Kalendarium w FOREX-Wiadomości & Analizy - bossafx.pl
2019.03.20, godz. 18:35
Forex - rachunek VIP
kontakt.gif

Legenda

slupek3.jpg - wskaźnik istotności danych
opis.jpg - wskaźnik z opisem
erka.jpg - wartość przed korektą


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych
wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.

Czas Kraj Raport Okres Aktualne Prognoza Poprzednie
środa, 20 marca 2019
00:50 Japonia waga Protokół z posiedzenia BoJ styczeń
08:00 Niemcy waga opis Inflacja PPI luty
-0.1% m/m
2.6% r/r
0.2% m/m
2.9% r/r
0.4% m/m
2.6% r/r
09:00 Polska waga Wskaźnik Dobrobytu wg BIEC marzec
104.8
104,8 revision
10:00 Polska waga opis Ceny produkcji sprzedanej przemysłu luty
0.5% m/m
2.9% r/r
2.7% r/r 0.2% m/m
2.2% r/r
10:00 Polska waga opis Ceny produkcji budowlano-montażowej luty
3.6% r/r
3,6% r/r revision
10:00 Polska waga opis Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej marzec
8.2
5.5
10:00 Polska waga opis Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej marzec
4.7
3.2
10:00 Polska waga opis Produkcja przemysłowa luty
-1.5% m/m
6.9% r/r
4.8% r/r 7.4% m/m
6.1% r/r
10:00 Polska waga opis Produkcja przemysłowa s.a. luty
6.5% r/r
6.1% r/r
10:30 Wlk. Brytania waga opis Inflacja bazowa CPI luty
0.5% m/m
1.8% r/r
0.5% m/m
1.9% r/r
-0.8% m/m
1.9% r/r
10:30 Wlk. Brytania waga opis Inflacja RPI luty
0.7% m/m
2.5% r/r
0.7% m/m
2.5% r/r
-0.9% m/m
2.5% r/r
10:30 Wlk. Brytania waga opis Inflacja CPI luty
0.5% m/m
1.9% r/r
0.5% m/m
1.8% r/r
-0.8% m/m
1.8% r/r
10:30 Wlk. Brytania waga opis Inflacja bazowa PPI luty
0.1% m/m
2.2% r/r
0.2% m/m
2.3% r/r
0.4% m/m
2.4% r/r
10:30 Wlk. Brytania waga opis Inflacja PPI luty
0.1% m/m
2.2% r/r
0.1% m/m
2.2% r/r
0.0% m/m
2.1% r/r
12:00 USA waga opis Wnioski o kredyt hipoteczny tydzień
1.6%
2.3%
12:00 Wlk. Brytania waga opis Wskaźnik zamówień wg CBI marzec
1
2 6
15:30 USA waga opis Zmiana zapasów benzyny tydzień
-4.6 mln brk
-2.1 mln brk -4.6 mln brk
15:30 USA waga opis Zmiana zapasów ropy tydzień
-9.6 mln brk
-0.8 mln brk -3.86 mln brk
15:30 USA waga opis Zmiana zapasów destylatów tydzień
-4.1 mln brk
-1.3 mln brk 0.4 mln brk
19:00 USA waga opis Decyzja FOMC ws. stóp procentowych marzec
19:00 USA waga opis Projekcje makroekonomiczne FOMC
19:30 USA waga opis Konferencja prasowa po posiedzeniu FOMC marzec
22:45 Nowa Zelandia waga opis PKB s.a. IV kw.
0.6% k/k
2.5% r/r
0.5% k/k
2.6% r/r
bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.