Funkcje MQL4-Funkcje wskaźników analizy technicznej-iFractals w Automatyzacja handlu-Słownik języka MQL4 - bossafx.pl
2019.07.16, godz. 16:43

iFractals

Wyznacza wartość wskaźnika Fractals i zwraca jego wartość.

 

Składnia:

double iFractals( string symbol, int timeframe, int mode, int shift)
Parametry
symbol – symbol rynku lub NULL dla aktualnego symbolu z wykresu
timeframe – skala czasowa danych lub 0 dla aktualnej skali czasowej z
wykresu symbolu
mode – typ liczonej wartości wskaźnika:
MODE_UPPER - górna linia
MODE_LOWER - dolna linia
shift – przesunięcie względem aktualnego numeru słupka
Wartość zwracana
wynik obliczeń wskaźnika na danym słupku

Przykład:

double wynik = iFractals(NULL, 0, MODE_UPPER, 3);