Funkcje MQL4-Funkcje wskaźników analizy technicznej-iMA On Array w Automatyzacja handlu-Słownik języka MQL4 - bossafx.pl
2019.07.16, godz. 16:40

iMAOnArray

Wyznacza wartość wskaźnika MA na danych umieszczonych w tablicy. Funkcja wskaźnika nie pobiera danych wykresu tyko dokonuje obliczeń na wcześniej przygotowanym zestawie danych umieszczonym w tablicy. Wskaźnik ten jest liczony w tablicy od lewej do prawej, czyli odwrotnie niż dane przechowywane w tablicach typu serie danych. Aby uzyskać dostęp do elementów tablicy typu serie danych korzystamy z funkcji ArraySetAsSeries (czyli od prawej do lewej).

 

Składnia:

double iMAOnArray( double array[], int total, int period, int ma_shift, int
ma_method, int shift)
Parametry
array[] – tablica z danymi do wyliczenia
total – ilość słupków, danych z tablicy do obliczeń
period – ilość słupków dla średniej
ma_shift – przesunięcie linii wskaźnika w stosunku do wykresu głównego
ma_method – typ liczonej średniej:
MODE_SMA - średnia prosta
MODE_EMA - średnia exponencjalnie ważona
MODE_SMMA - średnia wygładzana
MODE_LWMA - średnia ważona
shift – przesunięcie względem aktualnego numeru słupka
Wartość zwracana
wynik obliczeń wskaźnika na danym słupku

Przykład:

double macurrent = iMAOnArray(ExtBuffer,0,5,0,MODE_LWMA,0);
double macurrentslow = iMAOnArray(ExtBuffer,0,10,0,MODE_LWMA,0);
double maprev = iMAOnArray(ExtBuffer,0,5,0,MODE_LWMA,1);
double maprevslow = iMAOnArray(ExtBuffer,0,10,0,MODE_LWMA,1);
if( maprev<maprevslow && macurrent>=macurrentslow)
Alert("przecięcie średnich");