Funkcje MQL4-Funkcje zarządzaniami zleceniami (transakcjami)-Kody błędów operacji handlowych w Automatyzacja handlu-Słownik języka MQL4 - bossafx.pl
2019.07.16, godz. 16:06

Kody błędów operacji handlowych

W poniższej tabeli zamieszczono błędy krytyczne, które powodują natychmiastowe zatrzymanie wykonywania się programu:

 

stała kod
opis

ERR_NO_ERROR0
Brak błędu
ERR_NO_RESULT1
Nie ma błędu, ale wynik jest nieprawidłowy
ERR_COMMON_ERROR2
Błąd ogólny
ERR_INVALID_TRADE_PARAMETERS3
Nieprawidłowe parametry handlu
ERR_SERVER_BUSY4
Serwer trading owy jest zajęty
ERR_OLD_VERSION5
Starsza wersja klienta platform
ERR_NO_CONNECTION6
Brak połączenie z serwerem
ERR_NOT_ENOUGH_RIGHTS7
Brak uprawnieni do wykonania tej operacji
ERR_TOO_FREQUENT_REQUESTS8
Za dużo żądań wysyłanych do serwera
ERR_MALFUNCTIONAL_TRADE9
Błąd wewnętrzny serwera
ERR_ACCOUNT_DISABLED 64Konto wyłączone
ERR_INVALID_ACCOUNT 65Błędny numer konta
ERR_TRADE_TIMEOUT 128Przekroczony czas wykonania zlecenia
ERR_INVALID_PRICE 129Nieprawidłowa cena
ERR_INVALID_STOPS 130Nieprawidłowy poziom stop
ERR_INVALID_TRADE_VOLUME 131Nieprawidłowa wielkość zlecenia
ERR_MARKET_CLOSED 132Rynek jest zamknięty
ERR_TRADE_DISABLED 133Handel jest wyłączony
ERR_NOT_ENOUGH_MONEY 134Brak środków na koncie
ERR_PRICE_CHANGED 135Cena uległa zmianie
ERR_OFF_QUOTES 136Kwotowania są niedostępne
ERR_BROKER_BUSY 137Serwer brokera jest niedostępny
ERR_REQUOTE 138Rekwotowanie
ERR_ORDER_LOCKED 139Zlecenie jest zablokowane
ERR_LONG_POSITIONS_ONLY_ALLOWED 140Dopuszczalne są tylko pozycje długie
ERR_TOO_MANY_REQUESTS 141Za dużo żądań do serwera
ERR_TRADE_MODIFY_DENIED 145Nie można modyfikować zlecenia, ponieważ rynek jest zamknięty
ERR_TRADE_CONTEXT_BUSY 146Terminal handlowy jest zajęty
ERR_TRADE_EXPIRATION_DENIED 147 Zlecenia oczekujące są zablokowane
ERR_TRADE_TOO_MANY_ORDERS 148 Ilość bieżących zleceń przekracza dopuszczalny limit
ERR_TRADE_HEDGE_PROHIBITED 149 Otwarcie pozycji przeciwnej do aktualnie otwartej jest niedostępne
ERR_TRADE_PROHIBITED_BY_FIFO 150 Próba zamknięcia pozycji narusza zasady FIFO