Funkcje MQL4-Funkcje wskaźników analizy technicznej-iIchimoku w Automatyzacja handlu-Słownik języka MQL4 - bossafx.pl
2019.07.16, godz. 16:42

iIchimoku

Wyznacza wartość wskaźnika Ichimoku Kinko Hyo i zwraca jego wartość.

 

Składnia:

double iIchimoku( string symbol, int timeframe, int tenkan_sen, int
kijun_sen, int senkou_span_b, int mode, int shift )
Parametry
symbol – symbol rynku lub NULL dla aktualnego symbolu z wykresu
timeframe – skala czasowa danych lub 0 dla aktualnej skali czasowej z
wykresu symbolu
shift – przesunięcie względem aktualnego numeru słupka
tenkan_sen – ilość słupków dla średniej Tenkan Sen
kijun_sen – ilość słupków dla średniej Kijun Sen
senkou_span_b - ilość słupków dla średniej Senkou SpanB
mode – typ liczonej wartości wskaźnika:
MODE_TENKANSEN - linia Tenkan-sen
MODE_KIJUNSEN - linia Kijun-sen
MODE_SENKOUSPANA - linia Senkou Span A
MODE_SENKOUSPANB - linia Senkou Span B
MODE_CHINKOUSPAN - linia Chinkou Span
shift – przesunięcie względem aktualnego numeru słupka
Wartość zwracana
wynik obliczeń wskaźnika na danym słupku

Przykład:

double tenkan_sen_ wynik = iIchimoku(NULL, 0, 9, 26, 52, MODE_TENKANSE