Kalendarium w FOREX-Wiadomości & Analizy - bossafx.pl
2018.04.27, godz. 10:40
Forex - rachunek VIP
kontakt.gif

Legenda

slupek3.jpg - wskaźnik istotności danych
opis.jpg - wskaźnik z opisem
erka.jpg - wartość przed korektą


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych
wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.

Czas Kraj Raport Okres Aktualne Prognoza Poprzednie
piątek, 27 kwietnia 2018
00:45 Nowa Zelandia waga opis Bilans handlu zagranicznego marzec
-86 mln NZD
200 mln NZD 172 mln NZD revision
01:30 Japonia waga opis Inflacja bazowa CPI w rejonie Tokio kwiecień
0.6% r/r
0.8% r/r 0.8% r/r
01:30 Japonia waga opis Stopa bezrobocia marzec
2.5%
2.5% 2.5%
01:50 Japonia waga opis Produkcja przemysłowa n.s.a. - wst. marzec
2.2% r/r
1.6% r/r
01:50 Japonia waga opis Produkcja przemysłowa s.a. - wst. marzec
1.2% m/m
0.5% m/m 0.0% m/m
01:50 Japonia waga opis Sprzedaż detaliczna marzec
1% r/r
1.7% r/r 1,7% r/r revision
03:30 Australia waga opis Inflacja PPI I kw.
0.5% k/k
1.7% r/r
0.4% k/k 0.6% k/k
1.7% r/r
05:03 Japonia waga Decyzja BoJ ws. stóp procentowych kwiecień
-0.1%
-0.1% -0.1%
07:30 Francja waga opis PKB s.a. - wst. I kw.
0.3% k/k
0.4% k/k 0.7% k/k
07:45 Strefa Euro Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Yves Mersch)
08:00 Niemcy waga opis Ceny importu marzec
0.0% m/m
-0.1% r/r
0.1% m/m
0.0% r/r
-0.6% m/m
-0.6% r/r
08:00 Wlk. Brytania waga opis Indeks cen nieruchomości - Nationwide kwiecień
0.2% m/m
0.2% m/m -0.2% m/m
08:30 Japonia Konferencja prasowa po posiedzeniu BOJ kwiecień
08:45 Francja Inflacja HICP - wst. kwiecień
0.1% m/m
1.8% r/r
1.7% r/r 1.1% m/m
1.7% r/r
08:45 Francja Inflacja CPI - wst. kwiecień
0.1% m/m
1.6% r/r
1.6% r/r 1% m/m
1.6% r/r
08:45 Francja waga opis Inflacja PPI marzec
0.4% m/m
2.5% r/r
1,6% r/r revision
08:45 Francja waga opis Wydatki konsumentów marzec
0.1% m/m
0.9% m/m 2,5% m/m revision
08:45 Strefa Euro Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Sabine Lautenschläger)
09:00 Węgry waga opis Stopa bezrobocia marzec
3.9%
3.8%
09:00 Hiszpania Inflacja HICP - dane szacunkowe kwiecień
1.1% r/r
1.2% r/r 1.3% r/r
09:00 Hiszpania waga opis Sprzedaż detaliczna marzec
1.9% r/r
2% r/r revision
09:00 Słowacja waga opis Inflacja PPI marzec
0.0% m/m
3.3% r/r
1.1% m/m
3.1% r/r
09:00 Hiszpania PKB s.a. - wst. I kw.
0.7% k/k
2.9% r/r
0.7% k/k
3% r/r
0.7% k/k
3.1% r/r
09:30 Szwecja waga opis Sprzedaż detaliczna n.s.a. marzec
1.2% m/m
2.9% r/r
0.5% m/m
2% r/r
-0,1% m/m 0,5% r/r revision
09:55 Niemcy waga opis Stopa bezrobocia s.a. kwiecień
5.3%
5.3% 5.3%
10:00 Włochy waga Inflacja PPI marzec
0.4% m/m
2% r/r
0.2% m/m
1.6% r/r
10:00 Szwajcaria Wystąpienie publiczne szefa SNB (Thomas Jordan)
10:00 Strefa Euro Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Yves Mersch)
10:30 Wlk. Brytania waga opis PKB s.a. - wst. I kw.
0.1% k/k
1.2% r/r
0.3% k/k
1.4% r/r
0.4% k/k
1.4% r/r
11:00 Strefa Euro waga opis Indeks nastrojów w gospodarce kwiecień
112 112.6
11:00 Strefa Euro waga opis Indeks nastrojów w usługach kwiecień
15.5 16.3
11:00 Strefa Euro waga opis Indeks nastrojów biznesu kwiecień
1.27 1.34
11:00 Strefa Euro waga opis Indeks nastrojów producentów kwiecień
5.8 6.4
11:00 Strefa Euro waga opis Indeks nastrojów konsumentów kwiecień
-0.1 0.1
14:00 Polska waga opis Protokół z posiedzenia RPP kwiecień
14:30 USA waga opis Indeks kosztów zatrudnienia I kw.
0.7% k/k 0.6% k/k
14:30 USA Konsumpcja prywatna (annualizowana) - wst. I kw.
4%
14:30 USA waga opis PKB (annualizowany) - wst. I kw.
2% 2.9%
14:30 USA waga opis PCE core - wst. I kw.
2.3% k/k 1.9% k/k
14:30 USA waga opis Deflator PKB - wst. I kw.
2.2% k/k 2.3% k/k
16:00 USA Oczekiwania inflacyjne długoterminowe - fin. kwiecień
2.4 2.5
16:00 USA Oczekiwania inflacyjne krótkoterminowe - fin. kwiecień
2.7 2.8
16:00 USA waga opis Indeks Uniwersytetu Michigan - fin. kwiecień
98 101.4
19:00 USA Ilość wież wiertniczych dla rynku ropy tydzień
820
bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.