 USA Wystąpienie szefa Fed z Cleveland (Loretta Mester)
09:00 Węgry waga opis Produkcja przemysłowa w.d.a. - fin. marzec
1.9% r/r
1.9% r/r 4.1% r/r
09:00 Węgry waga opis Produkcja przemysłowa s.a. - fin. marzec
-0.7% m/m
-0.7% m/m 0.6% m/m
09:00 Węgry waga opis Produkcja przemysłowa n.s.a. - fin. marzec
-2.4% r/r
-2.4% r/r 4.1% r/r
09:00 Turcja waga Saldo rachunku bieżącego marzec
-4.81 mld USD
-4.12 mld USD -4.15 mld USD
09:00 Słowacja waga opis Inflacja CPI kwiecień
0.6% m/m
2.9% r/r
0.1% m/m
2.4% r/r
0.2% m/m
2.4% r/r
10:00 Czechy waga opis Saldo rachunku bieżącego marzec
-5.55 mld CZK
30 mld CZK 31 mld CZK
10:00 Wlk. Brytania Wystąpienie publiczne szefa BoE (Mark Carney)
12:00 Strefa Euro Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Yves Mersch)
12:15 Strefa Euro Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Sabine Lautenschläger)
13:45 Strefa Euro Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Peter Praet)
14:00 Polska waga opis Saldo obrotów towarowych marzec
-317 mln EUR
-601 mln EUR revision
14:00 Polska waga opis Saldo rachunku bieżącego marzec
-982 mln EUR
-1049 mln EUR -972 mln EUR revision
15:40 USA Wystąpienie szefa Fed z St. Louis (James Bullard)
17:00 Strefa Euro Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Sabine Lautenschläger)
18:15 Strefa Euro Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Peter Praet)
19:45 Strefa Euro Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Benoit Coeuré)
wtorek, 15 maja 2018
03:30 Australia waga Protokół z posiedzenia RBA maj
04:00 Chiny waga opis Inwestycje w aglomeracjach miejskich kwiecień
7% r/r
7.4% r/r 7.5% r/r
04:00 Chiny waga opis Produkcja przemysłowa kwiecień
7% r/r
6.3% r/r 6% r/r
04:00 Chiny waga opis Sprzedaż detaliczna kwiecień
9.4% r/r
10% r/r 10.1% r/r
08:00 Norwegia PKB I kw.
0.6% k/k
-0.3% k/k
08:00 Norwegia PKB bez ropy i gazu I kw.
0.6% k/k
0.5% k/k 0,7% k/k revision
08:00 Niemcy PKB n.s.a. - wst. I kw.
1.6% r/r
1.7% r/r 2.3% r/r
08:00 Niemcy waga opis PKB s.a. - wst. I kw.
0.3% k/k
0.4% k/k 0.6% k/k
08:00 Norwegia Bilans handlu zagranicznego kwiecień
19.4 mld NOK
15 mld NOK
08:45 Francja waga opis Inflacja HICP - fin. kwiecień
0.2% m/m
1.8% r/r
0.1% m/m
1.8% r/r
1.1% m/m
1.7% r/r
08:45 Francja waga opis Inflacja CPI - fin. kwiecień
0.2% m/m
1.6% r/r
0.1% m/m
1.6% r/r
1% m/m
1.6% r/r
09:00 Węgry waga opis PKB n.s.a. - wst. I kw.
4.4% r/r
4% r/r 4.4% r/r
09:00 Węgry PKB s.a. - wst. I kw.
1.2% k/k
4.8% r/r
4,8% r/r revision
09:00 Czechy waga opis PKB s.a. - wst. I kw.
0.5% k/k
4.5% r/r
0.7% k/k
4.8% r/r
0.8% k/k
5.5% r/r
09:00 Turcja waga Stopa bezrobocia marzec
10.6%
10.8%
09:00 Słowacja waga opis PKB - wst. I kw.
3.6% r/r
3.6% r/r 3.5% r/r
09:00 Polska waga Wskaźnik Przyszłej Inflacji wg BIEC kwiecień
81.5
81.5
09:15 Szwajcaria waga opis Ceny producentów i importu kwiecień
0.4% m/m
2.7% r/r
0.3% m/m -0.2% m/m
2% r/r
09:15 Szwajcaria waga opis Ceny producentów kwiecień
0.2% m/m
1.5% r/r
0.0% m/m
1.1% r/r
10:00 Polska waga opis PKB n.s.a. - wst. I kw.
5.1% r/r
4.8% r/r 4,9% r/r revision
10:00 Polska waga opis PKB s.a. - wst. I kw.
1.6% k/k
4.9% r/r
1.3% k/k 4,4% r/r revision
10:00 Polska Inflacja CPI - fin. kwiecień
0.5% m/m
1.6% r/r
0.5% m/m
1.6% r/r
-0.1% m/m
1.3% r/r
10:30 Wlk. Brytania waga opis Stopa bezrobocia marzec
4.2%
4.2% 4.2%
10:30 Wlk. Brytania waga Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych kwiecień
31.2 tys.
7.5 tys. 15,7 tys. revision
10:30 Wlk. Brytania Średnie tygodniowe wynagrodzenie bez bonusów (r/r) marzec
2.9%
2.9% 2.8%
10:30 Wlk. Brytania Średnie tygodniowe wynagrodzenie (r/r) marzec
2.6%
2.6% 2.8%
11:00 Strefa Euro waga opis PKB s.a. - rew. I kw.
0.4% k/k
2.5% r/r
0.4% k/k
2.5% r/r
0.7% k/k
2.8% r/r
11:00 Niemcy waga opis Indeks instytutu ZEW maj
-8.2
-8.2 -8.2
11:00 Strefa Euro waga Produkcja przemysłowa w.d.a. marzec
3% r/r
3.7% r/r 2,6% r/r revision
11:00 Strefa Euro waga opis Produkcja przemysłowa s.a. marzec
0.5% m/m
0.6% m/m -0,9% m/m revision
14:30 USA waga opis Indeks NY Empire State maj
20.1
15 15.8
14:30 USA waga opis Sprzedaż bez samochodów kwiecień
0.3% m/m
0.5% m/m 0,4% m/m revision
14:30 USA Sprzedaż bez samochodów i paliw kwiecień
0.3% m/m
0,4% m/m revision
14:30 USA waga opis Sprzedaż detaliczna kwiecień
0.3% m/m
0.3% m/m 0,8% m/m revision
16:00 USA waga opis Indeks rynku nieruchomości - NAHB maj
70
69 68 revision
16:00 USA waga opis Zapasy niesprzedanych towarów marzec
0.0% m/m
0.1% m/m 0.6% m/m
19:10 USA Wystąpienie szefa Fed z San Francisco (John Williams)
22:00 USA waga opis Napływ kapitałów długoterminowych marzec
61.8 mld USD
49 mld USD
22:00 USA waga opis Miesięczny napływ kapitałów netto marzec
-38.5 mld USD
47,5 mld USD revision
22:40 USA waga opis Zmiana zapasów ropy wg API tydzień
4.85 mln brk
-1.5 mln brk -1.85 mln brk
środa, 16 maja 2018
01:50 Japonia PKB n.s.a. - wst. I kw.
0.9% r/r
1,8% r/r revision
01:50 Japonia PKB (annualizowany) - wst. I kw.
-0.6%
-0.2% 0,6% revision
01:50 Japonia waga opis PKB s.a. - wst. I kw.
-0.2% k/k
0.0% k/k 0,1% k/k revision
03:30 Australia waga opis Indeks wynagrodzeń I kw.
0.5% k/k
0.6% k/k 0,5% k/k revision
03:30 Chiny Ceny nieruchomości kwiecień
4.7% r/r
4.9% r/r
06:30 Japonia waga opis Produkcja przemysłowa n.s.a. - fin. marzec
2.4% r/r
2.2% r/r 1.6% r/r
06:30 Japonia waga opis Produkcja przemysłowa s.a. - fin. marzec
1.4% m/m
1.2% m/m 0.0% m/m
08:00 Niemcy waga opis Inflacja CPI - fin. kwiecień
0.0% m/m
1.6% r/r
0.0% m/m
1.6% r/r
0.4% m/m
1.6% r/r
08:00 Niemcy waga opis Inflacja HICP - fin. kwiecień
-0.1% m/m
1.4% r/r
-0.1% m/m
1.4% r/r
0.4% m/m
1.5% r/r
09:00 Turcja waga Produkcja przemysłowa marzec
7.6% r/r
9.9% r/r
09:00 Słowacja waga opis Inflacja HICP kwiecień
3% r/r
2.5% r/r 2.5% r/r
11:00 Strefa Euro waga opis Inflacja bazowa HICP kwiecień
0.2% m/m
1.1% r/r
1.1% r/r 1.3% m/m
1.3% r/r
11:00 Strefa Euro waga opis Inflacja HICP kwiecień
0.3% m/m
1.2% r/r
0.3% m/m
1.2% r/r
1% m/m
1.3% r/r
11:00 Włochy waga Inflacja CPI - fin. kwiecień
0.1% m/m
0.5% r/r
0.1% m/m
0.5% r/r
0.3% m/m
0.8% r/r
12:45 Polska waga opis Stopa depozytowa maj
0.50%
0.50% 0.50%
12:45 Polska waga opis Stopa lombardowa maj
2.50%
2.50% 2.50%
12:45 Polska waga opis Stopa referencyjna maj
1.50%
1.50% 1.50%
12:45 Polska waga opis Stopa redyskontowa maj
1.75%
1.75% 1.75%
13:00 USA waga opis Wnioski o kredyt hipoteczny tydzień
-2.7%
-0.4%
14:00 Strefa Euro Wystąpienie publiczne szefa ECB (Mario Draghi)
14:00 Polska waga opis Inflacja bez cen najbardziej zmiennych kwiecień
1.2% r/r
1.0% r/r
14:00 Polska waga opis Inflacja bez cen administrowanych kwiecień
1.7% r/r
1.5% r/r
14:00 Polska waga opis Inflacja - 15% średnia obcięta kwiecień
1.5% r/r
1.2% r/r
14:00 Polska waga opis Inflacja bez cen żywności i energii kwiecień
0.6% r/r
0.6% r/r 0.7% r/r
14:30 USA waga opis Rozpoczęte budowy domów kwiecień
1287 tys.
1324 tys. 1336 tys. revision
14:30 USA waga opis Pozwolenia na budowę domów kwiecień
1352 tys.
1350 tys. 1377 tys. revision
14:30 USA Wystąpienie szefa Fed z Atlanty (Raphael Bostic)
14:30 Strefa Euro Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Benoit Coeuré)
15:15 USA waga opis Produkcja przemysłowa kwiecień
0.7% m/m
0.6% m/m 0,7% m/m revision
15:15 USA waga opis Wykorzystanie mocy produkcyjnych kwiecień
78%
78.4% 77,6% revision
16:00 Polska waga opis Komunikat po posiedzeniu RPP maj
16:30 USA waga opis Zmiana zapasów benzyny tydzień
-3.8 mln brk
-1 mln brk -2.2 mln brk
16:30 USA waga opis Zmiana zapasów ropy tydzień
-1.4 mln brk
-1.5 mln brk -2.2 mln brk
16:30 USA waga opis Zmiana zapasów destylatów tydzień
-0.1 mln brk
-1.8 mln brk -3.8 mln brk
16:30 Strefa Euro Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Peter Praet)
czwartek, 17 maja 2018
00:30 USA Wystąpienie szefa Fed z St. Louis (James Bullard)
00:45 Nowa Zelandia waga opis Inflacja PPI I kw.
0.6% k/k
0.3% k/k 0.9% k/k
01:50 Japonia waga opis Zamówienia na sprzęt, maszyny i urządzenia marzec
-3.9% m/m
-3% m/m 2.1% m/m
03:30 Australia waga opis Stopa bezrobocia kwiecień
5.6%
5.5% 5.5%
03:30 Australia waga opis Zmiana zatrudnienia kwiecień
22.6 tys.
20 tys. -0,7 tys. revision
10:00 Włochy waga Bilans handlu zagranicznego marzec
4.53 mld EUR
3.74 mld EUR 3.1 mld EUR
12:30 Strefa Euro Wystąpienie publiczne wiceszefa ECB (Vítor Constâncio)
14:00 Strefa Euro Wystąpienie publiczne wiceszefa ECB (Vítor Constâncio)
14:30 USA waga opis Indeks Fed z Filadelfii maj
34.4
21 23.2
14:30 USA waga opis Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień
222 tys.
216 tys. 211 tys.
16:00 USA waga opis Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board kwiecień
0.4%
0.4% 0.3%
16:45 USA Wystąpienie szefa Fed z Minneapolis (Neel Kashkari)
19:00 USA Wystąpienie szefa Fed z Dallas (Robert Kaplan)
piątek, 18 maja 2018
01:30 Japonia waga opis Inflacja CPI kwiecień
0.6% r/r
1.1% r/r
01:30 Japonia waga opis Inflacja bazowa CPI kwiecień
0.7% r/r
0.8% r/r 0.9% r/r
08:00 Niemcy waga opis Inflacja PPI kwiecień
0.5% m/m
2% r/r
0.3% m/m
1.8% r/r
0.1% m/m
1.9% r/r
09:00 Czechy waga opis Inflacja PPI kwiecień
0.2% m/m
0.0% r/r
0.3% m/m
0.1% r/r
0.3% m/m
0.1% r/r
09:00 USA Wystąpienie szefa Fed z Cleveland (Loretta Mester)
10:00 Strefa Euro waga Saldo rachunku bieżącego n.s.a. marzec
40.6 mld EUR
24,2 mld EUR revision
10:00 Strefa Euro waga opis Saldo rachunku bieżącego s.a. marzec
32 mld EUR
35.1 mld EUR 36,8 mld EUR revision
10:00 Polska waga opis Przeciętne wynagrodzenie brutto kwiecień
4840.44 PLN
4886.56 PLN
10:00 Polska waga opis Wynagrodzenie kwiecień
7.8% r/r
7.1% r/r 6.7% r/r
10:00 Polska waga opis Zatrudnienie kwiecień
3.7% r/r
3.7% r/r 3.7% r/r
10:00 Polska waga opis Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw kwiecień
6212.3 tys.
6205.3 tys.
10:30 Słowacja waga opis Stopa bezrobocia kwiecień
5.4%
5.4% 5.6%
11:00 Strefa Euro waga opis Bilans handlu zagranicznego n.s.a. marzec
26.9 mld EUR
18.9 mld EUR
11:00 Strefa Euro waga opis Bilans handlu zagranicznego s.a. marzec
21.2 mld EUR
20.7 mld EUR 21 mld EUR
14:30 Kanada waga opis Inflacja bazowa CPI kwiecień
0.1% m/m
1.5% r/r
0.2% m/m
1.4% r/r
14:30 Kanada waga opis Inflacja CPI kwiecień
0.3% m/m
2.2% r/r
0.4% m/m
2.3% r/r
0.3% m/m
2.3% r/r
14:30 Kanada waga opis Sprzedaż bez samochodów marzec
-0.2% m/m
0.4% m/m 0.0% m/m
14:30 Kanada waga opis Sprzedaż detaliczna marzec
0.6% m/m
0.4% m/m 0,5% m/m revision
15:15 USA Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed (Lael Brainard)
19:00 USA Ilość wież wiertniczych dla rynku ropy tydzień
844
844
sobota, 19 maja 2018
Brak danych
niedziela, 20 maja 2018
Brak danych
bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.