Funkcje MQL4-Funkcje wskaźników analizy technicznej-iOBV w Automatyzacja handlu-Słownik języka MQL4 - bossafx.pl
2019.06.20, godz. 17:01

iOBV

Wyznacza wartość wskaźnika OBV i zwraca jego wartość.

 

Składnia:

double iOBV( string symbol, int timeframe, int applied_price, int shift)
Parametry
symbol – symbol rynku lub NULL dla aktualnego symbolu z wykresu
timeframe – skala czasowa danych lub 0 dla aktualnej skali czasowej z
wykresu symbolu
applied_price – wskazanie na której wartości ceny mają być dokonywane
obliczenia:
PRICE_CLOSE - cena zamknięcia
PRICE_OPEN - cena otwarcia
PRICE_HIGH - cena najwyższa
PRICE_LOW - cena najniższa
PRICE_MEDIAN - cena średnia liczona następująco (high+low)/2
PRICE_TYPICAL - cena średnia liczona nastęująco (high+low+close)/3
PRICE_WEIGHTED - cena średnia liczona następująco (high+low+close+close)/4
shift – przesunięcie względem aktualnego numeru słupka
Wartość zwracana
wynik obliczeń wskaźnika na danym słupku

Przykład:

double wynik = iOBV(NULL, 0, PRICE_CLOSE, 1);