Funkcje MQL4-Funkcje wskaźników analizy technicznej-iRVI w Automatyzacja handlu-Słownik języka MQL4 - bossafx.pl
2019.07.16, godz. 16:03

iRVI

Wyznacza wartość wskaźnika RVI i zwraca jego wartość.

 

Składnia:

double iRVI( string symbol, int timeframe, int period, int mode, int shift)
Parametry
symbol – symbol rynku lub NULL dla aktualnego symbolu z wykresu
timeframe – skala czasowa danych lub 0 dla aktualnej skali czasowej z
wykresu symbolu
period - ilość słupków do wyliczenia wskaźnika
mode – typ liczonej wartości wskaźnika:
MODE_MAIN - główna linia wskaźnika
MODE_SIGNAL - linia sygnałowa wskaźnika
shift – przesunięcie względem aktualnego numeru słupka
Wartość zwracana
wynik obliczeń wskaźnika na danym słupku

Przykład:

double wynik = iRVI(NULL, 0, 10,MODE_MAIN,0);