Funkcje MQL4-Funkcje wskaźników analizy technicznej-iICCI On Array w Automatyzacja handlu-Słownik języka MQL4 - bossafx.pl
2019.07.22, godz. 05:16

iCCIOnArray

Wyznacza wartość Commodity Channel Index na danych umieszczonych w tablicy. Funkcja wskaźnika nie pobiera danych wykresu tyko dokonuje obliczeń na wcześniej przygotowanym zestawie danych umieszczonym w tablicy. Wskaźnik ten jest liczony w tablicy od lewej do prawej czyli odwrotnie niż dane przechowywane w tablicach typu serie danych. Aby uzyskać dostęp do elementów tablicy typu serie danych korzystamy z funkcji ArraySetAsSeries (czyli od prawej do lewej).

Składnia:

double iCCIOnArray( double array[], int total, int period, int shift)
Parametry
array[] – tablica z danymi do wyliczenia
total – ilość słupków, danych z tablicy do obliczeń
period – ilość słupków dla średniej
shift – przesunięcie względem aktualnego numeru słupka
Wartość zwracana
wynik obliczeń wskaźnika na danym słupku

Przykład:

if(iCCIOnArray(ExtBuffer,total,12,0)>iCCI(NULL,0,20,PRICE_TYPICAL, 0))
return(0);