Funkcje MQL4-Funkcje wskaźników analizy technicznej-iRSI On Array w Automatyzacja handlu-Słownik języka MQL4 - bossafx.pl
2019.06.20, godz. 17:48

iRSIOnArray

Wyznacza wartość wskaźnika RSI na danych umieszczonych w tablicy. Funkcja wskaźnika nie pobiera danych z wykresu tyko dokonuje obliczeń na wcześniej przygotowanym zestawie danych umieszczonym w tablicy. Wskaźnik ten jest liczony w tablicy od lewej do prawej, czyli odwrotnie niż dane przechowywane w tablicach typu serie danych. Aby uzyskać dostęp do elementów tablicy typu serie danych korzystamy z funkcji ArraySetAsSeries (czyli od prawej do lewej).

 

Składnia:

double iRSIOnArray( double array[], int total, int period, int shift )
Parametry
array[] – tablica z danymi do wyliczenia
total – ilość słupków, danych z tablicy do obliczeń
period – ilość słupków dla średniej
shift – przesunięcie względem aktualnego numeru słupka
Wartość zwracana
wynik obliczeń wskaźnika na danym słupku

Przykład:

if(iRSIOnArray(ExtBuffer,1000,14,0)>iRSI(NULL,0,14,PRICE_CLOSE,1))
return(0);