Funkcje MQL4-Funkcje wskaźników analizy technicznej-iGator w Automatyzacja handlu-Słownik języka MQL4 - bossafx.pl
2019.07.15, godz. 23:57

iGator

Wyznacza wartość oscylatora Gator.

 

Składnia:

 

double iGator( string symbol, int timeframe, int jaw_period, int jaw_shift,
int teeth_period, int teeth_shift, int lips_period, int lips_shift, int
ma_method, int applied_price, int mode, int shift )
Parametry
symbol – symbol rynku lub NULL dla aktualnego symbolu z wykresu
timeframe – skala czasowa danych lub 0 dla aktualnej skali czasowej z
wykresu symbolu
jaw_period – ilość słupków dla średniej, niebieskiej linii (szczęka
aligatora)
jaw_shift – przesunięcie dla średniej, niebieskiej linii
teeth_period - okres dla średniej, czerwonej linii (zęby aligatora)
teeth_shift – przesunięcie dla średniej, czerwonej linii
lips_period - okres dla średniej, zielonej linii (usta aligatora)
lips_shift – przesunięcie dla średniej, zielonej linii
ma_method – typ liczonej średniej:
MODE_SMA - średnia prosta
MODE_EMA - średnia exponencjalnie ważona
MODE_SMMA - średnia wygładzana
MODE_LWMA - średnia ważona
applied_price – wskazanie na której wartości ceny mają być dokonywane
obliczenia:
PRICE_CLOSE - cena zamknięcia
PRICE_OPEN - cena otwarcia
PRICE_HIGH - cena najwyższa
PRICE_LOW - cena najniższa
PRICE_MEDIAN - cena średnia liczona następująco (high+low)/2
PRICE_TYPICAL - cena średnia liczona nastęująco (high+low+close)/3
PRICE_WEIGHTED - cena średnia liczona następująco (high+low+close+close)/4
mode – typ liczonej wartości wskaźnika:
MODE_UPPER - górna linia
MODE_LOWER - dolna linia
shift – przesunięcie względem aktualnego numeru słupka
Wartość zwracana
wynik obliczeń wskaźnika na danym słupku
double jaw_ wynik = iGator(NULL, 0, 13, 8, 8, 5, 5, 3, MODE_SMMA,

Przykład:

PRICE_MEDIAN, MODE_UPPER, 1)