Kalendarium w FOREX-Wiadomości & Analizy - bossafx.pl
2019.03.19, godz. 18:26
Forex - rachunek VIP
kontakt.gif

Legenda

slupek3.jpg - wskaźnik istotności danych
opis.jpg - wskaźnik z opisem
erka.jpg - wartość przed korektą


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych
wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.

Czas Kraj Raport Okres Aktualne Prognoza Poprzednie
wtorek, 19 marca 2019
01:30 Australia waga opis Indeks cen nieruchomości IV kw.
-2.4% k/k
-1.9% k/k -1.5% k/k
01:30 Australia waga Protokół z posiedzenia RBA marzec
08:00 Szwajcaria waga opis Bilans handlu zagranicznego luty
3.13 mld CHF
2.88 mld CHF 3.04 mld CHF
10:00 Polska waga opis Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw luty
6378 tys.
6368.4 tys.
10:00 Polska waga opis Zatrudnienie luty
2.9% r/r
2.9% r/r 2.9% r/r
10:00 Polska waga opis Wynagrodzenie luty
7.6% r/r
7.2% r/r 7.5% r/r
10:00 Polska waga opis Przeciętne wynagrodzenie brutto luty
4949.4 PLN
4931.8 PLN
10:05 Włochy waga Bilans handlu zagranicznego styczeń
0.32 mld EUR
3.45 mld EUR 2,76 mld EUR revision
10:30 Wlk. Brytania waga opis Stopa bezrobocia styczeń
3.9%
4% 4%
10:30 Wlk. Brytania waga Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych luty
27 tys.
13.1 tys. 15,7 tys. revision
10:30 Wlk. Brytania Średnie tygodniowe wynagrodzenie bez bonusów (r/r) styczeń
3.4%
3.4% 3.4%
10:30 Wlk. Brytania Średnie tygodniowe wynagrodzenie (r/r) styczeń
3.4%
3.2% 3,5% revision
10:35 Strefa Euro Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Peter Praet)
11:00 Niemcy waga opis Indeks instytutu ZEW marzec
-3.6
-11 -13.4
15:00 USA waga opis Zamówienia w przemyśle styczeń
0.1% m/m
0.3% m/m 0.1% m/m
15:00 USA waga opis Zamówienia na dobra trwałego użytku - fin. styczeń
0.3% m/m
0.4% m/m 1.3% m/m
15:00 USA waga opis Zamówienia na dobra bez środków trans. - fin. styczeń
-0.2% m/m
-0.1% m/m 0.3% m/m
21:40 USA waga opis Zmiana zapasów ropy wg API tydzień
-0.9 mln brk -2.6 mln brk
22:45 Nowa Zelandia waga opis Saldo rachunku bieżącego IV kw.
-3.55 mld NZD -6.15 mld NZD
bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.