Funkcje MQL4-Funkcje wskaźników analizy technicznej-iMomentum w Automatyzacja handlu-Słownik języka MQL4 - bossafx.pl
2019.07.22, godz. 05:51

iMomentum

Wyznacza wartość wskaźnika Momentum i zwraca jego wartość.

 

Składnia:

double iMomentum( string symbol, int timeframe, int period, int
applied_price, int shift)
Parametry
symbol – symbol rynku lub NULL dla aktualnego symbolu z wykresu
timeframe – skala czasowa danych lub 0 dla aktualnej skali czasowej z
wykresu symbolu
period – ilość słupków do wyznaczenia zmienności ceny
applied_price – wskazanie na której wartości ceny mają być dokonywane
obliczenia:
PRICE_CLOSE - cena zamknięcia
PRICE_OPEN - cena otwarcia
PRICE_HIGH - cena najwyższa
PRICE_LOW - cena najniższa
PRICE_MEDIAN - cena średnia liczona następująco (high+low)/2
PRICE_TYPICAL - cena średnia liczona nastęująco (high+low+close)/3
PRICE_WEIGHTED - cena średnia liczona następująco (high+low+close+close)/4
shift – przesunięcie względem aktualnego numeru słupka
Wartość zwracana
wynik obliczeń wskaźnika na danym słupku

Przykład:

if(iMomentum(NULL,0,12,PRICE_CLOSE,0)>iMomentum(NULL,0,20,PRICE_CLOSE,0))