Funkcje MQL4-Funkcje wskaźników analizy technicznej-iStochastic w Automatyzacja handlu-Słownik języka MQL4 - bossafx.pl
2019.07.16, godz. 16:36

iStochastic

Wyznacza wartość oscylatora Stochastic i zwraca jego wartość.

 

Składnia:

double iStochastic( string symbol, int timeframe, int %Kperiod, int
%Dperiod, int slowing, int method, int price_field, int mode, int shift )
Parametry
symbol – symbol rynku lub NULL dla aktualnego symbolu z wykresu
timeframe – skala czasowa danych lub 0 dla aktualnej skali czasowej z
wykresu symbolu
%Kperiod – ilość słupków dla linii %K
%Dperiod – ilość słupków dla linii %D
slowing – wartość opóźnienia
method – typ liczonej średniej:
MODE_SMA - średnia prosta
MODE_EMA - średnia exponencjalnie ważona
MODE_SMMA - średnia wygładzana
MODE_LWMA - średnia ważona
price_field – sposób liczenia ceny:
0 - Low/High
1 - Close/Close
mode – typ liczonej wartości wskaźnika:
MODE_MAIN - główna linia wskaźnika
MODE_SIGNAL - linia sygnałowa wskaźnika
shift – przesunięcie względem aktualnego numeru słupka
Wartość zwracana
wynik obliczeń wskaźnika na danym słupku

Przykład:

if(iStochastic(NULL,0,5,3,3,MODE_SMA,0,MODE_MAIN,0)>iStochastic(NULL,0,5,3,
3,MODE_SMA,0,MODE_SIGNAL,0))
return(0);