Funkcje MQL4-Funkcje wskaźników analizy technicznej-iMomentum On Array w Automatyzacja handlu-Słownik języka MQL4 - bossafx.pl
2019.07.22, godz. 05:14

iMomentumOnArray

Wyznacza wartość wskaźnika Momentum na danych umieszczonych w tablicy. Funkcja wskaźnika nie pobiera danych wykresu tyko dokonuje obliczeń na wcześniej przygotowanym zestawie danych umieszczonym w tablicy. Wskaźnik ten jest liczony w tablicy od lewej do prawej, czyli odwrotnie niż dane przechowywane w tablicach typu serie danych. Aby uzyskać dostęp do elementów tablicy typu serie danych korzystamy z funkcji ArraySetAsSeries (czyli od prawej do lewej).

Składnia:

double iMomentumOnArray( double array[], int total, int period, int shift )
Parametry
array[] – tablica z danymi do wyliczenia
total – ilość słupków, danych z tablicy do obliczeń
period – ilość słupków do wyznaczenia zmienności ceny
shift – przesunięcie względem aktualnego numeru słupka
Wartość zwracana
wynik obliczeń wskaźnika na danym słupku

Przykład:

if(iMomentumOnArray(mybuffer,100,12,0)>iMomentumOnArray(mubuffer,100,20,0))
return(0);