Kalendarium w FOREX-Wiadomości & Analizy - bossafx.pl
2019.02.20, godz. 04:37
Forex - rachunek VIP
kontakt.gif

Legenda

slupek3.jpg - wskaźnik istotności danych
opis.jpg - wskaźnik z opisem
erka.jpg - wartość przed korektą


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych
wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.

Czas Kraj Raport Okres Aktualne Prognoza Poprzednie
poniedziałek, 12 lutego 2018
09:15 Szwajcaria waga opis Inflacja CPI styczeń
-0.1% m/m
0.7% r/r
-0.1% m/m
0.8% r/r
0.0% m/m
0.8% r/r
10:03 Chiny waga opis Nowe kredyty styczeń
2900 mld CNY
2000 mld CNY 584.4 mld CNY
10:03 Chiny waga opis Podaż pieniądza M2 styczeń
8.6% r/r
8.4% r/r 8.2% r/r
20:00 USA waga opis Budżet federalny styczeń
49.2 mld USD
51 mld USD -23.2 mld USD
wtorek, 13 lutego 2018
01:30 Australia waga opis Indeks zaufania biznesu styczeń
12
11
09:00 Węgry waga opis Inflacja CPI styczeń
0.3% m/m
2.1% r/r
2.1% r/r 0.0% m/m
2.1% r/r
09:00 Węgry waga opis Produkcja przemysłowa w.d.a. - fin. grudzień
4.5% r/r
4.5% r/r 3.6% r/r
09:00 Węgry waga opis Produkcja przemysłowa s.a. - fin. grudzień
1.2% m/m
1.2% m/m -2.1% m/m
09:00 Węgry waga opis Produkcja przemysłowa n.s.a. - fin. grudzień
-0.5% r/r
-0.5% r/r 3.6% r/r
09:15 Szwajcaria waga opis Ceny producentów i importu styczeń
0.3% m/m
1.8% r/r
0.2% m/m
1.7% r/r
0.2% m/m
1.8% r/r
09:15 Szwajcaria waga opis Ceny producentów styczeń
0.3% m/m
0.5% r/r
0.1% m/m
0.5% r/r
10:00 Czechy waga opis Saldo rachunku bieżącego grudzień
-2.92 mld CZK
-6.5 mld CZK 0.04 mld CZK
10:30 Wlk. Brytania waga opis Inflacja bazowa CPI styczeń
-0.8% m/m
2.7% r/r
-0.9% m/m
2.6% r/r
0.3% m/m
2.5% r/r
10:30 Wlk. Brytania waga opis Inflacja RPI styczeń
-0.8% m/m
4.0% r/r
-0.7% m/m
4.1% r/r
0.8% m/m
4.1% r/r
10:30 Wlk. Brytania waga opis Inflacja CPI styczeń
-0.5% m/m
3.0% r/r
-0.6% m/m
2.9% r/r
0.4% m/m
3% r/r
10:30 Wlk. Brytania waga opis Inflacja bazowa PPI styczeń
0.3% m/m
2.2% r/r
0.3% m/m
2.3% r/r
0,2% m/m 2,4% r/r revision
10:30 Wlk. Brytania waga opis Inflacja PPI styczeń
0.1% m/m
2.8% r/r
0.2% m/m
3.0% r/r
0.4% m/m
3.3% r/r
14:00 Polska waga opis Saldo obrotów towarowych grudzień
-1268 mln EUR
-290 mln EUR 150 mln EUR revision
14:00 Polska waga opis Saldo rachunku bieżącego grudzień
-1152 mln EUR
-230 mln EUR 272 mln EUR revision
14:00 USA Wystąpienie szefa Fed z Cleveland (Loretta Mester)
22:40 USA waga opis Zmiana zapasów ropy wg API tydzień
3.95 mln brk
2.6 mln brk -1 mln brk
środa, 14 lutego 2018
00:50 Japonia PKB n.s.a. - wst. IV kw.
1.5% r/r
1,9% r/r revision
00:50 Japonia PKB (annualizowany) - wst. IV kw.
0.5%
0.9% 2,2% revision
00:50 Japonia waga opis PKB s.a. - wst. IV kw.
0.1% k/k
0.2% k/k 0.6% k/k
08:00 Niemcy PKB n.s.a. - wst. IV kw.
2.3% r/r
2.3% r/r 2,2% r/r revision
08:00 Niemcy waga opis PKB s.a. - wst. IV kw.
0.6% k/k
0.6% k/k 0,7% k/k revision
08:00 Niemcy waga opis Inflacja CPI - fin. styczeń
-0.7% m/m
1.6% r/r
-0.7% m/m
1.6% r/r
0.6% m/m
1.7% r/r
08:00 Niemcy waga opis Inflacja HICP - fin. styczeń
-1% m/m
1.4% r/r
-1% m/m
1.4% r/r
0.8% m/m
1.6% r/r
08:00 Turcja waga Saldo rachunku bieżącego grudzień
-7.7 mld USD
-7.5 mld USD -4.2 mld USD
09:00 Czechy waga opis Inflacja CPI styczeń
0.6% m/m
2.2% r/r
0.6% m/m
2.2% r/r
0.1% m/m
2.4% r/r
09:00 Niemcy Wystąpienie publiczne szefa Bundesbanku (Jens Weidmann)
09:00 Słowacja waga opis PKB - wst. IV kw.
3.5% r/r
3.4% r/r 3.4% r/r
09:00 Węgry waga opis PKB n.s.a. - wst. IV kw.
4.4% r/r
4.1% r/r 3.9% r/r
09:00 Węgry PKB s.a. - wst. IV kw.
1.3% k/k
4.8% r/r
1% k/k 4,1% r/r revision
09:30 Szwecja Stopa procentowa luty
-0.50%
-0.50% -0.50%
10:00 Polska waga opis PKB n.s.a. - wst. IV kw.
5.1% r/r
5.2% r/r 4.9% r/r
10:00 Polska waga opis PKB s.a. - wst. IV kw.
1.0% k/k
4.3% r/r
1.2% k/k 1.2% k/k
5.2% r/r
10:00 Włochy waga opis PKB - wst. IV kw.
0.3% k/k
1.6% r/r
0.4% k/k
1.6% r/r
0.5% k/k
1.8% r/r
11:00 Strefa Euro waga opis PKB s.a. - rew. IV kw.
0.6% k/k
2.7% r/r
0.6% k/k
2.7% r/r
0.7% k/k
2.8% r/r
11:00 Strefa Euro waga Produkcja przemysłowa w.d.a. grudzień
5.2% r/r
4.2% r/r 3,7% r/r revision
11:00 Strefa Euro waga opis Produkcja przemysłowa s.a. grudzień
0.4% m/m
0.0% m/m 1,3% m/m revision
11:20 Strefa Euro Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Yves Mersch)
13:00 USA waga opis Wnioski o kredyt hipoteczny tydzień
-4.1%
0.7%
13:45 Strefa Euro Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Yves Mersch)
14:00 Węgry waga Protokół z posiedzenia NBH styczeń
14:30 USA waga opis Inflacja bazowa CPI styczeń
0.3% m/m
1.8% r/r
0.2% m/m
1.7% r/r
0,2% m/m revision
14:30 USA waga opis Inflacja CPI styczeń
0.5% m/m
2.1% r/r
0.3% m/m
1.9% r/r
0,2% m/m revision
14:30 USA waga opis Sprzedaż bez samochodów styczeń
0.0% m/m
0.4% m/m 0,1% m/m revision
14:30 USA Sprzedaż bez samochodów i paliw styczeń
-0.2% m/m
0,0% m/m revision
14:30 USA waga opis Sprzedaż detaliczna styczeń
-0.3% m/m
0.2% m/m 0,0% m/m revision
16:00 USA waga opis Zapasy niesprzedanych towarów grudzień
0.4% m/m
0.3% m/m 0.4% m/m
16:30 USA waga opis Zmiana zapasów benzyny tydzień
3.6 mln brk
1.4 mln brk 3.4 mln brk
16:30 USA waga opis Zmiana zapasów ropy tydzień
1.84 mln brk
2.6 mln brk 1.9 mln brk
16:30 USA waga opis Zmiana zapasów destylatów tydzień
-0.46 mln brk
-1.6 mln brk 3.9 mln brk
czwartek, 15 lutego 2018
00:50 Japonia waga opis Zamówienia na sprzęt, maszyny i urządzenia grudzień
-11.9% m/m
-2.3% m/m 5.7% m/m
01:30 Australia waga opis Stopa bezrobocia styczeń
5.5%
5.5% 5,6% revision
01:30 Australia waga opis Zmiana zatrudnienia styczeń
16 tys.
15.2 tys. 33,5 tys. revision
05:30 Japonia waga opis Produkcja przemysłowa n.s.a. - fin. grudzień
4.4% r/r
4.2% r/r 3.6% r/r
05:30 Japonia waga opis Produkcja przemysłowa s.a. - fin. grudzień
2.9% m/m
2.7% m/m 0.5% m/m
07:30 Francja waga opis Stopa bezrobocia s.a. IV kw.
8.9%
9,6% revision
08:00 Norwegia Bilans handlu zagranicznego styczeń
28.8 mld NOK
24.7 mld NOK
08:00 Turcja waga Stopa bezrobocia grudzień
10.3%
10.3%
09:00 Słowacja waga opis Inflacja CPI styczeń
0.8% m/m
2.4% r/r
0.7% m/m
2.3% r/r
0.0% m/m
1.9% r/r
09:00 Hiszpania waga opis Inflacja CPI styczeń
-1.1% m/m
0.6% r/r
-1.1% m/m
0.5% r/r
0.0% m/m
1.1% r/r
09:00 Hiszpania waga opis Inflacja HICP styczeń
-1.5% m/m
0.7% r/r
-1.5% m/m
0.7% r/r
0.0% m/m
1.2% r/r
09:00 Polska waga Wskaźnik Przyszłej Inflacji wg BIEC styczeń
81.4
81,2 revision
09:15 Strefa Euro Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Yves Mersch)
09:30 Szwecja waga opis Stopa bezrobocia styczeń
7%
7% 6%
10:00 Polska Inflacja CPI - fin. styczeń
0.3% m/m
1.9% r/r
0.2% m/m
1.9% r/r
0.2% m/m
2.1% r/r
10:00 Włochy waga Bilans handlu zagranicznego grudzień
5.25 mld EUR
4.44 mld EUR 5,69 mld EUR revision
11:00 Strefa Euro waga opis Bilans handlu zagranicznego s.a. grudzień
23.8 mld EUR
22.6 mld EUR 22.5 mld EUR
11:00 Strefa Euro waga opis Bilans handlu zagranicznego n.s.a. grudzień
25.4 mld EUR
26.3 mld EUR
11:45 Strefa Euro Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Peter Praet)
13:00 Strefa Euro Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Sabine Lautenschläger)
14:30 USA waga opis Indeks Fed z Filadelfii luty
25.8
21.1 22.2
14:30 USA waga opis Indeks NY Empire State luty
13.1
17.5 17.7
14:30 USA waga opis Inflacja bazowa PPI styczeń
0.4% m/m
2.2% r/r
0.2% m/m
2.1% r/r
-0.1% m/m
2.3% r/r
14:30 USA waga opis Inflacja PPI styczeń
0.4% m/m
2.7% r/r
0.4% m/m
2.5% r/r
-0.1% m/m
2.6% r/r
14:30 USA waga opis Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień
230 tys.
230 tys. 223 tys. revision
15:15 USA waga opis Produkcja przemysłowa styczeń
-0.1% m/m
0.2% m/m 0,4% m/m revision
15:15 USA waga opis Wykorzystanie mocy produkcyjnych styczeń
77.5%
78% 77,7% revision
16:00 USA waga opis Indeks rynku nieruchomości - NAHB luty
72
72 72
22:00 USA waga opis Napływ kapitałów długoterminowych grudzień
27.3 mld USD
50 mld USD 57.5 mld USD
22:00 USA waga opis Miesięczny napływ kapitałów netto grudzień
-119.3 mld USD
33,5 mld USD revision
piątek, 16 lutego 2018
09:00 Czechy waga opis PKB s.a. - wst. IV kw.
0.5% k/k
5.1% r/r
0.6% k/k
5.2% r/r
0.5% k/k
5% r/r
09:20 Strefa Euro Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Benoit Coeuré)
10:00 Polska waga opis Przeciętne wynagrodzenie brutto styczeń
4588.6 PLN
4973.7 PLN
10:00 Polska waga opis Wynagrodzenie styczeń
7.3% r/r
6.9% r/r 7.3% r/r
10:00 Polska waga opis Zatrudnienie styczeń
3.8% r/r
3.4% r/r 4.6% r/r
10:00 Polska waga opis Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw styczeń
6186.6 tys.
6064.8 tys.
10:30 Wlk. Brytania waga opis Sprzedaż detaliczna styczeń
0.1% m/m
1.6% r/r
0.5% m/m
2.6% r/r
-1,4% m/m 1,5% r/r revision
14:30 USA waga opis Ceny importu styczeń
1% m/m
0.6% m/m 0,2% m/m revision
14:30 USA waga opis Ceny eksportu styczeń
0.8% m/m
0.3% m/m 0,1% m/m revision
14:30 USA waga opis Ceny importu bez ropy styczeń
0.5% m/m
0,0% m/m revision
14:30 USA waga opis Ceny eksportu bez towarów rolniczych styczeń
0.9% m/m
0,1% m/m revision
14:30 USA waga opis Rozpoczęte budowy domów styczeń
1326 tys.
1234 tys. 1209 tys. revision
14:30 USA waga opis Pozwolenia na budowę domów styczeń
1396 tys.
1300 tys. 1300 tys. revision
16:00 USA Oczekiwania inflacyjne długoterminowe - wst. luty
2.5
2.5
16:00 USA Oczekiwania inflacyjne krótkoterminowe - wst. luty
2.7
2.7
16:00 USA waga opis Indeks Uniwersytetu Michigan - wst. luty
99.9
95.5 95.7
19:00 USA Ilość wież wiertniczych dla rynku ropy tydzień
798
791
sobota, 17 lutego 2018
Brak danych
niedziela, 18 lutego 2018
Brak danych
bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.