Funkcje MQL4-Funkcje zarządzaniami zleceniami (transakcjami)-Order Ticket w Automatyzacja handlu-Słownik języka MQL4 - bossafx.pl
2019.07.22, godz. 05:17

OrderTicket

Funkcja zwraca numer zlecenia dla aktualnie wybranego zlecenia. Jeśli funkcja powiedzie się zwraca wartość true, w przeciwnym razie false. Aby uzyskać szczegółowe informacje o błędach, korzystamy z funkcji GetLastError().

Uwaga! Aby korzystać z tej funkcji konieczne jest wcześniejsze „zaznaczenie” zlecenia za pomocą funkcji OrderSelect().

 

Składnia

int OrderTicket()
Parametry
brak
Wartość zwracana
numer identyfikacyjny zlecenia

Przykład:

if( OrderSelect(124, SELECT_BY_TICKET)==true )
Print("Czas wygaśnięcia zlecenia #124 to
",TimeToStr(OrderExpiration()));
else
Print("Błąd wykonania funkcji OrderSelect ",GetLastError());