Kalendarium-Dane makro w FOREX-Wiadomości & Analizy - bossafx.pl
2019.02.22, godz. 00:46
Forex - rachunek VIP
kontakt.gif

Legenda

slupek3.jpg - wskaźnik istotności danych
opis.jpg - wskaźnik z opisem
erka.jpg - wartość przed korektą


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych
wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.

Czas Kraj Raport Okres Aktualne Prognoza Poprzednie
poniedziałek, 18 lutego 2019
00:50 Japonia waga opis Zamówienia na sprzęt, maszyny i urządzenia grudzień
-0.1% m/m
-1.1% m/m 0.0% m/m
wtorek, 19 lutego 2019
01:30 Australia waga Protokół z posiedzenia RBA luty
08:00 Szwajcaria waga opis Bilans handlu zagranicznego styczeń
3.04 mld CHF
2.24 mld CHF 1,96 mld CHF revision
09:30 Szwecja waga opis Inflacja CPI styczeń
-1% m/m
1.9% r/r
-0.7% m/m
2.2% r/r
0.4% m/m
2.0% r/r
09:30 Szwecja Inflacja bazowa CPI CPIF styczeń
-1% m/m
2% r/r
-0.7% m/m
2.3% r/r
0.4% m/m
2.2% r/r
10:00 Strefa Euro waga Saldo rachunku bieżącego n.s.a. grudzień
33 mld EUR
25,6 mld EUR revision
10:00 Strefa Euro waga opis Saldo rachunku bieżącego s.a. grudzień
16.2 mld EUR
22,65 mld EUR revision
10:00 Polska waga opis Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw styczeń
6368.4 tys.
6232.7 tys.
10:00 Polska waga opis Zatrudnienie styczeń
2.9% r/r
1.9% r/r 2.8% r/r
10:00 Polska waga opis Wynagrodzenie styczeń
7.5% r/r
6.8% r/r 6.1% r/r
10:00 Polska waga opis Przeciętne wynagrodzenie brutto styczeń
4931.8 PLN
5274.95 PLN
10:30 Wlk. Brytania waga opis Stopa bezrobocia grudzień
4%
4% 4%
10:30 Wlk. Brytania waga Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych styczeń
14.2 tys.
12.3 tys. 20.8 tys.
10:30 Wlk. Brytania Średnie tygodniowe wynagrodzenie bez bonusów (r/r) grudzień
3.4%
3.4% 3,4% revision
10:30 Wlk. Brytania Średnie tygodniowe wynagrodzenie (r/r) grudzień
3.4%
3.5% 3.4%
11:00 Niemcy waga opis Indeks instytutu ZEW luty
-13.4
-14 -15
14:50 USA Wystąpienie szefa Fed z Cleveland (Loretta Mester)
16:00 USA waga opis Indeks rynku nieruchomości - NAHB luty
62
59 58
16:00 Strefa Euro Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Peter Praet)
22:45 Nowa Zelandia waga opis Inflacja PPI IV kw.
1.6% k/k
1.1% k/k 1.4% k/k
środa, 20 lutego 2019
00:50 Japonia waga opis Import styczeń
-0.6% r/r
-2.8% r/r 1.9% r/r
00:50 Japonia waga opis Bilans handlu zagranicznego styczeń
-1415.2 mld JPY
-1000 mld JPY -56,7 mld JPY revision
00:50 Japonia waga opis Eksport styczeń
-8.4% r/r
-5.5% r/r -3,9% r/r revision
01:30 Australia waga opis Indeks wynagrodzeń IV kw.
0.5% k/k
0.6% k/k 0.6% k/k
08:00 Niemcy waga opis Inflacja PPI styczeń
0.4% m/m
2.6% r/r
-0.2% m/m
2.2% r/r
-0.4% m/m
2.7% r/r
08:00 Strefa Euro Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Peter Praet)
09:00 Polska waga Wskaźnik Dobrobytu wg BIEC luty
104.7
104
10:00 Polska waga opis Ceny produkcji sprzedanej przemysłu styczeń
0.2% m/m
2.2% r/r
2.1% r/r -1% m/m 2,1% r/r revision
10:00 Polska waga opis Ceny produkcji budowlano-montażowej styczeń
3.7% r/r
3.7% r/r
10:00 Polska waga opis Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej luty
5.5
5.4
10:00 Polska waga opis Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej luty
3.2
2.2
10:00 Polska waga opis Produkcja przemysłowa styczeń
7.4% m/m
6.1% r/r
3.9% r/r -11.5% m/m
2.8% r/r
10:00 Polska waga opis Produkcja przemysłowa s.a. styczeń
6.1% r/r
3.1% r/r
12:00 Wlk. Brytania waga opis Wskaźnik zamówień wg CBI luty
6
-3 -1
13:00 USA waga opis Wnioski o kredyt hipoteczny tydzień
3.6%
-3.7%
14:30 Słowacja waga opis Stopa bezrobocia styczeń
5.3%
5.1% 5%
16:30 Australia waga opis Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board grudzień
0.1%
-0.1%
20:00 USA waga opis Protokół z posiedzenia FOMC styczeń
22:40 USA waga opis Zmiana zapasów ropy wg API tydzień
3.2 mln brk
3.1 mln brk -1 mln brk
czwartek, 21 lutego 2019
01:30 Australia waga opis Stopa bezrobocia styczeń
5%
5% 5%
01:30 Australia waga opis Zmiana zatrudnienia styczeń
39.1 tys.
15.2 tys. 16,9 tys. revision
01:30 Japonia Indeks PMI dla przemysłu - wst. luty
48.5
50.4 50.3
08:00 Niemcy waga opis Inflacja CPI - fin. styczeń
-0.8% m/m
1.4% r/r
-0.8% m/m
1.4% r/r
0.1% m/m
1.7% r/r
08:00 Niemcy waga opis Inflacja HICP - fin. styczeń
-1% m/m
1.7% r/r
-1% m/m
1.7% r/r
0.3% m/m
1.7% r/r
08:45 Francja waga opis Inflacja HICP - fin. styczeń
-0.6% m/m
1.4% r/r
-0.6% m/m
1.4% r/r
0.1% m/m
1.9% r/r
08:45 Francja waga opis Inflacja CPI - fin. styczeń
-0.4% m/m
1.2% r/r
-0.5% m/m
1.2% r/r
0.0% m/m
1.6% r/r
08:45 Francja waga opis Indeks zaufania biznesu luty
103
102 103
09:00 Węgry waga opis Wynagrodzenia grudzień
10.2% r/r
10.4% r/r
09:00 Strefa Euro Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Peter Praet)
09:15 Francja waga opis Indeks PMI dla przemysłu - wst. luty
51.4
51 51.2
09:15 Francja waga opis Indeks PMI dla usług - wst. luty
49.8
48.7 47.8
09:30 Niemcy waga opis Indeks PMI dla przemysłu - wst. luty
47.6
49.8 49.7
09:30 Niemcy waga opis Indeks PMI dla usług - wst. luty
55.1
52.9 53
10:00 Strefa Euro waga opis Indeks PMI dla przemysłu - wst. luty
49.2
50.3 50.5
10:00 Strefa Euro waga opis Indeks PMI dla usług - wst. luty
52.3
51.4 51.2
10:00 Polska waga opis Sprzedaż detaliczna styczeń
-19.1% m/m
6.6% r/r
6.1% r/r 12.9% m/m
4.7% r/r
10:00 Włochy waga Inflacja CPI - fin. styczeń
0.1% m/m
0.9% r/r
0.1% m/m
0.9% r/r
-0.1% m/m
1.1% r/r
10:00 Polska waga opis Produkcja budowlano-montażowa styczeń
3.2% r/r
7.5% r/r 12.2% r/r
10:00 Polska waga opis Produkcja budowlano-montażowa s.a. styczeń
3.2% r/r
11.4% r/r
13:30 Strefa Euro Protokół z posiedzenia ECB styczeń
14:00 Polska waga opis Protokół z posiedzenia RPP luty
14:30 Kanada waga opis Sprzedaż hurtowników grudzień
0.3% m/m
-0.1% m/m -1,1% m/m revision
14:30 USA waga opis Indeks Fed z Filadelfii luty
-4.1
14 17
14:30 USA waga opis Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień
216 tys.
229 tys. 239 tys.
14:30 USA waga opis Zamówienia na dobra trwałego użytku - wst. grudzień
1.2% m/m
1.5% m/m 1% m/m revision
14:30 USA waga opis Zamówienia na dobra bez środków trans. - wst. grudzień
0.1% m/m
0.3% m/m -0,2% m/m revision
14:30 Strefa Euro Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Peter Praet)
14:50 USA Wystąpienie szefa Fed z Atlanty (Raphael Bostic)
15:45 USA waga opis Indeks PMI dla przemysłu - wst. luty
53.7
54.7 54.9
15:45 USA Indeks PMI dla usług - wst. luty
56.2
54.3 54.2
16:00 USA waga opis Sprzedaż domów na rynku wtórnym styczeń
4.94 mln
5 mln 5 mln revision
16:00 USA waga opis Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board styczeń
-0.1%
0.1% -0.1%
17:00 USA waga opis Zmiana zapasów benzyny tydzień
-1.45 mln brk
-1.1 mln brk 0.4 mln brk
17:00 USA waga opis Zmiana zapasów ropy tydzień
3.67 mln brk
3.1 mln brk 3.6 mln brk
17:00 USA waga opis Zmiana zapasów destylatów tydzień
-1.52 mln brk
-1.7 mln brk 1.2 mln brk
18:50 Kanada Wystąpienie publiczne szefa BoC (Stephen Poloz)
23:30 Australia Wystąpienie publiczne szefa RBA (Philip Lowe)
piątek, 22 lutego 2019
00:30 Japonia waga opis Inflacja CPI styczeń
0.4% r/r
0.3% r/r
00:30 Japonia waga opis Inflacja bazowa CPI styczeń
0.8% r/r
0.8% r/r 0.7% r/r
02:30 Chiny Ceny nieruchomości styczeń
9.7% r/r
08:00 Niemcy PKB n.s.a. - fin. IV kw.
0.9% r/r 1.1% r/r
08:00 Niemcy waga opis PKB s.a. - fin. IV kw.
0.0% k/k -0.2% k/k
08:30 Szwajcaria waga opis Produkcja przemysłowa IV kw.
1.4% r/r
09:00 Słowacja waga opis Inflacja HICP styczeń
2.2% r/r 1.9% r/r
09:30 Szwecja waga opis Protokół z posiedzenia Riksbank luty
10:00 Niemcy waga opis Indeks instytutu Ifo luty
99 99.1
10:00 Polska Wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS luty
103.4
11:00 Strefa Euro waga opis Inflacja bazowa HICP styczeń
-1.5% m/m
1.1% r/r
0.4% m/m
1.1% r/r
11:00 Strefa Euro waga opis Inflacja HICP styczeń
-1% m/m
1.4% r/r
0.0% m/m
1.6% r/r
12:00 Wlk. Brytania waga Sprzedaż detaliczna wg CBI luty
0
14:00 Polska waga opis Podaż pieniądza M3 styczeń
9.3% r/r 9.2% r/r
14:30 Kanada waga opis Sprzedaż bez samochodów grudzień
-0.3% m/m -0.6% m/m
14:30 Kanada waga opis Sprzedaż detaliczna grudzień
-0.3% m/m -0.9% m/m
14:40 USA Wystąpienie szefa Fed z Atlanty (Raphael Bostic)
16:30 Strefa Euro Wystąpienie publiczne szefa ECB (Mario Draghi)
19:00 USA Ilość wież wiertniczych dla rynku ropy tydzień
857
19:30 USA Wystąpienie szefa Fed z St. Louis (James Bullard)
19:30 USA Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed (Randal K. Quarles)
sobota, 23 lutego 2019
Brak danych
niedziela, 24 lutego 2019
22:45 Nowa Zelandia waga opis Sprzedaż detaliczna IV kw.
0.0% k/k
bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.