Kalendarium-Dane makro w FOREX-Wiadomości & Analizy - bossafx.pl
2018.07.19, godz. 15:40
Forex - rachunek VIP
kontakt.gif

Legenda

slupek3.jpg - wskaźnik istotności danych
opis.jpg - wskaźnik z opisem
erka.jpg - wartość przed korektą


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych
wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.

Czas Kraj Raport Okres Aktualne Prognoza Poprzednie
poniedziałek, 14 sierpnia 2017
00:45 Nowa Zelandia waga opis Sprzedaż detaliczna II kw.
2% k/k
0.7% k/k 1.5% k/k
01:50 Japonia PKB n.s.a. - wst. II kw.
2% r/r
1,5% r/r revision
01:50 Japonia PKB (annualizowany) - wst. II kw.
4%
2.5% 1,5% revision
01:50 Japonia waga opis PKB s.a. - wst. II kw.
1% k/k
0.6% k/k 0,4% k/k revision
04:00 Chiny waga opis Inwestycje w aglomeracjach miejskich lipiec
8.3% r/r
8.6% r/r 8.6% r/r
04:00 Chiny waga opis Produkcja przemysłowa lipiec
6.4% r/r
7.2% r/r 7.6% r/r
04:00 Chiny waga opis Sprzedaż detaliczna lipiec
10.4% r/r
10.8% r/r 11% r/r
09:00 Słowacja waga opis Inflacja CPI lipiec
0.1% m/m
1.4% r/r
-0.1% m/m
1.2% r/r
0.0% m/m
1.0% r/r
10:00 Czechy waga opis Saldo rachunku bieżącego czerwiec
-14.5 mld CZK
-3 mld CZK -2.8 mld CZK
11:00 Strefa Euro waga Produkcja przemysłowa w.d.a. czerwiec
2.6% r/r
2.9% r/r 3,9% r/r revision
11:00 Strefa Euro waga opis Produkcja przemysłowa s.a. czerwiec
-0.6% m/m
-0.4% m/m 1,2% m/m revision
14:00 Polska waga opis Inflacja bez cen najbardziej zmiennych lipiec
1.3% r/r
1.3% r/r
14:00 Polska waga opis Inflacja bez cen administrowanych lipiec
1.7% r/r
1.5% r/r
14:00 Polska waga opis Inflacja - 15% średnia obcięta lipiec
1.5% r/r
1.3% r/r
14:00 Polska waga opis Inflacja bez cen żywności i energii lipiec
0.8% r/r
0.8% r/r 0.8% r/r
wtorek, 15 sierpnia 2017
03:30 Australia waga Protokół z posiedzenia RBA sierpień
06:30 Japonia waga opis Produkcja przemysłowa n.s.a. - fin. czerwiec
5.5% r/r
4.9% r/r 6.5% r/r
06:30 Japonia waga opis Produkcja przemysłowa s.a. - fin. czerwiec
2.2% m/m
1.6% m/m -3.6% m/m
08:00 Niemcy PKB n.s.a. - wst. II kw.
0.8% r/r
1.9% r/r 3,2% r/r revision
08:00 Niemcy waga opis PKB s.a. - wst. II kw.
0.6% k/k
0.7% k/k 0,7% k/k revision
08:00 Norwegia Bilans handlu zagranicznego lipiec
14.3 mld NOK
-0.8 mld NOK
09:00 Turcja waga Stopa bezrobocia czerwiec
10.2%
10.5%
09:15 Szwajcaria waga opis Ceny producentów i importu lipiec
0.0% m/m
-0.1% r/r
-0.1% m/m
-0.1% r/r
09:15 Szwajcaria waga opis Ceny producentów lipiec
0.0% m/m
-0.6% r/r
0.0% m/m
-0.6% r/r
-0.1% m/m
-0.6% r/r
09:30 Szwecja waga opis Inflacja CPI lipiec
2.2% r/r
1.9% r/r 1.7% r/r
10:00 Chiny waga opis Nowe kredyty lipiec
825.5 mld CNY
800 mld CNY 1540 mld CNY
10:00 Chiny waga opis Podaż pieniądza M2 lipiec
9.2% r/r
9.4% r/r 9.4% r/r
10:30 Wlk. Brytania waga opis Inflacja bazowa CPI lipiec
-0.1% m/m
2.4% r/r
0.0% m/m
2.5% r/r
0.0% m/m
2.4% r/r
10:30 Wlk. Brytania waga opis Inflacja RPI lipiec
0.2% m/m
3.6% r/r
0.1% m/m
3.4% r/r
0.2% m/m
3.5% r/r
10:30 Wlk. Brytania waga opis Inflacja CPI lipiec
-0.1% m/m
2.6% r/r
0.0% m/m
2.7% r/r
0.0% m/m
2.6% r/r
10:30 Wlk. Brytania waga opis Inflacja bazowa PPI lipiec
0.1% m/m
2.4% r/r
0.2% m/m
2.5% r/r
0.2% m/m
2.9% r/r
10:30 Wlk. Brytania waga opis Inflacja PPI lipiec
0.1% m/m
3.2% r/r
0.0% m/m
3.1% r/r
0.0% m/m
3.3% r/r
14:30 USA waga opis Ceny importu lipiec
0.1% m/m
0.1% m/m -0.2% m/m
14:30 USA waga opis Ceny eksportu lipiec
0.4% m/m
0.2% m/m -0.2% m/m
14:30 USA waga opis Ceny importu bez ropy lipiec
0.0% m/m
0.1% m/m
14:30 USA waga opis Ceny eksportu bez towarów rolniczych lipiec
0.3% m/m
0.0% m/m
14:30 USA waga opis Indeks NY Empire State sierpień
25.2
10 9.8
14:30 USA waga opis Sprzedaż detaliczna lipiec
0.6% m/m
0.4% m/m 0,3% m/m revision
14:30 USA waga opis Sprzedaż bez samochodów lipiec
0.5% m/m
0.3% m/m 0,1% m/m revision
16:00 USA waga opis Zapasy niesprzedanych towarów czerwiec
0.5% m/m
0.4% m/m 0.3% m/m
16:00 USA waga opis Indeks rynku nieruchomości - NAHB sierpień
68
65 64
22:00 USA waga opis Napływ kapitałów długoterminowych czerwiec
34.4 mld USD
28 mld USD 91.9 mld USD
22:00 USA waga opis Miesięczny napływ kapitałów netto czerwiec
7.7 mld USD
54,7 mld USD revision
22:40 USA waga opis Zmiana zapasów ropy wg API tydzień
-9.2 mln brk
-3.4 mln brk -7.8 mln brk
środa, 16 sierpnia 2017
03:30 Australia waga opis Indeks wynagrodzeń II kw.
0.5% k/k
0.5% k/k 0.5% k/k
09:00 Czechy waga opis Inflacja PPI lipiec
-0.2% m/m
1.1% r/r
-0.3% m/m
1% r/r
-0.7% m/m
1.3% r/r
09:00 Czechy waga opis PKB s.a. - wst. II kw.
2.3% k/k
4.5% r/r
0.7% k/k
2.9% r/r
1.5% k/k
3% r/r
09:00 Węgry waga opis PKB n.s.a. - wst. II kw.
3.2% r/r
3.7% r/r 4.2% r/r
09:00 Węgry PKB s.a. - wst. II kw.
0.9% k/k
3.8% r/r
1,4% k/k 3,9% r/r revision
09:00 Słowacja waga opis PKB - wst. II kw.
3.3% r/r
3.1% r/r 3.1% r/r
10:00 Polska waga opis PKB n.s.a. - wst. II kw.
3.9% r/r
3.8% r/r 4.0% r/r
10:00 Polska waga opis PKB s.a. - wst. II kw.
1.1% k/k
4.4% r/r
0.8% k/k 1.1% k/k
4.2% r/r
10:00 Włochy waga opis PKB - wst. II kw.
0.4% k/k
1.5% r/r
0.4% k/k
1.4% r/r
0.4% k/k
1.2% r/r
10:30 Wlk. Brytania waga opis Stopa bezrobocia czerwiec
4.4%
4.5% 4.5%
10:30 Wlk. Brytania waga Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych lipiec
-4.2 tys.
3.7 tys. 3,5 tys. revision
11:00 Strefa Euro waga opis PKB s.a. - rew. II kw.
0.6% k/k
2.2% r/r
0.6% k/k
2.1% r/r
0.5% k/k
1.9% r/r
13:00 USA waga opis Wnioski o kredyt hipoteczny tydzień
0.1%
3%
14:30 USA waga opis Pozwolenia na budowę domów lipiec
1223 tys.
1250 tys. 1275 tys. revision
14:30 USA waga opis Rozpoczęte budowy domów lipiec
1155 tys.
1220 tys. 1213 tys. revision
16:30 USA waga opis Zmiana zapasów benzyny tydzień
0.02 mln brk
3.4 mln brk
16:30 USA waga opis Zmiana zapasów ropy tydzień
-8.95 mln brk
-3.4 mln brk -6.45 mln brk
16:30 USA waga opis Zmiana zapasów destylatów tydzień
0.7 mln brk
-1.7 mln brk
20:00 USA waga opis Protokół z posiedzenia FOMC lipiec
czwartek, 17 sierpnia 2017
00:45 Nowa Zelandia waga opis Inflacja PPI II kw.
1.3% k/k
0.7% k/k 1.4% k/k
01:50 Japonia waga opis Import lipiec
16.3% r/r
17% r/r 15.5% r/r
01:50 Japonia waga opis Bilans handlu zagranicznego lipiec
418.8 mld JPY
392 mld JPY 439.9 mld JPY
01:50 Japonia waga opis Eksport lipiec
13.4% r/r
13.6% r/r 9.7% r/r
03:30 Australia waga opis Stopa bezrobocia lipiec
5.6%
5.6% 5.6%
03:30 Australia waga opis Zmiana zatrudnienia lipiec
27.9 tys.
20.3 tys. 20 tys. revision
07:30 Francja waga opis Stopa bezrobocia s.a. II kw.
9.5%
9.6%
10:30 Wlk. Brytania waga opis Sprzedaż detaliczna lipiec
0.3% m/m
1.3% r/r
0.2% m/m
1.4% r/r
0,3% m/m 2,8% r/r revision
11:00 Strefa Euro waga opis Bilans handlu zagranicznego s.a. czerwiec
22.3 mld EUR
20.4 mld EUR 19.7 mld EUR
11:00 Strefa Euro waga opis Bilans handlu zagranicznego n.s.a. czerwiec
26.6 mld EUR
22.9 mld EUR 21.4 mld EUR
11:00 Strefa Euro waga opis Inflacja bazowa HICP lipiec
-0.5% m/m
1.3% r/r
-0.5% m/m
1.2% r/r
0.2% m/m
1.2% r/r
11:00 Strefa Euro waga opis Inflacja HICP lipiec
-0.5% m/m
1.3% r/r
-0.5% m/m
1.3% r/r
0.0% m/m
1.3% r/r
14:00 Polska waga opis Przeciętne wynagrodzenie brutto lipiec
4501.5 PLN
4508.1 PLN
14:00 Polska waga opis Wynagrodzenie lipiec
4.9% r/r
5.3% r/r 6% r/r
14:00 Polska waga opis Zatrudnienie lipiec
4.5% r/r
4.3% r/r 4.3% r/r
14:00 Polska waga opis Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw lipiec
6022.1 tys.
6001.5 tys.
14:30 USA waga opis Indeks Fed z Filadelfii sierpień
18.9
18.5 19.5
14:30 USA waga opis Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień
232 tys.
240 tys. 244 tys.
14:47 USA waga opis Produkcja przemysłowa lipiec
0.2% m/m
0.3% m/m 0.4% m/m
14:47 USA waga opis Wykorzystanie mocy produkcyjnych lipiec
76.7%
76.7% 76,7% revision
16:00 USA waga opis Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board lipiec
0.3%
0.3% 0.6%
piątek, 18 sierpnia 2017
08:00 Niemcy waga opis Inflacja PPI lipiec
0.2% m/m
2.3% r/r
0.1% m/m
2.2% r/r
0.0% m/m
2.4% r/r
09:00 Polska waga Wskaźnik Dobrobytu wg BIEC sierpień
105.9
105,1 revision
10:00 Strefa Euro waga Saldo rachunku bieżącego n.s.a. czerwiec
28.1 mld EUR
17,9 mld EUR revision
10:00 Strefa Euro waga opis Saldo rachunku bieżącego s.a. czerwiec
21.2 mld EUR
27.3 mld EUR 30,5 mld EUR revision
14:00 Polska waga opis Ceny produkcji budowlano-montażowej lipiec
0.3% r/r
0,3% r/r revision
14:00 Polska waga opis Ceny produkcji sprzedanej przemysłu lipiec
0.3% m/m
2.2% r/r
0.0% m/m
1.9% r/r
-0.4% m/m
1.8% r/r
14:00 Polska waga opis Produkcja przemysłowa lipiec
-8.5% m/m
6.2% r/r
-6.7% m/m
8.4% r/r
2.7% m/m
4.5% r/r
14:00 Polska waga opis Produkcja budowlano-montażowa lipiec
19.8% r/r
13.8% r/r 11.6% r/r
14:00 Polska waga opis Produkcja przemysłowa s.a. lipiec
6.7% r/r
6.7% r/r
14:00 Polska waga opis Produkcja budowlano-montażowa s.a. lipiec
18% r/r
12.9% r/r
14:00 Polska waga opis Sprzedaż detaliczna lipiec
0.6% m/m
7.1% r/r
1.5% m/m
7.5% r/r
0.9% m/m
6% r/r
14:30 Kanada waga opis Inflacja bazowa CPI lipiec
-0.1% m/m
0.9% r/r
0.1% m/m
1.0% r/r
0.1% m/m
0.9% r/r
14:30 Kanada waga opis Inflacja CPI lipiec
0.0% m/m
1.2% r/r
0.0% m/m
1.2% r/r
-0.1% m/m
1.0% r/r
16:00 USA waga opis Indeks Uniwersytetu Michigan - wst. sierpień
97.6
94 93.4
sobota, 19 sierpnia 2017
Brak danych
niedziela, 20 sierpnia 2017
Brak danych
bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.