Funkcje MQL4-Funkcje zarządzaniami zleceniami (transakcjami)-Oreder Type w Automatyzacja handlu-Słownik języka MQL4 - bossafx.pl
2019.07.16, godz. 16:47

OrderType

Funkcja z wraca typ zlecenia dla aktualnie wybranego zlecenia. Zwracana wartość odpowiada dostępnym w terminalu typom zleceń, które zamieszczone zostały poniżej.

stała wartość
opis

OP_BUY0
pozycja kupna
OP_SELL 1
pozycja sprzedaży
OP_BUYLIMIT2
pozycja oczekującą kupna po spadku do podanej ceny
OP_SELLLIMIT3
pozycja oczekującą sprzedaży po wzroście do podanej ceny
OP_BUYSTOP4
pozycja oczekującą kupna po wzroście do podanej ceny
OP_SELLSTOP5
pozycja oczekującą sprzedaży po spadku do podanej ceny

Aby uzyskać szczegółowe informacje o błędach, korzystamy z funkcji GetLastError().

Uwaga! Aby korzystać z tej funkcji konieczne jest wcześniejsze „zaznaczenie” zlecenia za pomocą funkcji OrderSelect().

Składnia

int OrderType()
Parametry
brak
Wartość zwracana
typ zlecenia

Przykład:

int order_type;
if(OrderSelect(124, SELECT_BY_POS)==true)
{
Print("Typ zlecenia dla pozycji #124 ",OrderType());
}
else
Print("Błąd wykonania funkcji OrderSelect ",GetLastError());