Kalendarium w FOREX-Wiadomości & Analizy - bossafx.pl
2019.03.22, godz. 20:08
Forex - rachunek VIP
kontakt.gif

Legenda

slupek3.jpg - wskaźnik istotności danych
opis.jpg - wskaźnik z opisem
erka.jpg - wartość przed korektą


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych
wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.

Czas Kraj Raport Okres Aktualne Prognoza Poprzednie
piątek, 24 listopada 2017
01:30 Japonia Indeks PMI dla przemysłu - wst. listopad
53.8
52.6 52.8
09:15 Szwajcaria waga opis Produkcja przemysłowa III kw.
8.6% r/r
3,2% r/r revision
09:15 Szwajcaria Zamówienia przemysłowe III kw.
5.5% r/r
1,8% r/r revision
09:30 Szwecja waga opis Inflacja PPI październik
2.5% r/r
4.3% r/r
10:00 Niemcy waga opis Indeks instytutu Ifo listopad
117.5
116.5 116,8 revision
10:00 Polska waga opis Stopa bezrobocia październik
6.6%
6.6% 6.8%
11:30 Strefa Euro Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Dani?le Nouy)
13:30 Strefa Euro Wystąpienie publiczne wiceszefa ECB (Vítor Constâncio)
15:45 USA waga opis Indeks PMI dla przemysłu - wst. listopad
53.8
54.9 54.6
15:45 USA Indeks PMI dla usług - wst. listopad
54.7
55.5 55.3
19:15 Strefa Euro Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Benoit Coeuré)
bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.