Kalendarium w FOREX-Wiadomości & Analizy - bossafx.pl
2019.03.26, godz. 15:01
Forex - rachunek VIP
kontakt.gif

Legenda

slupek3.jpg - wskaźnik istotności danych
opis.jpg - wskaźnik z opisem
erka.jpg - wartość przed korektą


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych
wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.

Czas Kraj Raport Okres Aktualne Prognoza Poprzednie
poniedziałek, 09 lipca 2018
01:50 Japonia waga opis Saldo rachunku bieżącego n.s.a. maj
1938.3 mld JPY
1240 mld JPY 1845.1 mld JPY
01:50 Japonia waga opis Saldo rachunku bieżącego s.a. maj
1850 mld JPY
1885.5 mld JPY
07:45 Szwajcaria waga opis Stopa bezrobocia n.s.a. czerwiec
2.4%
2.4%
07:45 Szwajcaria waga opis Stopa bezrobocia s.a. czerwiec
2.6%
2.5% 2,7% revision
08:00 Niemcy waga opis Bilans handlu zagranicznego s.a. maj
20.3 mld EUR
20 mld EUR 19.4 mld EUR
08:00 Niemcy waga opis Import s.a. maj
0.7% m/m
-0.3% m/m 2.2% m/m
08:00 Niemcy waga opis Eksport s.a. maj
1.8% m/m
0.7% m/m -0.3% m/m
09:00 Czechy waga opis Bilans handlu zagranicznego maj
6.9 mld CZK
14.5 mld CZK 17,5 mld CZK revision
09:00 Czechy waga opis Produkcja przemysłowa maj
1.4% r/r
1.3% r/r 5.5% r/r
09:00 Słowacja waga opis Bilans handlu zagranicznego maj
358.8 mln EUR
240 mln EUR 272,4 mln EUR revision
10:30 Strefa Euro waga opis Indeks Sentix lipiec
12.1
8.2 9.3
15:00 Strefa Euro Wystąpienie publiczne szefa ECB (Mario Draghi)
15:10 USA Wystąpienie szefa Fed z Minneapolis (Neel Kashkari)
21:00 USA waga opis Kredyt konsumencki maj
24.6 mld USD
12.5 mld USD 10,3 mld USD revision
wtorek, 10 lipca 2018
03:30 Chiny waga opis Inflacja CPI czerwiec
1.9% r/r
1.9% r/r 1.8% r/r
03:30 Chiny waga opis Inflacja PPI czerwiec
4.7% r/r
4.5% r/r 4.1% r/r
03:30 Australia waga opis Indeks zaufania biznesu czerwiec
6
6
08:00 Norwegia Inflacja bazowa CPI czerwiec
1.1% r/r
1.1% r/r 1.2% r/r
08:00 Norwegia Inflacja CPI czerwiec
2.6% r/r
2.4% r/r 2.3% r/r
08:00 Norwegia Inflacja PPI czerwiec
20% r/r
14.5% r/r
08:45 Francja waga opis Produkcja przemysłowa maj
-0.2% m/m
0.6% m/m -0.5% m/m
09:00 Węgry waga opis Bilans handlu zagranicznego - wst. maj
577 mln EUR
725 mln EUR 517 mln EUR
09:00 Węgry waga opis Inflacja CPI czerwiec
0.3% m/m
3.1% r/r
3.1% r/r 0.6% m/m
2.8% r/r
10:00 Włochy waga Produkcja przemysłowa maj
0.7% m/m
0.8% m/m -1,3% m/m revision
10:30 Wlk. Brytania waga opis Bilans handlu zagranicznego maj
-12.4 mld GBP
-12 mld GBP -12,4 mld GBP revision
10:30 Wlk. Brytania waga opis Przetwórstwo przemysłowe maj
0.4% m/m
1.1% r/r
0.7% m/m
2% r/r
-1,3% m/m 0,9% r/r revision
10:30 Wlk. Brytania waga opis Produkcja przemysłowa maj
-0.4% m/m
0.8% r/r
0.5% m/m
1.9% r/r
-1% m/m 1,6% r/r revision
11:00 Niemcy waga opis Indeks instytutu ZEW lipiec
-24.7
-18.2 -16.1
14:15 Kanada waga opis Rozpoczęte budowy domów czerwiec
248.1 tys.
210 tys. 193,9 tys. revision
14:30 Kanada waga opis Pozwolenia na budowę domów maj
4.7% m/m
-4,7% m/m revision
19:00 Strefa Euro Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Sabine Lautenschläger)
22:40 USA waga opis Zmiana zapasów ropy wg API tydzień
-6.8 mln brk
-4.5 mln brk
środa, 11 lipca 2018
01:50 Japonia waga opis Zamówienia na sprzęt, maszyny i urządzenia maj
-3.7% m/m
-5.5% m/m 10.1% m/m
03:30 Australia waga opis Kredyt hipoteczny maj
1.1% m/m
-1.9% m/m -0,9% m/m revision
09:00 Czechy waga opis Inflacja CPI czerwiec
0.4% m/m
2.6% r/r
0.3% m/m
2.5% r/r
0.5% m/m
2.2% r/r
09:00 Czechy waga opis Stopa bezrobocia czerwiec
2.9%
2.9% 3%
09:00 Turcja waga Saldo rachunku bieżącego maj
-5.88 mld USD
-5.45 mld USD -5.43 mld USD
09:00 Strefa Euro Wystąpienie publiczne szefa ECB (Mario Draghi)
09:30 Strefa Euro Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Peter Praet)
13:00 USA waga opis Wnioski o kredyt hipoteczny tydzień
2.5%
-0.5%
13:30 Polska waga opis Stopa depozytowa lipiec
0.50%
0.50% 0.50%
13:30 Polska waga opis Stopa lombardowa lipiec
2.50%
2.50% 2.50%
13:30 Polska waga opis Stopa referencyjna lipiec
1.50%
1.50% 1.50%
13:30 Polska waga opis Stopa redyskontowa lipiec
1.75%
1.75% 1.75%
14:00 Strefa Euro Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Yves Mersch)
14:30 USA waga opis Inflacja bazowa PPI czerwiec
0.3% m/m
2.8% r/r
0.2% m/m
2.6% r/r
0.3% m/m
2.4% r/r
14:30 USA waga opis Inflacja PPI czerwiec
0.3% m/m
3.4% r/r
0.2% m/m
3.2% r/r
0.5% m/m
3.1% r/r
16:00 Kanada waga Decyzja BoC ws. stóp procentowych lipiec
1.50%
1.50% 1.25%
16:00 Polska waga opis Komunikat po posiedzeniu RPP lipiec
16:00 USA waga opis Zapasy hurtowników maj
0.6% m/m
0.6% m/m 0.1% m/m
16:30 Kanada waga Raport Banku Kanady nt. polityki monetarnej II kw.
16:30 USA waga opis Zmiana zapasów benzyny tydzień
-0.7 mln brk
-0.75 mln brk -1.5 mln brk
16:30 USA waga opis Zmiana zapasów ropy tydzień
-12.6 mln brk
-4.5 mln brk 1.24 mln brk
16:30 USA waga opis Zmiana zapasów destylatów tydzień
4.1 mln brk
1.2 mln brk 0.1 mln brk
17:15 Kanada waga Konferencja prasowa Banku Kanady II kw.
17:30 Strefa Euro Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Dani?le Nouy)
czwartek, 12 lipca 2018
08:00 Niemcy waga opis Inflacja CPI - fin. czerwiec
0.1% m/m
2.1% r/r
0.1% m/m
2.1% r/r
0.5% m/m
2.2% r/r
08:00 Niemcy waga opis Inflacja HICP - fin. czerwiec
0.1% m/m
2.1% r/r
0.1% m/m
2.1% r/r
0.6% m/m
2.2% r/r
08:45 Francja waga opis Inflacja HICP - fin. czerwiec
0.0% m/m
2.3% r/r
0.1% m/m
2.4% r/r
0.5% m/m
2.5% r/r
08:45 Francja waga opis Inflacja CPI - fin. czerwiec
0.1% m/m
2.1% r/r
0.1% m/m
2.1% r/r
0.4% m/m
2% r/r
09:00 Węgry waga opis Produkcja przemysłowa w.d.a. - fin. maj
3.8% r/r
3.8% r/r 2.9% r/r
09:00 Węgry waga opis Produkcja przemysłowa s.a. - fin. maj
1.9% m/m
1.9% m/m 0.2% m/m
09:00 Węgry waga opis Produkcja przemysłowa n.s.a. - fin. maj
0.4% r/r
0.4% r/r 7.8% r/r
09:00 Słowacja waga opis Produkcja przemysłowa maj
2.5% r/r
4.5% r/r 4,1% r/r revision
09:30 Szwecja waga opis Inflacja CPI czerwiec
0.2% m/m
2.1% r/r
0.2% m/m
2.1% r/r
0.2% m/m
1.9% r/r
09:30 Szwecja Inflacja bazowa CPI CPIF czerwiec
0.3% m/m
2.2% r/r
0.3% m/m
2.2% r/r
0.3% m/m
2.1% r/r
09:30 Szwecja waga opis Protokół z posiedzenia Riksbank lipiec
11:00 Strefa Euro waga Produkcja przemysłowa w.d.a. maj
2.4% r/r
2.2% r/r 1.7% r/r
11:00 Strefa Euro waga opis Produkcja przemysłowa s.a. maj
1.3% m/m
1.1% m/m -0,8% m/m revision
13:30 Strefa Euro Protokół z posiedzenia ECB czerwiec
14:30 USA waga opis Inflacja bazowa CPI czerwiec
0.2% m/m
2.3% r/r
0.2% m/m
2.3% r/r
0.2% m/m
2.2% r/r
14:30 USA waga opis Inflacja CPI czerwiec
0.1% m/m
2.9% r/r
0.2% m/m
2.9% r/r
0.2% m/m
2.8% r/r
14:30 USA waga opis Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień
214 tys.
225 tys. 232 tys. revision
14:30 Kanada waga opis Indeks cen nowych domów maj
0.0% m/m
0.2% m/m 0.0% m/m
18:15 USA Wystąpienie szefa Fed z Filadelfii (Patrick Harker)
20:00 USA waga opis Budżet federalny czerwiec
-74.9 mld USD
-146.8 mld USD
piątek, 13 lipca 2018
02:00 USA Wystąpienie szefa Fed z Minneapolis (Neel Kashkari)
05:04 Chiny waga opis Bilans handlu zagranicznego czerwiec
41.6 mld USD
27.5 mld USD 24.9 mld USD
05:04 Chiny waga opis Eksport czerwiec
11.3% r/r
10.2% r/r 12.6% r/r
05:04 Chiny waga opis Import czerwiec
14.1% r/r
22% r/r 26% r/r
06:30 Japonia waga opis Produkcja przemysłowa n.s.a. - fin. maj
4.2% r/r
4.2% r/r 2.6% r/r
06:30 Japonia waga opis Produkcja przemysłowa s.a. - fin. maj
-0.2% m/m
-0.2% m/m 0.5% m/m
08:00 Norwegia Bilans handlu zagranicznego czerwiec
22 mld NOK
16.3 mld NOK
09:00 Czechy waga Protokół z posiedzenia CNB czerwiec
09:00 Hiszpania waga opis Inflacja CPI czerwiec
0.3% m/m
2.3% r/r
0.3% m/m
2.3% r/r
0.9% m/m
2.1% r/r
09:00 Hiszpania waga opis Inflacja HICP czerwiec
0.2% m/m
2.3% r/r
0.2% m/m
2.3% r/r
0.9% m/m
2.1% r/r
09:00 Słowacja waga opis Inflacja CPI czerwiec
0.1% m/m
2.8% r/r
0.2% m/m
2.8% r/r
0.0% m/m
2.6% r/r
09:00 Polska waga Wskaźnik Przyszłej Inflacji wg BIEC czerwiec
82.2
81,6 revision
09:15 Szwajcaria waga opis Ceny producentów i importu czerwiec
0.2% m/m
3.5% r/r
0.2% m/m 0.2% m/m
3.2% r/r
09:15 Szwajcaria waga opis Ceny producentów czerwiec
0.2% m/m
1.9% r/r
-0.3% m/m
1.6% r/r
10:00 Polska Inflacja CPI - fin. czerwiec
0.1% m/m
2% r/r
0.1% m/m
1.9% r/r
0.2% m/m
1.7% r/r
10:32 Chiny waga opis Nowe kredyty czerwiec
1840 mld CNY
1600 mld CNY 1150 mld CNY
10:32 Chiny waga opis Podaż pieniądza M2 czerwiec
8% r/r
8.3% r/r 8.3% r/r
14:30 USA waga opis Ceny importu czerwiec
-0.4% m/m
0.2% m/m 0,9% m/m revision
14:30 USA waga opis Ceny eksportu czerwiec
0.3% m/m
0.3% m/m 0.6% m/m
14:30 USA waga opis Ceny importu bez ropy czerwiec
-0.3% m/m
0.1% m/m
14:30 USA waga opis Ceny eksportu bez towarów rolniczych czerwiec
0.4% m/m
0,6% m/m revision
16:00 USA Oczekiwania inflacyjne długoterminowe - wst. lipiec
2.4
2.6
16:00 USA Oczekiwania inflacyjne krótkoterminowe - wst. lipiec
2.9
3
16:00 USA waga opis Indeks Uniwersytetu Michigan - wst. lipiec
97.1
98.3 98.2
18:30 USA Wystąpienie szefa Fed z Atlanty (Raphael Bostic)
19:00 USA Ilość wież wiertniczych dla rynku ropy tydzień
863
863
sobota, 14 lipca 2018
Brak danych
niedziela, 15 lipca 2018
Brak danych
bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.