Kalendarium w FOREX-Wiadomości & Analizy - bossafx.pl
2019.06.17, godz. 00:35
Forex - rachunek VIP
kontakt.gif

Legenda

slupek3.jpg - wskaźnik istotności danych
opis.jpg - wskaźnik z opisem
erka.jpg - wartość przed korektą


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych
wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.

Czas Kraj Raport Okres Aktualne Prognoza Poprzednie
poniedziałek, 15 kwietnia 2019
09:00 Polska waga Wskaźnik Przyszłej Inflacji wg BIEC marzec
79.3
79.3
10:00 Polska Inflacja CPI - fin. marzec
0.3% m/m
1.7% r/r
0.3% m/m
1.7% r/r
0.4% m/m
1.2% r/r
wtorek, 16 kwietnia 2019
14:00 Polska waga opis Inflacja bez cen najbardziej zmiennych marzec
1.5% r/r
1.1% r/r
14:00 Polska waga opis Inflacja bez cen administrowanych marzec
1.9% r/r
1.4% r/r
14:00 Polska waga opis Inflacja - 15% średnia obcięta marzec
1.7% r/r
1.4% r/r
14:00 Polska waga opis Inflacja bez cen żywności i energii marzec
1.4% r/r
1.3% r/r 1% r/r
środa, 17 kwietnia 2019
10:00 Polska waga opis Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej kwiecień
7.2
8.2
10:00 Polska waga opis Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej kwiecień
3.5
4.7
10:00 Polska waga opis Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw marzec
6393.6 tys.
6378 tys.
10:00 Polska waga opis Zatrudnienie marzec
3% r/r
2.9% r/r 2.9% r/r
10:00 Polska waga opis Wynagrodzenie marzec
5.7% r/r
7.2% r/r 7.6% r/r
10:00 Polska waga opis Przeciętne wynagrodzenie brutto marzec
5164.5 PLN
4949.4 PLN
czwartek, 18 kwietnia 2019
09:00 Polska waga Wskaźnik Dobrobytu wg BIEC kwiecień
104.7
104,7 revision
10:00 Polska waga opis Ceny produkcji sprzedanej przemysłu marzec
0.2% m/m
2.5% r/r
2.6% r/r 0.5% m/m
2.9% r/r
10:00 Polska waga opis Ceny produkcji budowlano-montażowej marzec
3.7% r/r
3,7% r/r revision
10:00 Polska waga opis Produkcja przemysłowa marzec
9.8% m/m
5.6% r/r
4.2% r/r -1.5% m/m
6.9% r/r
10:00 Polska waga opis Produkcja przemysłowa s.a. marzec
7.8% r/r
6.5% r/r
14:00 Polska waga opis Protokół z posiedzenia RPP kwiecień
piątek, 19 kwietnia 2019
10:00 Polska Wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS kwiecień
102.2
105.2
sobota, 20 kwietnia 2019
Brak danych
niedziela, 21 kwietnia 2019
Brak danych