Funkcje MQL4-Funkcje wskaźników analizy technicznej-iSAR w Automatyzacja handlu-Słownik języka MQL4 - bossafx.pl
2019.07.16, godz. 16:38

iSAR

Wyznacza wartość wskaźnika SAR i zwraca jego wartość.

 

Składnia:

double iSAR( string symbol, int timeframe, double step, double maximum, int
shift)
Parametry
symbol – symbol rynku lub NULL dla aktualnego symbolu z wykresu
timeframe – skala czasowa danych lub 0 dla aktualnej skali czasowej z
wykresu symbolu
step – krok, domyślnie 0.02
maximum – maksymalna wartość, domyślnie 0.2
shift – przesunięcie względem aktualnego numeru słupka
Wartość zwracana
wynik obliczeń wskaźnika na danym słupku

Przykład:

if(iSAR(NULL,0,0.02,0.2,0)>Close[0]) return(0);