Kalendarium w FOREX-Wiadomości & Analizy - bossafx.pl
2019.07.18, godz. 23:45
Forex - rachunek VIP
kontakt.gif

Legenda

slupek3.jpg - wskaźnik istotności danych
opis.jpg - wskaźnik z opisem
erka.jpg - wartość przed korektą


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych
wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.

Czas Kraj Raport Okres Aktualne Prognoza Poprzednie
czwartek, 18 lipca 2019
01:50 Japonia waga opis Import czerwiec
-5.2% r/r
-0.4% r/r -1.5% r/r
01:50 Japonia waga opis Bilans handlu zagranicznego czerwiec
589.5 mld JPY
420 mld JPY -968,3 mld JPY revision
01:50 Japonia waga opis Eksport czerwiec
-6.7% r/r
-5.6% r/r -7.8% r/r
03:30 Australia waga opis Stopa bezrobocia czerwiec
5.2%
5.2% 5.2%
03:30 Australia waga opis Zmiana zatrudnienia czerwiec
0.5 tys.
10 tys. 42.3 tys.
08:00 Szwajcaria waga opis Bilans handlu zagranicznego czerwiec
4.01 mld CHF
3.21 mld CHF 3,4 mld CHF revision
09:00 Polska waga Wskaźnik Dobrobytu wg BIEC lipiec
102.7
103.1
10:00 Polska waga opis Ceny produkcji sprzedanej przemysłu czerwiec
-0.4% m/m
0.6% r/r
0.7% r/r 0.2% m/m
1.4% r/r
10:00 Polska waga opis Ceny produkcji budowlano-montażowej czerwiec
3.7% r/r
3.7% r/r
10:00 Polska waga opis Produkcja przemysłowa czerwiec
-5.9% m/m
-2.7% r/r
2% r/r 0.0% m/m
7.7% r/r
10:00 Polska waga opis Produkcja przemysłowa s.a. czerwiec
2.7% r/r
5.1% r/r
10:30 Wlk. Brytania waga opis Sprzedaż detaliczna czerwiec
1% m/m
3.8% r/r
-0.3% m/m
2.5% r/r
-0,6% m/m 2,2% r/r revision
14:30 USA waga opis Indeks Fed z Filadelfii lipiec
21.8
5 0.3
14:30 USA waga opis Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień
216 tys.
216 tys. 208 tys. revision
15:30 USA Wystąpienie szefa Fed z Atlanty (Raphael Bostic)
16:00 USA waga opis Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board czerwiec
-0.3%
0.1% 0.0%