Funkcje MQL4-Funkcje wskaźników analizy technicznej-iEnvelopes w Automatyzacja handlu-Słownik języka MQL4 - bossafx.pl
2019.07.16, godz. 16:05

iEnvelopes

Wyznacza wartość wskaźnika Envelopes i zwraca jego wartość.

 

Składnia:

double iEnvelopes( string symbol, int timeframe, int ma_period, int
ma_method, int ma_shift, int applied_price, double deviation, int mode, int
shift )
Parametry
symbol – symbol rynku lub NULL dla aktualnego symbolu z wykresu
timeframe – skala czasowa danych lub 0 dla aktualnej skali czasowej z
wykresu symbolu
means the current chart timeframe.
ma_period - ilość słupków dla średniej
ma_method – typ liczonej średniej:
MODE_SMA - średnia prosta
MODE_EMA - średnia exponencjalnie ważona
MODE_SMMA - średnia wygładzana
MODE_LWMA - średnia ważona
ma_shift – przesunięcie linii średniej w stosunku do wykresu głównego
applied_price – wskazanie na której wartości ceny mają być dokonywane
obliczenia:
PRICE_CLOSE - cena zamknięcia
PRICE_OPEN - cena otwarcia
PRICE_HIGH - cena najwyższa
PRICE_LOW - cena najniższa
PRICE_MEDIAN - cena średnia liczona następująco (high+low)/2
PRICE_TYPICAL - cena średnia liczona nastęująco (high+low+close)/3
PRICE_WEIGHTED - cena średnia liczona następująco (high+low+close+close)/4
deviation - procentowe odchylenie od linii głównej
mode – typ liczonej wartości wskaźnika:
MODE_UPPER - górna linia
MODE_LOWER - dolna linia
shift – przesunięcie względem aktualnego numeru słupka
Wartość zwracana
wynik obliczeń wskaźnika na danym słupku
double wynik = iEnvelopes(NULL, 0,

Przykład:

13,MODE_SMA,10,PRICE_CLOSE,0.2,MODE_UPPER,0)