Funkcje MQL4-Funkcje zarządzaniami zleceniami (transakcjami)-Order Symbol w Automatyzacja handlu-Słownik języka MQL4 - bossafx.pl
2019.07.16, godz. 16:07

OrderSymbol

Funkcja zwraca ciąg znaków, który reprezentuje nazwę symbolu instrumentu finansowego dla aktualnie zaznaczonego zlecenia. Aby uzyskać szczegółowe informacje o błędach, korzystamy z funkcji GetLastError().

Uwaga! Aby korzystać z tej funkcji konieczne jest wcześniejsze „zaznaczenie” zlecenia za pomocą funkcji OrderSelect().

 

Składnia

string OrderSymbol()
Parametry
brak
Wartość zwracana
nazwa symbolu rynku

Przykład:

if(OrderSelect(124, SELECT_BY_POS)==true)
Print("Symbol rynku dla zlecenia #124 ", OrderSymbol());
else
Print("Błąd wykonania funkcji OrderSelect ",GetLastError());